parallax background

İş Hukuku Avukatı Konya

Küçükokka Hukuk Bürosu İş Hukuku

İş Hukuku Avukatı İletişim

İş Hukuku Davaları


Konya iş hukuku avukatı tarafından değerlendirilen İş Hukuku davaları Küçükokka Hukuk Bürosu tarafından takip edilen bir alandır. Günümüzde sanayi ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte istihdam alanları artmıştı ve buna paralel oranda işçi - işveren ilişkileri de yoğunlaşmıştır. Bu yoğunluk ise kapitalizmin de etkisiyle birlikte işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlık ve ihtilafların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hukuk mekanizmaları ise tam da bu sorunların çözümü ve toplumsal barışa hizmet etmek için normlar düzenlemiştir. Bu normlar ise zamanla yasallaşarak kanun halini almıştır.


 
 
law home icon 05

Küçükokka Hukuk Bürosu Konya İş Hukuku Avukatları

4857 sayılı İş Kanunu’nun işçi ve işveren arasındaki ilişkinin kapsamını belirlemek, işçi ve işverenin haklarını korumak, iş sözleşmelerinin sınırlarını netleştirmek, işçilerin ezilmemesini sağlamak, işçilerin çalışma şartlarını belirlemek ve işçiyi koruyan sınırlar koymak, işçilerin hak ve alacaklarını düzenlemek gibi birçok özelliği vardır. İş Kanunu’nun 4. maddesinde bu kanun kapsamında olmayan bazı istisnai iş yerleri belirtilmiştir. Bunlar;

 • Deniz ve Hava Taşıma İşleri
 • 50 Dâhil 50’den Az İşçi Çalıştıran Tarım ve Orman İşleri
 • Aile Ekonomisi Sınırları İçinde Kalan Tarım ile İlgili Her Çeşit Yapı İşleri
 • Bir Alenin Üyeleri ve sadece 3. dereceye Dâhil 3.dereceye Kadar Olan Hısımları Arasında Evde Yapılan El Sanatları ve El İşleri
 • Ev Hizmetleri
 • Sporcular
 • Çıraklar
 • Rehabilite Edenler
 • Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu’ndaki Tanıma Uygun Olarak 3 Kişinin Çalıştığı İş Yerleri

 

Kanunda tek tek sayılan bu istisnalar hariç olmak üzere tüm iş yerleri ve bu iş yerlerinde çalışan işçiler İş Kanunu’na tabiidir. Kanun uyarınca iş yerini devralan, konusunu değiştiren veya kuran işveren, yaptığı değişiklikleri ve kurduğu / devraldığı iş yerini 1 ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma ve  İşkur  İl Müdürlüğü’ne bildirimde bulunmak zorundadır. İşveren bu bildirimde bulunmasa dahi iş yeri ve işçileri yine de İş Kanunu’na tabii olacaktır.

 

İş Hukuku Avukatı Konya

İş hukuku alanında Konya Avukatı uzman X tüzel kişilere ve bireylere iş hukuku kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

İş hukuku dava çeşitleri ve bu alanda sağladığımız hizmetlere örnek olarak;

 

 • Hizmet Tespiti Davası,
 • İşe İade Davası,
 • İş Kazasından Kaynaklı Tazminat Davası,
 • Meslek Hastalığı Davası,
 • Çalışma ve İş İlişkisinden Doğan İşçilik Alacakları ve Tazminat Davaları;
  • Fazla Mesai Ücreti Alacağı Davası,
  • Yıllık İzin Ücreti Alacağı Davası,
  • Hafta Tatili Ücreti Alacağı Davası,
  • Genel Tatil Ücreti Alacağı Davası,
  • Maaş Alacağı Davası,
  • AGİ Alacağı Davası,
  • Kıdem Tazminatı Davası,
  • İhbar Tazminatı Davası,
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davası,
 • SSK Davası,
 • Bağ-Kur Davası,
 • Emekli Sandığı Davası,
 • Şirket Danışmanlığı ve iş hukuku kapsamında olan her türlü danışmanlık hizmetlerini sayabiliriz.

 

Yukarıda sayılmış olan ve iş hukuku kapsamına giren davaları açabilmek ve sizlere bu alanda en iyi hizmeti sağlamamız için İş Hukuku Konya Avukatı x’ e noter tarafından çıkartılan vekâletnameyi iletmeniz gerekmektedir.

 

Ayrıca belirtmek gerekir ki; işe iade davasını, iş ilişkisinden doğan alacak ve tazminat davalarını açmadan önce 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesi gereğince arabuluculuk kurumuna başvurmak zorunludur. Kanun bu madde ile arabulucuya başvurmayı dava şartı olarak getirmiştir. İş ilişkisinden kaynaklı alacak, tazminat ve işe iade davalarını açarken mahkemeye arabuluculuk tutanağının ibrazı zorunlu olup aksi halde dava şartı yokluğu nedeniyle dava usulden reddedilecektir. Arabulucuya başvururken formda yer alan kalemlerden hangilerinin talep edildiği oldukça önemli. Formda talep edilmeyen alacak kalemleri, dava yolunda istenemiyor ve bu durum birçok işçide hak kaybına neden oluyor. Bu nedenlerle iş hukukunda usul çok önemlidir. Avukata danışılmadan hukuki süreç başlatmak hak kaybına ve maddi kayıplara neden olacaktır. İş hukuku alanında Konya Avukatı x ‘ e başvurarak yardım talep edebilirsiniz.

 
 

İş Hukuku Avukatı mı Arıyorsunuz ?

Sizi Arayalım.

Sizi hangi saat aralığında aramamızı istersiniz ?

 
 
ankara trafik kazası avukatı
özel tasarım bone asgari ücret ankara dershaneler