Ödeme Emri

Kamu alacaklarına ilişkin tahsilat yapılacağı zaman kanuna göre hareket edilir. 6183 sayılı kanun maddesi kamu alacaklarının tahsil usulü hakkında olup bu konuyu düzenler. Vadesi geldiği halde ödenmeyen borçlar bu kanun kapsamında değerlendirilir. Ödeme Emri kamuya ait alacakların vadesi geldiği halde borçlu tarafından ödenmemesi durumunda vergi dairesi tarafından düzenlenen tebligattır. Vergi dairesi kamu alacaklarına ilişkin olarak alacağın vadesi geldiğinde ve borçlu olan tarafın bu vade süresinde borcunu ödememesi durumunda bir ödeme emri düzenler. Bu bildirim borçlu tarafa yapıldıktan sonra 15 gün içerisinde borçların ödenmesi istenir. Bunun yanı sıra mal bildiriminde bulunulması da talep edilebilir.

Ödeme Emri Nedir ?

Kamuya ait alacaklar olması durumunda borçlu olan tarafın bunu vadesi geldiğinde ödemesi kanun gereğidir. Bazı durumlarda borçlu borcunu vaktinde ödemez. Bu durumda da vergi daireleri tarafından hazırlanan tebligatlar borçluya gönderilir. Bu bildirim yöntemi Ödeme Emri olarak adlandırılır. Bu bildirim, kamu alacağı mahkemeye taşınmadan önce borçluya son kez fırsat vermek amacı ile gönderilir. Ödeme emri olarak adlandırılan bildirimde; borcun türü, ödeneceği merci, süresi içerisinde ödenmesi gerektiği, süresi içerisinde ödenmeyen borca mal beyanının gerekli olduğu, mal beyanında bulunmayan borçluya verilecek cezalar ve bu bildirime itiraz edileceği zaman dava açılacak mahkeme hakkında bilgiler yer alır. Ödeme emrinin alınmasının ardından bir sonraki süreç başlarken borçlu bu aşamada itiraz işlemi yapma hakkına sahiptir. Yasal süre içerisinde gerçekleşen itiraz hakkının kullanılması durumunda ise takip işlemi durdurulmak zorundadır.

İlamsız Takipte Ödeme Emri Ödenmezse Ne Olur ?

Ödeme Emri ile ilgili olarak bilinmesi gerekenler arasında emrin tebliğinden itibaren borçlunun 7 gün içerisinde itiraz etme hakkı olduğudur. Borçlu itiraz sürecinde icra dairesine bunu bildirmek zorundadır. Borçlunun gecikmiş itiraz hakkı da bulunurken bu durumda mazeretin delillerle ispatı borçluya aittir. Ödeme emrine itiraz eden borçlu takibi durdurmuş olur. Bu durumda da yeni bir süreç başlar. Borçlunun ödeme emrine itirazı gerçeklemediği takdirde takip kesinleşirken alacaklının haciz uygulamasının başlatılması için başvuru hakkı doğar. İcra takip işlemlerinin ilk aşaması olan ödeme emri borçlunun borcuna istinaden haberdar edilmesini amaç edinir. Borçlu kendisine tanınan yasal süre olan 7 gün içerisinde itiraz hakkını kullanmadığında takip kesinleşmiş olur. İlamsız icra takibinde yapılacak itirazın sözlü veya yazılı olarak beyan edilmesi mümkündür. Borçlu itirazını sunduğu takdirde ilamsız icra takibine itiraz etmiş kabul edilir. İtiraz dilekçesinin ise şekle tabi olmadığı görülür. Borçlunun bilmesi gerekenlerden biri de itiraz sebeplerine dilekçede yer vermek zorunda olmadığıdır. Bu tür itirazların yapıldığı merci ise icra dairesidir.

Ödeme Emri Belgesi Nedir ?

Vergi dairesi tarafından hazırlanan Ödeme Emri kamu alacaklarına ilişkin olarak oluşturulur. Ödeme emrine karşı dava açıldığında kamu alacağına ilişkin tahsilat kendiliğinden durmaz. Tahsilat sürecinin durdurulması için yürütmeyi durdurma kararı alınması gerekir. Kamu alacağı tahsil edilmek istendiğinde öncelikle yapılması gereken ödeme emrinin oluşturulmasıdır. Ödeme emrine karşı dava açılabilirken borçlunun haksız olduğu durumlarda haksız çıkma zammı adı verilen uygulamada devreye girer. Bundaki amaç ise kamuya ait alacakların en kısa zamanda tahsil edilebilmesidir. Ödeme emrinin hazırlanmasındaki amaç borçluya borcunun hatırlatılması olurken bunu kendisine tanınan süre içerisinde gerçekleştirmesi istenir. Borçlu bu süre içerisinde bir itirazı varsa bunu kanuna uygun bir şekilde yerine getirmelidir. Aksi durumda borçlunun mallarının haciz işlemine tabi olacağı kendisine ihtar edilmek sureti ile bilgilendirilir. İcra müdürü tarafından hazırlanacak olan ödeme emrinin gönderilmesi zorunlu olurken borçluya itiraz yoluna başvurma hakkı da tanınır.

“Ödeme Emri” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Avcılar Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Almak İçin Lütfen İletişime Geçiniz.

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E5 Yanyol Cd. Ataköy Towers A Blok No:109 AVCILAR / BAKIRKÖY / İSTANBUL

Call Now Button
ankara en iyi ingilizce kursu Avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Ceyhun guvel Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Avukat Merve kolman Prodor Mustafa Kök Kayakocvib