Resmi Belgede Sahtecilik

İnsanın suç teşkil eden eylemlerinden biri de Resmî Belgede Sahtecilik olarak adlandırılan davranışıdır. İnsanın sosyal bir canlı oluşu onu toplum içinde diğer bireylerle birlikte yaşamak zorunda bırakır. Toplu olarak yaşayan bireylerin yaşam boyunca çeşitli nedenlere bağlı olarak iletişimleri söz konusudur. Bu iletişimin gerçekleştirilmesi sürecinde birçok araç kullanılır. Bu araçlardan biri de resmi evraklardır. Belgeler taşıdıkları öneme göre çeşitli amaçlarla kullanılan evraklardır. Bu evraklar üzerinde yapılan sahtecilik uygulamaları suç niteliği taşıyan eylemlerin de sebepleri arasındadır. Suç kamu görevlileri tarafından işlenebildiği gibi sivil kişilerce de işlenebilmektedir. Sahte kelimesi aldatan anlamını içerdiğinden her türlü hile sahteciliğe sebep olur.

Resmî Belgede Sahtecilik TCK

Resmî Belgede Sahtecilik suçu işlendiğinde gerçeğin bile isteye değiştirilmesi durumunun oluşması söz konusudur. Belgede yapılan sahtecilik suçlarında zarar gören taraf toplumdur. Kamu görevlisi tarafından işlendiğinde toplumun zarar görmesi kamu güvenine karşı suçlar konusunun kapsamında değerlendirmeye örnek teşkil etmektedir. Resmî belgede sahtecilik suçu kamunun sadakatine ve güvenine karşı işlenmiş bir suç olarak ele alınırken özel belge söz konusu olduğunda suç nitelikli dolandırıcılığa dönüşmüştür. Resmi evrakta sahtecilik suçu işlendiğinde bu suçtan bir kişi etkileniyor olsa da mağdur olarak daima devlet kabul edilmektedir.

TCK Resmî Belgede Sahtecilik

Resmî Belgede Sahtecilik suçu yalnız resmi evraklar üzerinde işlenebilen bir suç türüdür. Yazılı belgeler üzerinde gerçekleştirilen işlemler hukuki değere sahip evraklar söz konusu olduğunda suç teşkil eder. TCK’nın 204. Maddesi uyarınca bu suç kamu güvenine karşı suçlar kapsamında ele alınmaktadır. Sahte bir resmî belge oluşturarak ya da gerçek bir resmi belgeyi aldatma amacı ile değiştirerek işlenebilen resmi evrakta sahtecilik suçu sahte resmi belgenin kullanılması ile de yapılabilmektedir.

Resmi Belgede Sahtecilik Zamanaşımı

Resmî Belgede Sahtecilik suçu şikâyete tabi bir suç değildir. Bu tür suçlarda zaman aşımı olarak ifade edilen süre 8 yıldır. Toplum yaşamında çeşitli sebeplere bağlı olarak her an kullanılan resmî belgeler hukuki ilişkilerin yürütülmesinde de önemli vazifeler üstlenirler. Bu sebeplerle de delil niteliği taşımaları söz konusu olmaktadır. Toplum düzeninin sağlanması ve sürdürülmesi açısından kamu görevlilerine güven duyulması önem arz etmektedir. Resmi evrakta oluşacak sahtecilik suçları toplumun güvenini sarsacak ve bu durum toplumsal ilişkilerin istenmeyen şekilde hasar görmesine neden olacaktır.

Resmi Belgede Sahtecilik Suç Unsurları

Resmî Belgede Sahteciliksuçu kamuyu etkileyen suçlar arasındadır ve unsurları söz konusu olduğunda maddi unsurlar arasında fail ve mağdurdan söz etmek gerekecektir. Bu tür bir suç herkesin işleyebileceği bir suçtur. Suçun faili kamu görevlisi de olabilir. Kamu görevlisi suçu işlerken bunu görevi ile bağlantılı olarak yaptığında suçun değerlendirilmesi özgü suçlar üzerinden yapılmaktadır. Mağdur olan toplumdur çünkü suç kamu güveninin zedelenmesine yol açmaktadır. Maddi unsurlardan biri de evraktır. Belgenin de çeşitli unsurlarının olması burada önem kazanacaktır. Yazılı olması, hukuki değerinin bulunması, kim tarafından düzenlendiğinin bilinmesi bunlardan bazılarıdır. Resmî belgenin kamu görevlisi aracılığı ile düzenlenmiş olması ve görevi gereği düzenlenmesi de suçu oluşturan unsurlardan birkaçıdır. Bir şeyin gerçekmiş gibi gösterilmesi amacı ile gerçekleştirilen eylem olan resmi evrakta sahtecilik suçu işlendiğinde başka bir suça da aracılık etmesi mümkündür. Bu suç kasti suçlar arasındadır ve işlendiğinde onun vasıtası ile başka suçlar da ortaya çıkabilecektir. Bu suçlar arasında zimmet ya da vergi kaçakçılığı gibi örnekler yer alabilmektedir. Bu suçun cezası işleniş şekline ve kim tarafından işlendiğine göre değişebilmektedir. Resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen kişi 2-5 yıl aralığında ceza alabilirken suçu işleyen kişi kamu görevlisi olması durumunda verilecek ceza 3-8 yıl aralığında değişmektedir.

İlginizi çekebilir: Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı