MÜEBBET HAPİS

Mahkeme tarafından bir suç fiilini işlediği kesinleşen hükümlüye verilen hürriyeti kısıtlayıcı cezaya hapis cezası denilmektedir. Hapis cezasının da farklı yaptırım türleri vardır. Bunlar; ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve süreli hapis cezasıdır. Hapis cezası yasal kural olarak ceza infaz kurumunda yani cezaevinde infaz edilmektedir. Bazı istisnai hallerde, hapis cezasının konutta da infazı mümkün olmaktadır. Hapis cezasının amacı, suç fiilini gerçekleştiren kişiyi cezalandırmak, caydırmak, tekrar suç işlemesini önlemek ve ıslah etmektir. Suç gerçekleştiren kişinin kusuru ile orantılı olarak bir gün ile ömür boyu arasında süren bir hapis cezası hüküm edilmesi mümkündür. Hükümlü bu ceza infazı sırasında, cezasının yerine getirilmesine katlanma ve bu amaçla düzenlenen infaz rejimine uygun davranış ve tutum içinde bulunmakta zorunludur. Bu nedenle hükümlü kişi, cezaevinin güvenlik ve iyileştirme programlarına tam bir uyum göstermekle yükümlüdür.

Müebbet Hapsin Süresi

Müebbet hapis , hükümlünün hayatı boyunca devam edecek olan hapis cezası yaptırımıdır. Tük Ceza Kanunu’nun 48. Maddesinde ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Müebbet hapsin yükümlüsü olan bir hükümlü bu hapis cezasının belirli bir süresini iyi halli olarak geçirmesi durumunda koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanabilmektedirler. İyi halli geçirilmesi gereken süre de 24 yıldır. Müebbet hapse hükmolunan failler, haklarında uygulanacak rejimi ve gönderilmeleri gereken cezaevini ve bu amaçla sosyal ve kişisel özelliklerini belirlemek için yasada belirtilen esaslar doğrultusunda gözleme tabi tutulmaktadırlar. Gözlem süresi altmış günü geçmemektedir. Hükümlü kişiliğine, suç fiilinin işlenmesindeki özelliklere, sair hallerine bakılarak gerektiğinde gözleme tabi olmayabilir. Bu gözlem sonunda, gözlem merkezi hükümlü kişiye ait dosyayı görüşü ile birlikte Adalet Bakanlığına gönderilmektedir. Gözlem neticesine göre, hükümlünün gönderileceği infaz kurumu Bakanlık tarafından belirlenir. Müebbet hapsin cezasının infazında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasındaki infaz rejimi uygulanmamaktadır.  Müebbet Hapis Kaç Yıl?

Müebbet hapsin ceza süresi, hükümlünün işlediği suça göre değişiklik göstermektedir.  Bu cezalarda kanuna göre, 01.06.2005 tarihinden 5275 sayılı kanun) sonra ve 08.04.1991 tarihinden işlenen suçlar olarak bir ayrım söz konusudur. 01.06.2005 tarihinden sonra işlenen adi suçlar da müebbet hapsolma süresinin şartlı tahliye süresi 24 yıl, terör suçlarının şartlı tahliye süresi 30 yıldır. 08.04.1991 tarihinden sonra işlenen adi suçlarda şartlı tahliye süresi 20 yıl, terör suçlarının şartlı tahliye süresi ise 30 yıldır.

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Ne Demek ?

Hükümlü kişinin sıkı güvenlik rejimi ile cezasını infaz ettiği, hayatı boyunca devam eden hapis cezası yaptırımına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası denilmektedir. Türk Ceza Kanununun 47.Maddesinde düzenlenmiştir. Ağırlaştırılmış müebbet hapsin cezası, insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım suçu, nitelikli kasten öldürme, işkence suçu işleyerek öldürme, cinsel saldırı suçu sonucunda öldürme, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçu, siyasal ve askeri casusluk, gizli kalması gereken bilgileri açıklama, yasaklanan bilgilerin casusluk amacıyla temini, yasaklanan bilgileri siyasal ya da askeri casusluk amacıyla açıklama suçlarında verilir.

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Kaç Yıl ?

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlünün hayatı boyunca devem eden cezadır. Fakat belirli bir süreyi iyi hal ile geçiren hükümlünün şartlı salıverme uygulamasından yararlanması mümkündür. Bu hükümlülerin otuz yılını infaz ettikleri durumda bu uygulamadan yararlanabilirler.

İlginizi çekebilir: Aksaray Ceza Avukatı

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı