Nafaka Kaç Ay Ödenmezse Dava Açılır ?

Boşanma davaları bireylerin evlilik kurumunu yürütememeleri durumunda baş vurdukları yöntemlerden biridir. Boşanma aşamasında olan çiftler sıklıkla nafaka davası konusunu merak etmektedir. Nafaka yönünden borçlu olan kişi nafaka ödemesini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Dava süresince hukuken evlilik birliğinin sürmeye devam ettiği düşüncesi, kanunlar açısından esas alınan bir konudur. Bu sebeplerle evlilik birliği oluşturulduğunda geçerli olan eşlerin birbirine karşı sorumluluk paylaşımı kuralı, dava boyunca da devam eder. Nafaka Kaç Ay Ödenmezse Dava Açılır ? Sorusu davaya taraf olan kişilerin sıklıkla merak ettiği bir konudur.

Nafakayı belirleyen taraf mahkeme olacağından bu yükümlülük yasal bir sorumluluktur. Ödenmemesi durumunda çeşitli yaptırımlarla karşılaşmak da olası bir durumdur. Nafaka oluşturulurken eş ya da çocukların mağduriyet yaşamaması esas alınarak karar verilir. Nafaka borçlusu olarak tanımlanan kişi nafaka alacaklısına karşı yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir. Aksi bir durumda icra takibi neticesinde borcu ödemekle yükümlü tutulacaktır. Nafaka alacaklısı borcunu ödemeyen tarafa dava açabilecektir. Şikayetler icra ceza mahkemesine gerçekleştirilir ve borçlu şikâyet edilebilir. Nafaka Kaç Ay Ödenmezse Dava Açılır ? Konuyu merak edenler genel olarak bazı şartları da bilmek durumundadır.

Nafaka alacaklısı nafaka borcunu ödemekle yükümlü olan kişiye karşı taleplerinin yerine getirilebilmesi adına icra takibi isteyebilir. Taraflar bu durumda bazı konuları bilmek durumunda kalacaktır. Böyle bir sorunla karşılaşan tarafların bilmesi gereken koşullar şu şekildedir:

Nafaka Tahsilinde Gereken Şartlar

  • Nafaka istemine yönelik açılacak olan icra takibinin nafaka borçlusunun bizzat kendisine tebliğ edilmiş olması
  • Tebligatın yasal süresinin geçmesi ve icra takibi konusunda karar alınmış olması
  • Öncelikle yerel mahkeme tarafından icra takibi başlatılması
  • Nafaka borcunun devam eder nitelikte olması

Nafaka ödemekle yükümlü olan taraf, vazifelerini yerine getirmemesi durumunda, karşılaşacağı icra takibine istinaden borcunu ödemediği takdirde şikâyet yolu açık olacaktır. Alacaklı olarak tanımlanan ve nafaka ödemesinin yapılması gereken taraf, icra ceza mahkemesine dava açabilecektir. Mahkemenin alacağı karar neticesinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen nafaka borçlusu için üç ay süreyle tazyik hapsi uygulanabilmektedir. Eğer borçlu sorumluluğunu kabul eder ve borcunu öderse dava düşebilecektir. Ödemez ve hapis cezasını kabul ederse dahi borcu ödeme yükümlülüğü bitmeyecektir. Nafaka Kaç Ay Ödenmezse Dava Açılır ? Bu durumda nafaka alacaklısının dava açması için gerekli olan yasal sürenin varlığı söz konusu olacaktır. Alanında uzman bir avukat ile iş birliği yapmak için Nafaka Avukatı bürosu iletişime geçebilirsiniz.

Tebligat yapılacağı zaman önemli olan bazı hususlar vardır. Bu noktalardan biri de tebligatın borçlunun bizzat kendisine yapılması gerekliliğidir. Borçlu vekiline yapılan tebligatların bir netice vermesi olası değildir.

Nafaka Kaç Ay Ödenmezse Dava Açılır?

İcra takibi sağlandıktan sonra oluşturulan tebligat borçlunun kendisine ulaştırıldıktan sonra da bir aylık bir sürenin geçmesi zorunludur. Şikâyet edilebilmesi için bu koşullar yerine getirilmek zorundadır. Aylık olarak ödenen nafaka borcunun şikâyete konu olabilmesi için üç aylık süre geçmiş olması zorunluluğu vardır. Şikâyetin gerçekleştirilmesi bu üç aylık sürenin içinde yapılmalıdır. Zira üç aylık süre bittikten sonra yapılan şikayetler geçerli kabul edilmez. Yani nafaka borçlusu üç ay borcunu ödemediğinde bu süreler içerisinde dava açılabilir. Dava açmak içinse önce icra takibi başlatılmalı ve gerekli olan hukuki süreçler beklenmelidir. Nafaka Kaç Ay Ödenmezse Dava Açılır ? Sorusuna verilecek yanıtlardan biri de davanın belirlenen üç aylık süreyi geçmeden açılması zorunluluğunun önemine dikkat edilmesi gereğidir. Aksi durumda nafaka alacaklısının şikâyeti dikkate alınmayacaktır. Kişiler bu tür sorunlarla karşılaşmamak için hukuki süreçler hakkında gerektiğinde avukatlarından danışmanlık hizmeti almalıdır. Aksi davranışlar hak kayıpları yaşanmasında etkili olabilecektir.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı