Mala Zarar Verme Suçu

Mala Zarar Verme Suçu toplumsal yaşamda sık karşılaşılan suç tipleri arasında yer almaktadır. Bu suç kişilere karşı işlenen suçlardandır. Suçun maddi unsurları arasında taşınır ya da taşınmaz mallar yer almaktadır. Taşınır veya taşınmaz bir malın tahrip edilmek, yıkılmak ya da yakılmak sureti ile zarara uğratılması suçun kapsamında yer alır. Ayrıca suçun nitelikli halleri de mevcuttur. Başkasına ait bir malı yıkmak, tahrip etmek, kullanılamaz hale getirmek veya kirletmek biçimindeki davranışların uygulanması sureti ile eylem gerçekleştirildiğinde kanunlar bu durumu cezalandırmaktadır. TCK 152’de suçun nitelikli halleri de düzenlenmektedir. Kanun koyucu TCK 151 ve 152. Maddelerde bu tür suçlara karşı verilecek cezaları tayin etmektedir.

Mala Zarar Verme Suçu TCK

Mala Zarar Verme Suçu TCK’nın 151.ve 152. Maddesi ile düzenlenmektedir. Bu kanuna göre başkasına ait olan taşınır ya da taşınmaz malların bir kısmını ya da tamamını çeşitli yöntemlerle kırmak, bozmak, kullanılamaz hale getirmek gibi eylemler mağdurun şikâyet etmesi ile cezalandırılmaktadır. Mala zarar verme  suçuna yönelik uygulanacak cezalar dört aydan üç yıla kadar hapis cezası olabileceği gibi adli para cezası da uygulanabilmektedir. Sahipli hayvanların zarar görmesi de bu kanun kapsamında cezalandırılan suçlar arasındadır. TCK 151 ve 152 mülkiyet kavramını koruma altına alırken taşınır taşınmaz mallar konunun maddi boyutunda değerlendirilmektedir. Suça ait unsurlar maddi unsur ve manevi unsur olarak ayrılırken başkasının taşınır taşınmaz malları maddi unsur arasında değerlendirilir, kast unsuru da manevi unsurlar arasında ele alınmaktadır.

Mala Zarar Verme Suçu ile İlgili Yargıtay Kararları

Mala Zarar Verme Suçu genel kast yoluyla işlenebilen suçlar arasındadır. Kanun bu suça yönelik olarak uyguladığı cezalar vasıtası ile mülkiyet hakkını koruma altına almaktadır. Suç basit şekliyle işlendiğinde en az ceza ile cezalandırılır. Suçun basit şeklinin şikâyete tabi olması ve 6 ay süre içerisinde şikâyet edilebilirliği ayrı bir özelliğidir. Mağdur şikâyet etme hakkını 6 aylık süre içerisinde kullanabilmektedir. Suç nitelikli olarak da işlenebilen türdedir. Bu durumda ceza verilirken nitelikli olarak işlenmesi dikkate alınır ve verilecek cezanın miktarı artar. Suçun nitelikli halleri oluşması durumunda şikâyet olmasa dahi savcılık resen soruşturma başlatma yetkisine sahiptir. Zamanaşımı süresi olarak 8 yıllık bir süre söz konusudur. Mağdur şikâyetten vaz geçse dahi savcılık kamu adına davayı yürütmeye devam edecektir. Şikâyetten vaz geçilmesi davanın düşmesine neden olmamaktadır. Bunun sebebi ise iddia makamı olarak görev yapan savcılığın davayı bozulan toplum nizamını tesis etmek adına sürdürmesidir.

Mala Zarar Verme Suçu Zararın Giderilmesi

Mala Zarar Verme Suçu birçok nedenden işlenebilen ve başkasına ait taşınır taşınmazlara karşı kast unsuru da dahil edilerek uygulanabilen bir suçtur. Başkasının sahip olduğu malların yakılması, kirletilmesi, tahrip edilmesi ya da kullanılamaz hale getirilmesi bu suç işlendiğinde ortaya çıkar. Suça ait işlenme sebepleri ise birden farklı olabilmektedir. Bu sebepler arasında sosyo-psikolojik nedenler, sosyal sebepler ve mekansal nedenler yer alır. Suç işlenirken başka suçlarla birlikte birleşik bir suç haline de dönüşebilme özelliği söz konusu olabilmektedir. Malın zarar görmesi çeşitli şekillerde olurken oluşan zararın tazmin edilmesi gerekmektedir. Kirletme dışındaki davranışlarda malın bütünlüğünün bozulması söz konusu iken kirletme eyleminde malın değerinde düşüş yaşanması şeklinde bir sonuçla karşılaşılmaktadır. Bazı durumlarda mal bozularak zarar verilir ve onarılmak sureti ile tazmin edilmesi sağlanabilir. Onarılamayan ya da yok etme sureti ile zarar gören mallarda ise tazmin farklı yollarla sağlanır. Basit mala zarar verme suçunda tarafların uzlaştırılabilmesi mümkündür. Soruşturma veya kovuşturma evresine geçilmeden önce uzlaştırma uygulanmaya çalışılır. Bu sağlanamadığı takdirde sonraki evreler devreye girmektedir.

İlginizi çekebilir: Sendika Nedir ?

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı