Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir ?

Ortaklığın giderilmesi davası, İzale-i Şuyu davası olarak da bilinmektedir. Halk arasında bilinen adı ile İzale- Şuyu davaları paylı, ortaklı ya da hisseli bir taşınmaz ya da taşınır malın ortakları arasındaki paydaşlığın sona ermesi anlamına gelmektedir. bu dava sonucunda bir mala ait ortaklık durumu sonlanarak mülkiyet şaha geçmekte, kısacası hisseli ortaklık son bulmaktadır. Ortaklığın giderilmesi davası nedir bu şekilde taşınır ya da taşınmaz üzerindeki ortaklığın son bulması olarak tanımlanabilmektedir.

Kamu davası nedir davalarından farklı olarak söz konusu bu ortaklığın son bulması durumunu iki şekilde gerçekleşebilmektedir. Birincisi ilgili malın ortakları arasında aynen bölünerek şahısların malvarlığına geçmesi durumu olurken, ikinci ortaklığın son bulması durumu ilgili malın icra ile satışa çıkarılarak edecek bedelin paydaşlar arasında bölüştürülmesidir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Satış Nasıl Yapılır?

Ortaklığın giderilmesi davalarında söz konusu bir malın ortakları arasındaki ilişkinin son bulması, ortaklığın bitmesidir. Aynen Taksim Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi ve Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi davaları iki şekilde yapılmaktadır.

Satış yolu ile ortaklığın bulması ilgili malın satış yolu ile bedele dönüşmesi ve sonrasında da malın bedelinin ortakları arasında bölünmesidir. Bu yöntemde ortaklığın giderilmesi davasında satış nasıl yapılır merak edilen bir konu olarak ele alınmaktadır.

Ortaklığın giderilmesi davası nedir malın paydaşlar arasında bölünme işlemi olarak bilinirken, bu işlem genellikle satış yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Bu satış, icra yöntemi ile gerçekleşmektedir. Eğer mal, aynen bölünme yöntemi ile paylaştırılamıyor ise ilgili mal satışa çıkarılmaktadır.

Bunun için ise malın satılmasına yönelik talep iletilmeli, mahkeme tarafından satış memuru görevlendirilir ve sonrasında ise açık arttırma yöntemi ile satış işlemi gerçekleştirilmektedir. Malın satışında önalım hakkı da söz konusu olabilmektedir. Bu durum malın ortaklarına satış için ön hak tanınması olarak tanımlanabilmektedir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Ne Kadar Sürer?

Ortaklığın son bulması ya da ortaklığın giderilmesi davalarında en çok merak edilen konulardan birisi ortaklığın giderilmesi davası ne kadar sürer şeklinde olabilmektedir. Söz konusu bu süreç, malın ortaklarının ilgili mahkemeye dilekçe sunması ile başlamaktadır. Duruşmaların başlaması ile mala ait raporların hazırlanma süreci ele alınmaktadır. Bilirkişi raporlarının ardından sunulan bilgiler ve belgeler ışığında mahkemece karara varılmaktadır.

Tarafların malın paylaşma konusundaki anlaşma ve çekişme durumuna bağlı olarak dava süreci değişebilmektedir. Ortaklığın giderilmesi davası nedir netleştiği için ortalama bu davaların görülme süreci 1 ya da 1,5 yıl kadar sürebilmektedir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Hangi Hallerde Açılır?

Ortaklığın giderilmesi davası, bir mülk üzerindeki paydaşlık durumunun sonlanması halinde açılabilmektedir. Bir mülkün ya da malın paydaşları hayatta ise bütün paydaşlara, paydaşlardan bir ya da birkaçının vefatı durumunda ise o kişi ya da kişilerin mirasçılarına karşı açılmaktadır. Ortaklığın giderilmesi davası hangi hallerde açılır denildiğinde ise malın paydaşları arasında bölüştürülememesi durumlarında paydaşların hepsine yönelik açılabilmektedir.

Ortaklığın giderilmesi davası nedir konusunda bu dava açıldığında tüm ortakların mahkemede bulunması gereklidir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Kimler Açar?

Ortaklığın son bulması davası, mal üzerindeki ortaklığın giderilmesi için açılmaktadır. Ortaklığın giderilmesi davası kimler açar konusuna gelince ise malın bölüştürülememesi durumunda mal üzerinde hakkı olan tüm paydaşlara yönelik açılmaktadır. Bu ortaklığın sonlanmasını isteyen paydaşlardan birisi diğer tüm paydaşlara yönelik bu davayı açabilmektedir.

Ortaklığın giderilmesi davası nedir temelde bir malın üzerindeki paydaşlığın, hisseli durumun ya da ortaklığın son bulması ve bölünmesi amacı ile açılmaktadır. Mal bu dava ile aynen bölünebileceği gibi satış yolu ile bedellerin paylaşılması mümkündür.

Ortaklığın giderilmesi davası satış ne kadar sürer?

Bu davalar ortalama 12 ay sürmektedir.

Izaleyi şuyu davası kaç liraya mal olur?

Davanın toplam giderlerine göre masraf ücretleri değişmektedir.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı