Müsadere

Müsadere kavramı için sözlük anlamı olarak zor alım kullanılmaktadır. Hukukta sık kullanılan bir kavram olan müsadere için yasak olanın kanuna göre elden alınması tanımı uygun görülür. Suç işlenmesi durumunda kişi mülkiyetlerinin kaldırılması ve devlete geçmesi söz konusu olduğunda bu kavram devreye girmektedir. Müsadere yapılacağı zaman bu eylem hukuki bir temele dayandırılır. Ceza hukuku açısından müsadereyi açıklamak istersek suçu işleyen failin sahip olduğu mal varlığının tamamına ya da bir kısmına devletin el koyması olarak adlandırılabilir. Kişiye ait mülkiyeti olan şeylerin devletin mülkiyetine geçirilmesi müsadereyi anlatmak için doğru bir tanımlama olacaktır.

Müsadere Nedir?

Bir suç işlendiğinde failin üzerine kayıtlı bulunan malların devlet mülkiyetine devir işlemlerine Müsadere adı verilmektedir. Mahkûmiyet gerçekleşmesi durumunda eşyanın veya kazancın devlet mülkiyetine geçmesi de müsadereyi açıklamak için kullanılan tanımlardan biridir. Müsaderenin uygulanması için gerekli olan koşullar vardır. Buna göre kasten işlenmiş olan bir suç işlenirken kullanılan veya tahsis edilen eşyalar müsadere edilebilmektedir. Suç işlendiğinde ortaya çıkan menfaatler de devlet tarafından müsadereye tabi tutulmaktadır. Bu menfaatler altın, döviz ya da para gibi maddi unsurlar olabileceği gibi taşınır taşınmaz mallar da olabilmektedir. Bir kimseye ait malın kanunda belirtildiği şartların oluşması durumunda mahkeme kararı ile devlete geçmesi müsaderedir.

Müsadere Ne Demek?

Anayasada güvence altına alınan haklardan biri de  temel hak ve özgürlüklerdir. Mülkiyet hakkına müdahale olarak değerlendirilebilecek müsaderenin uygulamasının gerekli olmasını sağlayan koşullar, kanunlar nezdinde açıklanmıştır. Devlet eliyle suç işleyen kişinin üzerine kayıtlı mal ya da eşyasına el konulması anlamına gelen müsaderenin uygulanmasını gerekli kılan sebepler olmaktadır. Müsaderenin uygulanmasında özellikle terör örgütlerinin güçlenmesi engellenmek istenmektedir. Yasa dışı birçok eyleme kaynaklık teşkil eden terör örgütlerinin gelir kaynakları arasında uyuşturucu ticareti, kaçakçılık gibi birçok eylem bulunmaktadır. Bu sebeplerle terör örgütlerinin çökertilebilmesi için mali kaynaklarına el konulması müsadere usulü ile sağlanmaktadır. Suç sebebiyle mülkiyetin devlete geçmesi Müsadere kavramının karşılığıdır.

Müsadere Sistemi Nedir?

Müsadere sistemi sayesinde suçla mücadele edilirken suça istinaden elde edilen kazancın engellenmesine çalışılmaktadır. Yasa dışı örgütler ya da terör eylemleri gerçekleştiren oluşumlar gelir kaynakları olarak kaçakçılık ya da uyuşturucu ticareti gibi yasa dışı yolları kullanmaktadır. Bu tür oluşumların ortadan kaldırılmasında kanunlar çerçevesinde uygulanan müsadere usulü ile gelir kaynaklarına ya da mal varlıklarına el konulmaktadır. Müsadereler kişilerin ya da örgütlerin suçla ilişkili olarak kullandıkları eşya ya da kazançlara kanunlar yoluyla devlet tarafından el konulmasıdır.

Müsadere Usulü Nedir?

Müsadere çeşitleri dört adettir. Bunlar arasında eşya müsaderesi, kazanç müsaderesi, kabahatlerde müsadere, tüzel kişilerde müsadere yer almaktadır. Müsadere usulü söz konusu olduğunda suç işleyen tarafın mal varlığına devlet tarafından kanun yoluyla el konulmaktadır. Eşya müsaderesinde işlenen suçla ilgisi olduğu düşünülen eşyaya el konulur. Kazanç müsaderesinde maddi menfaatlere müsadereler uygulanmaktadır. Kabahatlerde müsaderede suç işlerken kullanılan eşya müsadere edilir. Tüzel kişilerde müsaderede kurumsal yapıda olan kuruluşlar yararına suç işlendiğinde eşya veya kazanç müsaderesi uygulanmaktadır.

Müsadere hukukta güvenlik tedbiri olarak adlandırılan bir uygulamadır. Müsaderenin gerçekleşebilmesi için işlenen suç ile mal varlığı değerinin arasında olması gereken bir bağa gereksinim duyulmaktadır. Suç işlenirken bir eşya kullanılmışsa bu müsadere yapılabilmektedir. Suç işlenmesi için tahsis edilen eşyaların da müsaderesi mümkün olmaktadır. Ayrıca suç sebebiyle kazanılan eşyalar da müsadere edilebilmektedir. Kanunların suçla mücadelede müsadere usulü yoluyla suç işleyerek elde edilen kazancı önlemeye çalışması oldukça önemlidir. Müsaderenin mülkiyet hakkı ile olan bağı ise ayrıca değerlendirilmesi gereken bir konudur.

İlginizi çekebilir: TCK 53

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı