KOŞULLU SALIVERME

Hakkında hapis cezası verilen bir hükümlünün, yasada belirlenen kısmını cezaevindeyken iyi halli bir durumda geçirmesi koşuluyla, hapis cezasının geriye kalanını cezaevi dışında bitirmesi durumuna koşullu salıverme denmektedir. İnfaz kanununda düzenlenen koşullu salıvermenin kararı, hükümlü kişilerin iyi halli olmalarını teşvik ederek suçluların topluma geri kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Koşullu Salıverme Nedir ?

Diğer bir adıyla şartlı tahliye olan koşullu salıverme , hapis cezasının belirli bir kısmını iyi halli bir şekilde geçiren bir failin cezasının geri kalanını hapis dışında denetim altında tutmak koşulu ile şartlı olarak infaz etmesine olanak tanıyan infaz hukuku durumunu ifade etmektedir. Koşullu salıverilen failin hak ederek tahliye tarihine kadar yeni bir suç gerçekleştirmemesi ve yükümlülüklerine uygun davranması kanuni zorunluluğu vardır. Aksi halde, hükümlü cezaevine geri alınarak, cezasının geri kalanını hapiste bitirecektir. Hak ederek tahliye tarihi, hükümlünün cezasının başladığı tarihten itibaren hesaplanarak mahkeme kararında belirlenen bütün ceza süresini cezaevinde ve koşullu salıvermeyle tahliye olduğunda hapis dışında geçirerek infazını tamamlayacağı tarihtir.

Koşullu Salıverme Şartları

Bir hükümlünün koşullu salıvermenin uygulamasından faydalanabilmesi için hapis cezasının infazı sırasında bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlar: cezanın bir kısmının infaz edilmesi, hükümlü kişinin iyi halli olması, mahkemelerin koşullu salıverme kararıdır. 5275 sayılı İnfaz kanununun 107.Maddesi ikinci fıkrasına göre, koşullu tahliyeden yararlanabilmek amacıyla hükümlünün cezasının belirli bir süresini cezaevinde infaz etmiş olması gerekmektedir. Bu süre hükümlünün mahkûm olduğu hapis cezasının niteliğine ve miktarına göre belirlenmektedir. Bunlar genel infaz oranı, istisnai suçlarda infaz oranı, suç örgütü suçlarında koşullu salıvermenin süreleri, ¾ infaz oranı olan suçlar, tekerrür halinde, çocuk hükümlülerde bazı suçlara dair infaz rejimi ve bazı suçlarda özel düzenleme  şeklinde ayrılmıştır.

Hükümlünün koşullu salıvermenin uygulamasında şartlardan biri olan iyi halli olma durumunun şartlı salıverilme kararının verileceği tarihte iyi halli olması yeterlidir. Örneğin; müebbet ağır hapis cezası hükmü alan bir hükümlü cezasının infazı süresince bazı disiplin cezaları almış olsa bile, yirmi dört yılı tamamladığı tarihte iyi halli olması durumunda koşullu salıverme tahliye uygulamasından yararlanabilecektir.

Koşullu Salıverme ve Denetimli Serbestlik

Koşullu salıvermenin uygulaması için mahkeme, cezaevi idaresi tarafından hazırlanan bir gerekçeli raporu uygun görürse hükümlünün şartlı salıverilmesine karar verebilir. Koşullu salıvermenin kararı, denetimli serbestlik yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle denetim süresinin geçirilmesinden sonra mahkemece verilen bir karardır. Hükümlü kişinin şartlı salıverilme tarihine bir yıl kala infaz hâkimliği tarafından denetimli serbestlik yasası uygulanır. Böylece denetimli serbestlik uygulaması başlar. Koşullu salıverme kararı, denetimli serbestlik uygulamasının bitmesinden sonra verilen bir karardır. Özetle denetimli serbestlik,  hükümlünün cezasını cezaevinde infaz ederken koşullu salıverilmesine belirli bir süre kaldığında tahliye edilerek dışarıda sosyal hayat içinde denetim altında tutulmasıdır.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı