Performans Düşüklüğü Nedeniyle İşten Çıkarma

İş hayatında birden fazla konu nedeni ile işten çıkarılma ya da işten ayrılma durumu söz konusu olabilmektedir. çalışan kişilerin iş motivasyonunu etkileyen unsurlar çeşitlilik göstermektedir. İşçinin, emeği karşılığında belirli bir ücret aldığı ve çalıştığı iş yeri ise işçinin performansına bağlı olarak belirli bir kazanç sağlamakta, dolayısı ile işçinin performans düşüklüğü iş veren için hem kazanç kaybına hem de bazı durumlarda da farklı sorunları yaşamasına neden olabilmektedir. Ancak bilinen bir durumdur ki çalışan kişiler farklı koşullardan kaynaklı olarak her zaman aynı çalışma performansını gösteremeyebilir. Bu durumda ise iş veren performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarma hakkını kullanabilir, bu durumda iş veren için bazı hukuki yatırımların da olabileceği bir süreç yaşanabilmektedir.

Performans düşüklüğü gerekçesi ile işten çıkarma durumlarında normal ihbar süreleri uygulanabileceği gibi tazminatsız işten çıkarma durumu gerçekleşme ihtimali yoktur. Ancak iş verenin ceza almaması için ilgili işçinin işten çıkarılma nedeninin geçerli ve kabul edilir makul bir gerekçeye sahip olması ve de bu durumların ispatlanması ile mümkün olmaktadır.

Performans düşüklüğü konu genellikle işçinin sık aralıklarla hastalanması, işçinin işi öğrenme konusunda isteksiz olması ve kendini geliştirmede yetersiz olması, ilgili işe yönelik yatkınlığının olmaması, işçinin işe yönelik dikkatinin sürekli olarak düşmesi, genel olarak iş hakkında daha düşük verim ortaya koyması gibi durumlar işçinin performans düşüklüğüne örnek olarak verilebilmektedir.

Performans Düşüklüğü Nedeniyle İşten Çıkarma Tazminat

İşçinin performans düşüklüğü nedeni ile işten çıkarılması sonucunda işçi, işe iade davası açabilmektedir. Ancak işçinin iade davası açtığını ve kazanamadığı durumlarda işçinin iş veren üzerinde talep edebileceği bazı tazminat kalemleri bulunmaktadır. İşten çıkarılan işçilerin temel olarak bazı hakları yerine getirilebilmektedir.

Bu haklardan ilki olarak performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarma tazminat hakkı kıdem ve ihbar tazminatı olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer işçi ilgili iş yerinde bir seneden fazla bir çalışma süresine sahip ise, bu durumda işçinin işten çıkarılması durumunda geçerli nedenler uyarınca kıdem tazminatı verilebilmektedir.

Benzer şekilde eğer performans düşüklüğü gerekçelendiriliyor ve ihbar süresi de kullanılmıyor ise iş veren işçi için ihbar tazminatını da vermek zorundadır.

Performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarma durumu ile ilgili olarak kıdem ve ihbar tazminatları haricinde eğer işçinin var ise yıllık izin alacağı ile fazla mesai, AGİ alacakları da hesaplanmaktadır, bu ücretler netleştikten sonra işçiye bu ücretler verilmektedir.

Performans düşüklüğü nedeni ile iş çıkışı verilen işçilerin söz konusu bu hakları alabilmeleri için ise işçi alacak davası esnasında bu hak talepleri dile getirilebilmektedir.

Performans Düşüklüğü Nedeniyle İşten Çıkarma İşsizlik Maaşı

İşçiler, farklı nedenlerden ötürü işten çıkarılabilir, işlerine son verilebilir. Bu gibi durumlarda bilindiği üzere işsizlik maaşı uygulaması vardır. İşsizlik maaşlarının uygulanması ve verilmesinde bazı detaylar bulunmaktadır.

İşten çıkarılmış, işten ayrılmış ve bu durumda da henüz iş bulamamış olan işçiler için iş bulana kadar olan bu süredeki masraflarını karşılayabileceği ödeme olan işsizlik maaşı, hayat kurtarıcı bir önlemdir. Performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarma işsizlik maaşı alınabilmesi için ise hem sigorta prim gün sayısı hem de bu primlerin kesintisiz olarak yatırılması koşulu vardır.

Bu konunun detayında son güncel bilgiler son 3 yıl içerisinde en az 600 günden oluşan prim ödemesinin yapılması ve son 4 aylık sürede kesintisiz prim ödemelerinin yapılması şeklindedir.

Performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarma uygulamasında SGK tarafından verilen işsizlik maaşı ödemesi yapılmamaktadır. İş verenin işçiyi işten çıkartmasında, işten çıkarma nedenine bağlı olarak işsizlik maaşı uygulaması vardır. Ancak söz konusu nedenler arasında yer alan performans düşüklüğünden dolayı işten çıkarma koşulu, işçiye işsizlik maaşının bağlanması için geçerli bir gerekçe değildir.

Performans düsüklügü nedeniyle Tazminatsiz cikis verilir mi?

Eğer bir işçi performans düşüklüğü sebebi ile işten çıkarılıyorsa tazminat alma hakkı vardır.

Yazılı uyarı ne demek?

Bir çalışana davranışının kurallara uymadığını sözlü olarak değil de yazılı olarak bildirmektir.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı