Kiracıya İhtar Çekme Nasıl Yapılır?

Kiracıya İhtar Çekme Nasıl Yapılır; Kiracıya ihtar çekme işleminin mahkeme tarafından ispatlanmış sayılabilmesi için mutlaka noter aracılığı ile yapılmalıdır. Bazen yazılı veya sözlü ihtarlarında geçerli olduğu durumlar olsa da bu durumların ispatlanabilmesi daha zor olacağından noter aracılığı ile ihtar yollanması tercih edilmelidir.

Noterlik Kanununa göre ihtarnamede şu hususların bulunması zorunludur;

  1. Gönderen ile karşı tarafın adı ve soyadı, açık adresleri
  2. İhtar veya ihbar edilecek meselenin konusu
  3. İstemde bulunan kişinin imzası
  4. Tebliğ şerhi, noterin imzası ve mührü ve işlem tarihi (hem yazı hem de rakam olarak yer almak zorundadır)

Kiracıya İhtarname Kaç Ay Önceden Çekilir?

Farklı durumlarda farklı sürelere tabi ihtarnameler gönderilebilir. Bazıları şunlardır:

  • Kiralananı Sonradan Edinen Yeni Malik İçin İhtarname Süresi:

Kiralanan taşınmaza sonradan malik olan kişi, taşınmazın mülkiyetini kazandığı tarihinden itibaren bir ay içerisinde, taşınmazın ihtiyaç sebepli tahliye edileceğini kiracıya yazılı olarak bildirmek zorundadır. Yeni malik, bu bildirimin yapılması şartı ile altı ay bitiminde tahliye davası açma hakkı kazanır. 

Yeni malik dilerse gereksinim nedeniyle tahliye talep hakkını, eski malik ile yapılmış olan kira sözleşmesinin bitimi tarihinden itibaren bir ay içerisinde açacağı tahliye davası ile kullanabilir. Bu durumda kiracıya bildirim yapılması şartı yoktur.

  • Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde İhtarname Süresi:

Eğer kira sözleşmesi belirsiz süreli ise, kiracıya sözleşmenin sona erme tarihinden üç ay önce yazılı bildirim yapılması gerekmektedir. Bu tür kira sözleşmelerinde kira süresi, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren altı aylık dönemlere bölünür. Kiralayan, altı aylık dönemlerin sonunda ihtiyaç nedeniyle tahliye talebinde bulunabilir. Ancak bu hakkını kullanabilmek için, altı aylık dönem sonundan üç ay önce tahliye ihtarnamesi göndermiş olmalıdır. İhtar şartına uyulduğu takdirde, altı aylık dönem bitimi tarihinden itibaren bir ay içinde tahliye davası açılabilir.

  • Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde İhtarname Süresi:

Kira sözleşmesi, kanundaki belirtilen koşullara göre taraflarca feshedilmedikçe, süre sonunda bir yıl daha uzamış sayılır. Bunun için kiralayan ile kiracı arasındaki sözleşmenin yenilenmesi hatta açık bir beyanda bulunmaları dahi gerekmez. Kural, kiracı tarafından feshedilmedikçe sözleşmenin uzamasıdır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Kira sözleşmesinin kanunda belirtilen şekilde uzaması, sözleşmeyi belirsiz süreli hale getirmez. Sözleşme, belirli süreli kira sözleşmesi olarak bir kira yılı uzamış olur.

Kiracıya Noterden İhtarname Çektikten Sonra Ne Yapılmalı?

Kiranın ödenmemesi sebebiyle ihtar çekilmişse 30 gün sonunda halen kiranın ödenmemesi durumunda,  İcra  Dairesine başvurularak tahliye takibi başlatılır. Eğer ihtardan sonra kira yatar, fakat 1 yıl içinde bu durum 2 kez gerçekleşip kanıtlanabilirse Sulh Hukuk Mahkemelerinde 2 haklı ihtar sebebiyle tahliye davası açılabilir.

Kira avukatı olarak da hizmet veren avukatlık büromuz kiracı ve ev sahiplerinin hukuki konularda bilgi alabilmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca deneyimli avukatlarımız tarafından hukuki süreçlerin itinayla takibinin gerçekleştirilmesi ile, kiracı ve ev sahibi arasında oluşan anlaşmazlıklar hukuki alanda çözümlenerek sonuca bağlanabilmektedir.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı