Özel Belgede Sahtecilik

Özel belgede sahtecilik suçu, resmi olmayan özel belgelerde bilerek sahtecilik yapılması ile işlendiğine hükmolunan suçlardır. Resmi olmayan bir belge, yeniden düzenlenerek veya değiştirilerek bir başkasını aldatmak amacıyla kullanılırsa, bu suç işlenmiş olur. Özel belgede sahtecilik suçuyla görevli olan mahkeme, asliye ceza mahkemesidir. Herhangi bir suçun, özel belge sahteciliği olarak yargılanmasında iki temel unsur vardır. Bunlar; belgenin resmi olmaması ve belgeyi düzenlemenin başkalarını aldatmak için yapılmış olmasıdır. Özel belge sahteciliği, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarında Türk Ceza Kanununun 207. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre;

(1) Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyip veya resmi olmayan bir belgeyi başkalarını aldatmak için değiştiren ve bunu kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Resmi olmayan sahte bir belgeyi, bilerek kullanan bir kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre ceza alır.

Özel belge sahteciliği, Kamu Güvenine Karşı İşlenen Suçlar bölümünde ele alınan suçlardır. Herhangi bir kişi, resmi olmayan bir belgeyi kendi çıkarlarına uygun şekilde düzenler ve bu belgeyi herhangi birini aldatmak için kullanırsa bu suçu işlemiş olur. Özel belge sahteciliğinde en çok kullanılan belgeler; dilekçeler, işe giriş bildirgeleri, ödeme makbuzları, doktor raporları, tediye makbuzları, apartman makbuzları gibi belgelerdir. Özel belge sahteciliği suçunun işlenmiş olması için resmi olmayan bir belgenin değiştirilmesi yeterli olmamakta, aynı zamanda bu belgenin kullanışmış olması da gerekmektedir.

Özel Belgede Sahtecilik Zaman Aşımı

Özel belgede sahtecilik suçu, belirli bir zaman içinde tespit edilip dava açılmazsa zaman aşımına uğrayan suçlardan biridir. Özel belgede sahteciliğin zaman aşımı süresi ise 8 yıldır. Herhangi bir resmi olmayan belgede 8 yıl öncesinde bir başkasını aldatma amacıyla değişiklik yapıldıysa, ancak 8 yıl içinde dava açılmazsa, dava hakkında düşme kararı verilmektedir.

Özel belgede Sahtecilik Yargıtay Kararları

Özel belgede sahtecilik Yargıtay kararları açısından resmi olmayan belgelerde yapılan tahrifatı veya silmeyi başkalarını kandırmak amacıyla yapıldığında suç teşkil etmektedir. Örneğin bir kişi, istenen şartları ve koşulları taşımadığı halde bir işe başvurmak için belgelerinde değişiklik yapar ve bu belgeyi kullanarak o işe girerse, özel belgede sahteciliğe dayanarak hakkında dava açılabilir. Yargıtay kararlarına göre, özel belgelerde herhangi bir yazının değiştirilmesi, tarihin değiştirilmesi, imzanın değiştirilmesi, yazının bir kısmının silinmesi, belge üzerine bir yazı eklenmesi özel belgede sahteciliğe girmektedir.

Özel Belgede Sahtecilik Suçu

Özel belgede sahtecilik suçunun cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Resmi olmayan bir belgeyi sahte olduğunu bile bile kullanan kişi de bu suçu işlediğinde aynı cezayı almaktadır. Özel belgede sahteciliğe dair işlenen tüm suçlar TCK’nın 207. maddesinde, bu suçu hafifleten indirimler ise TCK’nın 211. maddesinde açıklanmıştır. Bu maddeye göre;

(1) Kanuni bir ilişkide bir alacak davasında, bu alacağın ispatı için veya gerçek bir durumun belgelenmesi için belgede sahtecilik suçu işlenirse, suça verilecek olan cezanın yarısı oranında indirilmesine hükmolunur.

Özel belgede sahteciliğe verilen cezalar, bazı hallerde indirilmektedir. Bazı hallerde ise özel belgelerde sahteciliğe verilen hapis cezaları ertelenebilmektedir.  Eğer bu suça istinaden verilen ceza 2 yıl ve 2 yılın altındaysa, hapis cezası mahkeme kararıyla ertelenebilir. Bu süre, 65 yaşını doldurmuş kişiler ile 18 yaşının altındaki kişilerde 3 yıldır. Cezası ertelenen kişi denetim serbestlik alarak bu süre içinde yasal denetime tabi tutulur. Eğer kişi bu süre içinde yasalara ve koşullara uyarsa ve kanuni olarak bir suç işlemezse denetim süresi bittiğinde cezai hükmü de sona ermektedir.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı