Nefret Söyleminin Tespiti

 Nefret söylemi tarihi bir derinliğe sahip olsa da, hukuk alanında yeni bir kavramdır.  Bu nedenle kapsamı ve sınırları ile tespit edildiğinde nasıl mücadele ediceği netlik kazanmış değildir. Daha çok sivil toplum örgütlerinin çabaları ile gündemdeki güçlü yerini korumaktadır. Ülkemizde nefret suçlarına dair ilk yasa tasarısı da sivil toplum örgütleri tarafından hazırlanmıştır.

Nefret Söyleminin Kapsamını ve Sınırlarını Belirlemenin Güçlüğü

Bunun birden fazla sebebi olabilir ancak kanımca en önemli sebebi, düşünce özgürlüğünün yaşadığımız çağ itibariyle ayrıcalıklı konumudur. Nefret söylemi kategorisine düşünce özgürlüğü temelinde eleştiri getirenler, düşüncenin cezalandırılmaması gerektiğini ileri sürmektedirler. Bir diğer sebebi, ağırlıklı olarak zayıf konumdaki gruplara yönelik bir tavır olması nedeniyle nefret söylemi  ile siyaseten güçlü bir şekilde mücadele edilememektedir.

   Nefret Söylemini Belirlemede Uluslararası Toplumun Katkısı

  Nefret suçlarının önüne geçilebilmesi, şiddet, ayrımcılık ve nefreti kışkırtan eylemlerin önlenebilmesi  için nefret söylemlerinin belirlenmesi öncelikli bir konudur. Birleşmiş Milletler’in bir raporunda nefret söylemini belirleyebilmek adına bazı kriterler getirilmiştir;

   “ifadenin bağlamı” ,“ifadeyi dile getirenin kim olduğu” ,“dile getirmekteki niyet” ,“ifadenin içeriği ya da formu”, “söylemin ulaştığı kitlenin genişliği” “tehlikeye sebep olma olasılığı” gibi..

Söz konusu raporda açıklanan bu kriterler,  bir ifadenin nefret söylemi olarak değerlendirilebilmesi bakımından önemli ve son derece  yerindedir. Bu kriterlerle hem nefret söyleminin sıradanlaşması ve yayılması engellenecek, hem de ifade özgürlüğünün daraltılmasının önüne geçilecektir.

Nefret söyleminde Sosyal Medyanın Kolaylaştırıcı Etkisi

İnternetin gündelik hayatımızın bir parçası haline gelmesi ve özellikle sosyal medyanın olanakları nefret söyleminin üretilmesini ve yayılmasını kolaylaştırmaktadır. Bu durum, nefret söyleminin yaygınlaşmasına ve sıradanlaşmasına neden olmaktadır. Bu sanal kolaylık, gerçek hayatta da bireylerde tavır değişikliğine yol açmaktadır. Sosyal medyada, bazı kişi ve gruplar ötekileştirilmekte, ötekileştirilen bu kişi ve gruplara yönelik etnik, dinsel veya dilsel temelli nefret söylemleri yaygın olarak üretilmektedir ve bu söylemler çok kolay bir şekilde gerçek hayata  taşınmaktadır. 

Nefret Söyleminin Tespiti İçin neler yapılmalıdır?

Son yıllarda nefret söylemleri ile ilgili bir duyarlılık oluşmaktadır ancak bu duyarlılık bile yaygın nefret söylemlerinin yanında sağır kalmaktadır. Evvela, nefret söyleminin tespiti için samimi olunmalı ve uluslararası işbirliği sağlanmalıdır. Uluslararası işbirliği, nefret söyleminin kaynağında tespiti için de çok önemlidir. Mesela, sosyal medyada üretilen bir içerik nefret söylemi oluşturuyorsa kişilerin ihbarı üzerine ilgili ulusal ve uluslararası birimler tarafından içerik kaldırılmalıdır. Bazı toplumlarda nefret söylemi, ifade özgürlüğünün imtiyazından yararlanmaktadır.  Bu durumlarda, nefret söylemini tespit etmek güçleşmektedir. Bu sorunun önüne geçebilmek için  ifade özgürlüğünün sınırlandırılması ile ilgili nefret söylemlerine de açıkça yer verilmeli ve ceza yasalarında nefret söylemi bir suç olarak tanımlanmalıdır.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı