ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL

Özel hayatın gizliliği bir bireyin sosyal hayatında sağlıklı bir birey olarak var olması için korunan hukuki bir değerdir. Özel hayatın gizliliğini aykırı yapılan her hareket özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturmaktadır. Her türlü özel hayata müdahale girişimlerinden bireyi korumak ve bireyin özel hayatını gizliliğini sağlamak amacıyla özel hayatın gizliliğinin ihlali kanun düzenlemesi yapılmıştır.

TCK’nın 136. Maddesinde düzenlenmiş olan özel hayat gizliliğinin ihlal suçu, bireyin başkaları tarafından bilinmesini istemediği hayatının özel alan ve anlarına girilmesini cezalandırarak bireye sunulan hukuki değerdir. TCK 134’de düzenlenen bu suç fiili hayatın özel alanlarına dair değerleri koruyan genel norm niteliğinde olan bir suçtur. Günümüzde hukuki uygulamada bu suç fiilleri internet ortamında sosyal paylaşım siteleri aracılığı  (facebook, instagram, whatsapp, e-posta vb.) ile gerçekleştiği sıklıkla görülmektedir. Bu şekilde çeşitli bilişim sistemi araçları (cep telefonu, bilgisayar, tablet vb.) ile işlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, suçun nitelikli halini oluşturmaktadır.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Yargıtay Kararları

Yargıtay tarafından alınan emsal kararlar, özel hayat gizliliğinin ihlali suçunun hangi durumlar gerçekleşebileceğini açıkça göstermektedir.  Bunlardan biri de evlilik eşlerin özel hayatın gizliliği hakkını ortadan kaldırmamaktadır, kararıdır. (Yargıtay 12. Ceza Dairesi – Karar No: 2019/5170) Bir başka kararda bir kamu kurumunda birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarının ve müdür yardımcılarının mesai saatleri içerisinde odada kapısı açık şekilde birlikte kahvaltı yaptıkları anın fotoğrafının çekilmesi sonucunda söz konusu fiilin başka kişiler tarafından görülmesi istenmeyen bir faaliyet olmadığından sanığın özel hayat gizliliği ihlal suçundan yargılanmasını mümkün kılmamıştır. (Yargıtay 12. Ceza Dairesi- Karar No: 2014/7905)

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Tazminat

Bu suçtan mağdur olan bir kişinin maddi ya da manevi tazminat açarak yargılama başlatabilir. Özel hayat gizliliğinin ihlal manevi tazminatı için öncelikle tazminat hakkını doğrulayacak unsurların oluşup, oluşmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Yani hukuka aykırı bir fiil ve zarar, illiyet bağı unsurlarının bulunması şarttır. Bu unsurların gerçekleşmesi halinde kişi tazminat davası açabilir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Örnekleri

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun şartları söz konusudur. Bir eylemin TCK 134 düzenlemesine bağlı bir suç olarak kabul edilebilmesi için bireyin özel hayatının gizliliğini kapsayan alanlarına müdahale edilmesi söz konusu olmalıdır. Bu alan pek çok farklı katmandan oluşabilmektedir. Örneğin; bir kimsenin spora gitmesi, sinemaya ya da tiyatroya gitmesi, denize havuza girmesi özel hayattır.  Fakat kişinin diğer bireyler ile aynı ortamda gerçekleştirdiği faaliyetler özel hayatın gizliliği kapsamında alınan faaliyetlerden değildir. Özel hayatın gizliliği kavramı, bireyin faaliyetlerinin diğer bireyler tarafından bilinmesini istemediği noktada mevcut olmaktadır. Özel hayatın gizliliğinin ihlali suçu da bireyin toplumdaki diğer kişiler tarafından bilinmesini istemediği özel alanlara edilebilecek müdahaleyi engellemek amacıyla düzenlenmiştir.

Sosyal yaşamda her bireyin her alanda özel hayatı vardır. Örneğin; bir alışveriş merkezinde alışveriş yapan bir kadının fotoğrafının çekilmesi özel hayatın gizliliği ihlal suçu değildir. Ancak aynı kadının eteğinin altına kamera tutularak fotoğrafının çekilmesi bu suçu teşkil etmektedir.  Bir başka örnek vermek gerekirse, internet üzerinde görüntülü görüştüğü bir kimsenin rızası dışında görüntüsünü kaydetmek, fotoğrafını çekmek özel hayat gizliliğinin ihlali suçunu oluşturmaktadır.

İlginizi çekebilir: Hırsızlık Suçu

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı