Mobbing Türleri

Kişilerin iş yaşamlarında karşılaştıkları psikolojik baskı ve şiddet uygulamaları mobbing olarak adlandırılır. Mobbing Türleri vardır ve bu durum çeşitli biçimlerde kendini gösterir. Mobbing olarak adlandırılan psikolojik şiddetin sistemli olarak uygulandığı görülürken bu davranışların saldırıya uğrayan tarafa zarar verdiği görülür. İşverenin çalışana karşı saygısız davranışları ve onu işten çıkarma sürecine kadar varan ima ve psikolojik baskıları mobbing davranışları içerisinde değerlendirilir. Bu tür bir eylemde yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın hareket edildiği görülür. Mobbingde genel amaç kişiyi iş yaşamından uzaklaştırmak olur.  Bu tür davranışlar kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilebilir. Yıldırma amacı taşırken uygulanan kişi üzerinde psikolojik baskı yaratır. Onu pasifize etmeyi amaçlayan mobbing içeren davranışlar; kişilik değerlerine, mesleki durumlarına bilinçli olarak zarar verme amacı güder. Bu tür davranışlar kötü niyet çerçevesinde gerçekleştirilirler ve kasıtlı olarak uygulanırlar.

İşyerinde Mobbing Nasıl İspatlanır

Mobbing oluşması için bazı koşulların sağlanması gerekli olur. Mobbing Türleri çeşitli biçimlerde ortaya çıkarken öncelikle bir davranışın mobbing sayılabilmesi için bu eylemin iş yerinde yapılması gerekir. Üst ya da ast fark etmeksizin her kesim tarafından uygulanabilen bir psikolojik şiddet olan mobbing, eşit statüdekiler arasında da ortaya çıkabilir. Mobbinge ait önemli bir özellik sistemli olarak gerçekleştirilmesidir. Sürekli ve sık aralıklarla yapılan baskı ve kötü davranışlar mobbing olarak kabul edilir. Bu davranışlarda kasır unsuru aranır bundan dolayı da mobbing eylemini gerçekleştiren kişi ya da kişler kasıtlı olarak ve sistematik bir biçimde bunu yapıyor olmalıdır. Amaç itibarı ile yıldırma gayesi gütmeli ve kişiyi pasifize etmeye, işten uzaklaştırmaya zorlamalıdır. Bu tür olumsuz davranışların gizli ya da açık olarak yapılabilmesi mümkün olurken mağdurun kişiliğinde olumsuz etkiler yaratmalıdır. Mobbing çeşitli şekillerde yapılabilirken bunlar arasında yer alan bazı örnekler; istifaya zorlama, görmezden gelme, fikirleri değersiz bulma, görev yeri değişikliği yapma, cinsel taciz, sözlü taciz, ayrımcılıktır. İş yerinde mobbinge uğrayan kişilerin yapması gerekenler şunlardır:

  • Psikolojik şiddeti ilgilendiren her tür yazışma kayıt altına alınmalıdır
  • Çalışma yeri değiştirildiğinde departman bilgileri kayıt altına alınmalıdır
  • Kişi hakkındaki tutanaklar haksız yere tutulduğunda kanıt değeri taşır
  • Psikiyatrik tedavi görülmesi durumunda alınacak raporlar ispat gücü olan belgelerdir

Mobbing Cezası

Mobbing iş yerlerinde ortaya çıkan ve mağduru psikolojik olarak yıldırmaya sebep olan olumsuz davranışlardır. Bu davranışlar sistematik olarak gerçekleşirken mobbingden bahsedebilmek için bu baskının varlığı kanıtlanmak zorundadır. Mobbing oluştuğunda öncelikle çatışma ortaya çıkar ve bu çatışmaların çözümlenemez sorunlara dönüştüğü görülür. Mağdurda bir süre sonra işe geç kalma ve sürekli rapor alma davranışları ortaya çıkar. Hastalıktan dolayı iş yapamaz hale gelen mağdur daha sonraki süreçte de işten ayrılır. Çalışana Mobbing uygulandığının ispat edilebilmesi için somut belgelere gereksinim duyulur. Mobbinge uğrayan kişinin iş sözleşmesini haklı bir sebebe bağlı olarak feshetmesi söz konusu olabilirken şartların uygun olduğu durumlarda ise maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Mobbinge maruz kalan bireylerin bazı hakları bulunur. Bu haklar arasında yer alanlar; Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu kapsamında tazminat talep edebilme, İş Hukuku açısından bakıldığında haklı bir nedene dayanarak iş sözleşmesini feshedebilmedir. Mağdur mobbing yapan kişi ya da kişileri dava edebilme hakkına sahip olurken manevi tazminat talebinde de bulunabilir. Bunun gerçekleşebilmesi için koşulların sağlanmış olması gerekirken somut verilerle durumun ispatı gerekir. Psikolojik taciz olarak adlandıran her davranışın manevi tazminat sonucunu doğurmadığı görülürken Mobbing Türleri olması da bu konuda bilinmesi gerekenler arasında yer alır.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı