İzaleyi Şuyu

İzaleyi Şuyu adı verilen kavram ortaklığın giderilmesi ya da paydaşlığın ortadan kaldırılması durumları söz konusu olduğunda kullanılmaktadır. Birlikte mülkiyet kavramı paylı mülkiyet ve elbirliği mülkiyeti olarak iki başlık altında değerlendirilmektedir. Taşınır veya taşınmaz malların üzerinde ortakların … Tümünü Oku

Tenkis Davası

Tenkis Davası mirasçıların saklı paylarını elde edebilmek için açtıkları dava türlerinden biridir. Miras bırakan, mirasçılarına ait saklı payların dışında kalmak koşulu ile bırakacağı mallar üzerinde istediği gibi tasarruf edebilmektedir. Burada kural mirasçıların saklı payı olarak adlandırılan … Tümünü Oku

İstinaf Dilekçesi

İstinaf Dilekçesi ilk derece mahkemelerine verilen ve bu mahkemelerin verdiği kararların yanlış olduğunun düşünülmesi durumunda oluşturulan bir dilekçedir. Mahkeme tarafından verilen kararlar yasama, yürütme ve yargı organlarının uymakla yükümlü olduğu kararlardır. Bu durum anayasada açıkça ifade … Tümünü Oku

5395 Sayılı Kanun

5395 Sayılı Kanun çocukların haklarının güvenceye alınması amacı ile oluşturulmuştur. Suç işleme durumları ortaya çıkması durumunda çocuklar bu kanun vasıtası ile korunmakta, hakları güvence altına alınmaktadır. Kanun koyucu, suç işleyen çocuklara ait hakları güvence altına almak … Tümünü Oku

Eda Davası Nedir ?

Eda davası nedir sorusunun yanıtı, medeni usul hukukuna dâhil olan bir dava çeşidi olarak verilebilir. Eda davaları, edim davaları olarak da adlandırılır. Eda davalarının açılabilmesi için çeşitli gerekçeler mevcuttur. Bu gerekçeler üç temel başlıkta toplanır. Bunlar; … Tümünü Oku

Babalık Davası

Soyabağının tespiti için açılacak davalardan biri olarak Babalık Davası karşımıza çıkmaktadır. Baba ile evlilik dışında doğan çocuk arasındaki soybağının tesisine mahkemece karar verilmesi halidir. Bir çocuk ile baba arasındaki soybağı farklı şekillerde kurulabilmektedir. Baba ve anne evli … Tümünü Oku

HMK 124

Taraf değişikliği olarak adlandırılan durum açılmış olan bir dava esnasında dava sürerken taraflardan birinin davadan ayrılması veya yerine üçüncü bir kişinin davaya dahil olmasıdır. HMK 124 bu konuyu kapsayan kanun maddesidir. Dava açıldığında davaya taraf olan kişiler … Tümünü Oku

HMK 127

Cevap dilekçesini verme süresi kanunlarda düzenlenmiş bir durumdur. Davalı cevap dilekçesini oluşturduğunda iki hafta süre tayin edilmekte ve kendisine cevap hakkı tanınmaktadır. Bazı durumlarda davalı zor koşullarda olabilir ve cevap dilekçesi hazırlama konusunda bazı imkansızlıklara … Tümünü Oku

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı