Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma bir kimseyi hukuka aykırı bir biçimde bir yere gitme ve bir yerde kalma hürriyetinden yoksun bırakmaktır. Suç ile korunan hukuki değer, bireyin hareket serbestliğini korumaktır. Kişinin kendi arzusu ve isteği ile hareket edebilme hürriyetidir. Bu suçun işlenmesi ile kişinin bir yere gitme ve bir yerde kalma hürriyeti ihlal edilmektedir.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu TCK

Türk Ceza Kanunu’nun 109. Maddesinde kişiyi hürriyetten yoksun kılma suçu, düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasında hukuka aykırı bir şekilde kişinin bir yere gitme ve bir yerde kalma özgürlüğünden alıkonmasına bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verileceğine hükmedilmiştir. Maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkrasında suçun nitelikli halleri düzenlenmiştir.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Yargıtay Kararları

Yargıtay kararlarının kişiyi hürriyetinden yoksun kılmanın suç konusunu işleyen dava kararları, bu suçun ceza yaptırımları ve suç fiili sayılmaları konusunda etkili bilgiler içermektedir. Bunun için bir karar örneği incelemek doğru olacaktır.

Sanığın yaşı küçük olan mağdureyi rızası ile Elbistan’da 20 gün süre ile alıkoyduğu vakada; kanuna, genel adaba ve ahlaka aykırı olan mağdurenin rızası, haksızlık bilinci ile hareket eden sanığın ceza yükümlülüğünü ortadan kaldırmayarak,  yaşı küçük olan mağdurenin hukuken geçerli sayılan rızası olmadan gerçekleşen bu fiil kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suç fiilini oluşturmaktadır. (CGK. 24.10.2017,204/14-731-2017/429)

Mağdurun kasten borcunu ödememesi, kişiyi hürriyetten yoksun kılma suçu bakımından haksız tahrik oluşturmaktadır. (CGK. 04.07.2017, 2017/14-656, 2017/360)

TCK 109

Türk Ceza Kanunu’nun 109. Maddesinde düzenlenmiş olan kişiyi hürriyetten yoksun kılma suç fiili düzenlenmiştir. Altı fıkra ile düzenlenmiş bu kanun düzenlenmesinde bu suçun hangi eylem ve fiiller ile işlendiği, suçun nitelikli hali, cezası ve gerekçeleri açıklanmıştır. Maddenin ilk fıkrasında suç fiili tanımlanmıştır. Bu suç ile bireylerin kendi istek, arzu ve iradeleri çerçevesince hareket edebilme özgürlüğü korunmak amaçlanmıştır. Yani bireyin hürriyeti hukuki değeri oluşturmaktadır. Her bireyin bir yere gitme ve bir yerde kalma özgürlüğü seçim hakkı vardır. Bu suç kişinin bir yere gitme ve bir yerde kalma özgürlüğünün ihlal edilmesi ile gerçekleşmektedir. Örneğin bir kişinin bir yere kapatılması, bir yere götürülmesi ve bir yerde tutulması bu suçu teşkil etmektedir. Bu suçun gerçekleştirilmesinde cebir, hile ve tehdit kullanılması kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun nitelikli hallerini oluşturmaktadır. Eğer suç fiilinin işleniş tazında silah kullanılması ya da kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanma durumu gerçekleşmesi halinde, suç, daha ağır bir ceza yaptırımını gerektirmektedir.

TCK 109/2

Yasanın ikinci fıkrasında suçu işleyen kişinin suç sırasında cebir, tehdit veya hile kullanırsa, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verileceği hükmedilmiştir. Bu suça misal olarak mağdurun bir yerde tutulması, bir yere kapatılması, bir yere gitmekten men olması fiilleri bu suça girmektedir. Suçun işlendiği sırada cebir, hile, tehdit suçun daha ağırlaşmasına ve nitelikli hale gelmesine neden olsa da bu suçun gerçekleşmesinde zorunlu değildir. Bunlar yapılmasa bile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuişlenmiş olur. Mağdur bu suç nedeniyle ekonomik kayıp yaşamışsa, bin güne kadar adli para cezasına hüküm edilecektir.

İlginizi çekebilir: Basit Yargılama Usulü

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı