Memur Disiplin Cezaları

Disiplin cezaları memur statüsünde çalışan bireylerin çeşitli biçimlerde görevlerini aksatmaları, kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde tanımlanan sorumluluklarını yerine getirmemeleri ya da uyulması zorunlu tutulan kurallara uymamaları durumunda verilen çeşitli türlerdeki kısıtlamalara denmektedir. Memur Disiplin Cezaları belirlenirken uyarma, kınama, aylıktan kesme, kıdem atlamasına engel olma gibi bazı tedbirler uygulanır. Bu tür cezalar arasında memurluktan çıkarma da yer almaktadır. Devlet memuru olarak görevlendirilen kişiler gerek yurt içinde gerek yurt dışında görev aldıkları yerlerde suç teşkil eden davranışlar gerçekleştirdiklerinde bunun karşılığında ceza alırlar. Disiplin soruşturmaları kendilerine özgü bazı özellikler taşırlar. Kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için memur olarak görev yapan kişilerin suç işledikleri yönünde bir şüphe oluştuğunda disiplin soruşturması gerçekleştirilir.

Disiplin Cezaları

Disiplin cezası işlediği düşünülen memur hakkında disiplin soruşturması açılır ve bu soruşturma disiplin amiri tarafından yürütülür. Devlet Memurları Kanunu’nda belirlendiği şekli ile bir memur için kınama, aylıktan kesme, kademe atlamasının durdurulması ya da memurluktan çıkarma dışında bir ceza uygulaması söz konusu olmamaktadır. Memur Disiplin Cezaları bu sebeple belirlenen cezaların uygulanması yöntemi ile sağlanmaktadır. İşlenen suçun niteliğine bağlı olarak verilecek cezaların türü belirlenmekte ve bu cezaları gerekli kılan eylemler de birbirinden farklı olmaktadır. Verilen ceza türleri uyarma, kınama ya da aylıktan kesme şeklinde olabilmektedir.

Memura Verilen Disiplin Cezaları

Memur Disiplin Cezaları arasında yer alan uyarma, disiplin cezasında memura yazılı olarak görevinde dikkatli olması yönünde ikaz yapılması sureti ile oluşturulan bir ceza yöntemidir. Kınama cezasında ise görev ve davranışlarındaki kusurlar yazı ile bildirilmektedir. Bu yöntemlerin dışında aylıktan kesme de bir ceza metodudur ve aylığının 1/30’u ile 1/8’i arasında bir kesinti yapılması mümkündür. Kademe ilerlemesinin durdurulduğu durumlarda ise 1-3 yıl aralığında memura kıdem atlama yasağı getirilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası alan kişiler ise bir daha devlet memuru olarak görev yapamamaktadır. Tüm bu cezaların belirlenmesinde işlenen suçlara göre cezalar tayin edilmektedir. Bundan dolayı da her suça yönelik farklı bir ceza uygulaması söz konusudur. Memurun geçmiş sicilinde bir kusur olmaması durumunda sicili de iyi veya çok iyi durumdaysa verilen cezanın bir derece hafifletilmesi söz konusu olabilmektedir.

Kınama Cezası Nedir ?

Memur Disiplin Cezaları verilirken memurun geçmiş sicilinin incelenmesinde ortaya çıkabilecek durumlardan biri de daha önce işlediği bir suça yönelik sicilden silinme süreleri içinde tekerrür eden başka bir suç olması durumunda bir derece ağır ceza uygulanabilmektedir. Kınama cezasında ise memurun verilen emir ve görevleri zamanında yerine getirmemesi durumlarına istinaden cezalar belirlenmektedir. Görev esnasında amirine karşı saygısızlık, devlete ait araç ve gereçleri özel işlerde kullanmak, iş arkadaşlarına kötü muamele, görev yerinde ahlaka ve edebe aykırı davranışlar yapmak, emirleri yerine getirmemek ve itiraz etmek, kurumların çalışma düzenini bozmak, yetkisi olmadan basına ve haber ajansları gibi kurumlara demeçler vermek kınama cezası gerektiren bazı durumlar arasında yer almaktadır.

İlginizi çekebilir: Boşanma Davasından Feragat Dilekçesi

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı