Muhdesatın Aidiyeti

Öncelikle muhdesat kavramını açıklamak, hukuki durum için doğru olacaktır. Muhdesat, taşınmaz mülk üzerinde olan yapı yani taşınmazdan ayrı olan bir bina, ağaç ya da kulübe gibi bir yapının ilgili taşınmazın sahibi haricinde bir başkasına ait olması durumudur. Ortaklığın giderilmesi ya da kamulaştırma davası yürütülürken davaya konu olan taşınmaz üzerinde bulunan ayrı yapının taşınmaz sahibine değil de, kendisine ait olduğunu savunan kişi tarafından açılan davaya da muhdesatın aidiyeti davası denilmektedir. Bu dava ile ilgili yapı sahibine ilişkin tespit yapılmaktadır.

Muhdesatın Aidiyeti Davası Zamanaşımı

Muhdesat Aidiyeti davası için zamanaşımı süresi bulunmamaktadır. Fakat ortaklığın giderilmesi davası esnasında bir muhdesat iddiası var ise, muhdesatın aidiyetinin tespiti talepli dava açılmasına yönelik mahkeme tarafından tarafa kesin süre verilmektedir. Bu kesin süre içinde dava açılmazsa taraf iddiasından vazgeçmiş olarak kabul edilir.

Muhdesatın Aidiyeti Davası Dilekçe Örneği

Her dava dilekçesinde olduğu gibi muhdesatın aidiyeti davası başvuru dilekçesi de oldukça önemlidir. Bu sebeple çok iyi ve özenli hazırlanmalıdır. Dilekçede dava açma nedenleri, deliller, vakıalar açık ve net bir şekilde belirlenmelidir. Davacının adı, soyadı, adresi ve imzası da mutlaka olmalıdır.  Hukuk Muhakemeleri Kanuna uyumlu olmayan ve eksik delil ile dava dilekçesi hazırlanması durumunda davacı geri dönülmez hak veya hukuki kayba uğranmaktadır. Böylesi bir olumsuz durum yaşanmaması adına, uzman bir avukat tarafında hazırlanması daha uygun olacaktır. Muhdesat aidiyeti davası için hazırlanan dilekçeler her dava ve durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle bazı durumlar da hazır olan dilekçeler işe yaramayacaktır.  

Muhdesatın Aidiyeti Davası Hangi Durumda Açılır ?

Yukarıda da belirtildiği üzere, muhdesatın aidiyeti , bir taşınmaz malın üzerinde ayrıca bulunan kulübe, ağaç ya da bir binanın o taşınmazın sahibine değil de bir başkasına ait olması durumudur. Bu sahipliğin ispatı için açılan dava da muhdesatın aidiyeti davası olarak adlandırılmaktadır. Bu dava, aidiyetliği ispat edilmeye çalışılacak malın üzerinde olan taşınmaz bir mülkün kamulaştırma davası veya ortaklığın giderilmesi davası sırasında yürütülmektedir. Bu davanın açılması için belirli şartlar oluşması gerekmektedir. Bu şartlara değinmek doğru olacaktır. Muhdesatın aidiyeti davası gayrimenkul üzerinde bulunan yapı adına açılabilmektedir.

Taşınır bir mal üzerindeki bir yapı konusunda dava açılamaz. Şartlardan biri ve ilki budur. Muhdesatın aidiyeti davasının ancak kamulaştırma davası ya da ortaklığın giderilmesi davası esnasın ileri sürülmesi de ikinci şartı oluşturmaktadır. Ayrıca bu davanın açılabilmesi için ilgili yapının tapu maliklerince kendisinin olduğunu iddia etmelidir. Dava, taşınmaz malı üzerinde bulunan yapıya ilişkin bir dava olduğu için tapu kaydındaki maliklerin tamamına karşı açılmalıdır. Maliklerden vefat eden var ise, dava mirasçılarına yöneltilmektedir. Tapu kaydındaki maliklere yönelik dava açılmaz ya da eksik kişiler var ise taraf teşkili sağlanmadığı şeklinde karar verilir.

İlginizi çekebilir: Görevi Kötüye Kullanma Suçu

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı