Öğretmen Güvenlik Soruşturması Nasıl Yapılır?

Öğretmenler kadrolu olarak göreve başlayacaklarında haklarında yapılacak bir güvenlik soruşturması söz konusu olacaktır. Öğretmenlik, anunlarda yer alan biçimiyle özel bir ihtisas mesleği olarak değerlendirilir. Bu sebeplerle öğretmenlerden beklenilen davranış Türk Milli Eğitim sisteminin amaçlarına uygun hareket etmek olacaktır. Öğretmen Güvenlik Soruşturması Nasıl Yapılır sorusu öğretmen adayları tarafından merak edilen bir konudur. Öğretmen adayları birtakım aşamalardan geçtikten sonra atanmaya hak kazanırlar.

İlginizi çekebilir: Boşanma Davasında Tanık Listesi Ne Zaman Verilir

Öğretmen Olma Koşulları Nelerdir?

Öğretmen olmak isteyen bireyler bu alanda eğitim veren üniversitelerin çeşitli bölümlerinden mezun olduktan sonra bazı sınavlara tabi olurlar

  • KPSS adı verilen Kamu Personeli Seçme Sınavı bu sınavlardan biridir
  • Ardından alacakları puanın yeterli olması durumunda mülakata alınırlar

Ücretli öğretmenler ise içinde bulunulan yılda görev almak üzere Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuran adaylar arasından seçilen kişilerdir. Görev süreleri bir yılla sınırlı olduğundan memur statüsünde değerlendirilmezler.

Güvenlik soruşturmalarının yapılmasının amacı devlet kurumlarında görev alacak kişilerin hakkında elde edilecek bilgilerin kamu hizmeti yapmalarına engel teşkil edip etmeyeceğidir. Soruşturma yapılırken belli evrakların temin edilmesi gerekecektir. Soruşturmanın süresi ise 60 iş günü içinde tamamlanmak üzere belirlenmiştir. Öğretmen Güvenlik Soruşturması Nasıl Yapılır konusunda izlenecek adımlar ise birkaç aşamadan müteşekkil olacaktır. Bu aşamalar sabıka kaydı incelemesi, fişleme raporlarının ele alınması ve adreste kişi hakkında bilgi elde edilmesi şeklinde olmaktadır.

Öğretmen Güvenlik Soruşturması Nasıl Yapılır?

  • Öğretmen adayı olan bireyler için öncelikle adli sicil kaydının tutulduğu bürolardan siciline bakılır. Burada amaç geçmişte yaşanmış mahkûmiyet veya ceza alma durumları hakkında varsa bilgi almaktır.
  • Fişleme raporları, kişi hakkında istihbarat teşkilatlarının sahip olduğu bilgilerden oluşur. Bu raporların incelenmesi de araştırma aşamalarında yer alır
  • Kişinin yaşadığı çevrede hakkında bilgi toplanması da soruşturma kapsamında yer alır

Güvenlik soruşturmasının tamamlanmasının ardından sonuçlar Emniyet Müdürlüğü ya da karakoldan öğrenilebilir. Bu sonuçların içeriği kişiyle paylaşılmaz. Sonucun müspet mi? Menfi mi? Olduğu bilgisi kişiyle paylaşılır. Kişiye tanınan haklardan biri bu sonuçlara kanun yoluyla itiraz etme yönündedir. Bu raporlar hazırlanırken adli sicil kâğıdı dışındaki bilgiler sübjektif yaklaşımların bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Bu ihtimalin varlığı kişiye yargı önünde hak araması için zemin yaratır. İtiraz hakkını kullanmak isteyen adaylar 60 gün içerisinde dava açabilirler. Hak kaybı yaşamak istemeyen bireyler bu yönteme başvurabilirler.  Öğretmen Güvenlik Soruşturması Nasıl Yapılır daha detaylı inceleyelim.

Bu tür soruşturmalar kişiler vasıtasıyla yapıldığından soruşturmayı yapan kişilerin şahsi görüşleri zaman zaman işin içine karışabilir. Kişinin siyasi görüşü ya da ahlaki değerleri soruşturma sonucuna etki edebilir. Bu sebeplerle kesin bir hüküm içermeleri zordur. Araştırma konuları arasında yer alan sorular bireyin geçmiş yaşamlarını anlamaya yönelik sorular olmalarının yanı sıra günümüzdeki faaliyetlerini de kapsayacaktır.   Öğretmen Güvenlik Soruşturması Nasıl Yapılır biliyor musunuz?

Güvenlik soruşturmasına yönelik olarak araştırma yapılacak konular da birbirinden farklı olacaktır.  Öğretmen Güvenlik Soruşturması Nasıl Yapılır sorusu için bakılacak konulardan biri öğretmen adayının kolluk kuvvetleri tarafından aranıp aranmadığıdır. Bir diğer konu ise sicilinde kayıt altına alınmış herhangi bir bilginin varlığı olacaktır. Bu bilgiler kişinin hukuki bir cezaya maruz kalıp kalmadığı, bir mahkûmiyet alıp almadığı yönündedir. İstihbarat teşkilatları kişiler hakkında çeşitli bilgiler toplarlar. Bundaki amaç devletin güvenliğine yönelik zararlı oluşumları engellemektir. Fişleme adı verilen ve istihbarat raporları yoluyla elde edilen bilgiler de soruşturmanın kapsamında ele alınır. Soruşturmanın bir diğer aşaması olan yaşanılan adreste araştırma yapılması için kişinin çevresindekilere sorular sorulabilir. Bu yolla kişi hakkında bilgi toplanılırken raporlar yoluyla elde edilen bilgilerin de doğruluğu teyit edilmeye çalışılır

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı