Mirastan Mal Kaçırma

Miras bırakanlar birçok nedene bağlı olarak varislerinden mal kaçırma işlemini gerçekleştirebilmektedir. Mirastan Mal Kaçırma olarak adlandırılan duruma sebep olan bazı şartlar şunlardır:

  • Erkek çocukların üstün tutulması durumu
  • İkinci eş ya da son eş faktörü
  • Zayıf durumda olduğu düşünülen mirasçıya karşı güçlendirme gereksinimi
  • Kişinin psikolojisi ile ilgili durumlar
  • Mirasçıların baskısı

Miras bırakan kişi ölümünden önce mirasına yönelik olarak bir sözleşme imzalamak sureti ile mirasçıların bir veya birkaçı ile anlaşabilmekte ve bu durumda ortaya mal kaçırma sorunu çıkmaktadır. Miras bırakanın gerçekleştirmek istediği ise mirasçılarını miras hakkından kısmen ya da tamamen mahrum bırakmaktır. Burada tarafların üçüncü kişileri aldatma amacı söz konusudur.

Mirastan Mal Kaçırma Zamanaşımı

Mirastan Mal Kaçırma tarafların aralarında anlaşmak sureti ile gerçekleştirdikleri bir uygunsuzluk halidir ve bile isteye gerçekleştirilmesi söz konusudur. Bu tür bir işlemde üç koşulun bir araya gelmesi ve mal kaçırmanın şartlarının oluşması için yeterlidir. Tarafların bile isteye işlemlerde uyumsuzluk gerçekleştirmesi, üçüncü kişilerin aldatılmasına yönelik olması, tarafların mal kaçırma işlemi konusunda aralarında anlaşmaları. Mal kaçırma davalarında nitelikli olarak yapılan işlemlerde görünürde olanlar ve gizli işlemler olarak iki yöntem kullanılabilmektedir. Taraflar bu yöntemleri uygulamak sureti ile üçüncü kişileri aldatma yoluna giderler. Bu tür davalarda zamanaşımı süresi bulunmamaktadır. Miras bırakanın vefatının ardından açılabilecek bir dava türüdür.

Mirastan Mal Kaçırma Davası Ne Kadar Sürer ?

Mirastan Mal Kaçırma davalarında saklı pay sahibi olan veya olmayan her mirasçı dava açabilir ve elindeki deliller aracılığı ile davasını ispatlama hakkına sahiptir. Bu davayı açma hakkı olmayan kişiler arasında mirastan çıkarılanlar, mirası reddedenler veya miras hakkından feragat edenler yer alır. Bunun dışında yasal mirasçılar ya da evlatlıklar da dava açma hakkına sahiptir. Miras bırakanın vefatından sonra açılabilen bir dava olan bu dava miras bırakan hayatta iken açılamayacak bir dava türüdür. Bu tür davalar her türlü delil ile ispatlanabilme özelliğine sahiptir. Mal kaçırmada davalarında ortaya sürülecek delillerin ispat edilmesine bağlı olarak sürenin belirlenmesi mümkündür. Mahkemeye konu olan malların miktarı ve ispat gerektiren durumların çeşidine göre dava sürelerinde farklılık görülmesi mümkündür.

Mirastan Mal Kaçırma Cezası

Mirastan Mal Kaçırma davaları dava konusuna bakılmaksızın malvarlığı ile ilgili davalar olarak değerlendirildiğinden ve şahıs varlığına yönelik bir dava türü olduğundan Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görülmektedir. Bu tür davalarda aksi bir karar olmadığı sürece Asliye Hukuk Mahkemeleri görev alır. Davaya her tür delil sunulabilmekte ve ispat edilmesi durumunda da hak iadeleri söz konusu olmaktadır. Mal kaçırma davaları miras muvazaası sebebine bağlı olarak açılan davalardır. Muvazaalı işlemler geçersiz kabul edilir. Muris muvazaası nitelikli muvazaa olarak da adlandırılan bir durumdur. Bu tür işlemeler iki yöntem kullanılmak sureti ile gerçekleştirilir.

İlginizi çekebilir: Boşanma Davasında Telefon Kayıtları İstenir Mi ?

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı