Kiracı Tahliye Taahütnamesi Örneği

Aşağıda kiracı tahliye taahütnamesi örneği hakkında detaylı bilgi alabileceğiniz gibi doğrudan dilekçe örneğinde de ulaşabilirsiniz.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

TAAHHÜT EDEN(KİRACI)

ADI SOYADI : …………………………………………………

TCKİMLİKNO : …………………………………………………

MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)

ADI SOYADI : …………………………………………………

TCKİMLİKNO : …………………………………………………

TAHLİYE EDİLECEK 

MECURUN ADRESİ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TAHLİYE TARİHİ :………./………/………….

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6570 sayılı gayrimenkul  kiraları hakkındaki kanunun 7. maddesi A bendi gereğince yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi boş ve sağlam olarak adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

TAAHHÜT TARİHİ :……../……../………….

TAAHHÜT EDEN : ………………………………………………..

İMZASI :

Tahliye Taahütnamesi Ne işe Yarar?

Tahliye taahhütnamesi, kiracı ve ev sahibi arasında yapılan bir anlaşmadır. Bu anlaşmaya göre, kiracı belirlenen tarihte evi boşaltacağına dair taahhütte bulunur. Bu sayede, ev sahibi belirlenen tarihte kiracının rızası olmadan bile evi boşaltabilir.

TAHLİYE TAAHÜTNAMESİ NE ZAMAN GEÇERSİZ OLUR?

Tahliye taahhütnamesi her şeyden önce yazılı olmalıdır. Adi yazılı şekil tahliye taahhütnamesinin geçerli sayılması için yeterlidir. Noterden onaylatılması gibi bir şartı yoktur; ancak taraflar şartları istediği gibi belirleyebilir. Yani, tarafların anlaşırlarsa tahliye taahhütnamesi noter huzurunda da yapılabilir. Tahliye taahhütnamesinde kiracı ya da yetkilendirdiği temsilcisinin imzası bulunmalıdır. Taraflardan birinin vekil tayin ettiği bir kişi bu sözleşmeyi taraflardan birini temsilen imzalayabilir; ancak genel vekâletname yeterli olmayıp tahliye taahhüdü imzalama konusunda ilgili kişi özel olarak yetkilendirilmelidir. Taşınmaz aile konutu niteliğinde ise tahliye taahhütnamesinin her iki eş tarafından imzalanması gerekmektedir. Taşınmazın boşaltılacağı tarih taahhütnamede belirtilmiş olmalıdır. Tahliye taahhütnamesinin imzalandığı tarih belirtilmelidir ve tahliye taahhütnamesi kişinin özgür iradesine dayanması gerektiği için, kira sözleşmesi ile aynı gün imzalanan tahliye taahhütnamesi Yargıtay içtihatlarına göre geçersiz kabul edilmektedir.

Kiracı Tahliye Taahütnamesi Örneği konulu yazımızın sonuna gelirken; Konya Kira avukatı olarak da hizmet veren avukatlık büromuz kiracı ve ev sahiplerinin hukuki konularda bilgi alabilmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca deneyimli avukatlarımız tarafından hukuki süreçlerin itinayla takibinin gerçekleştirilmesi ile, kiracı ve ev sahibi arasında oluşan anlaşmazlıklar hukuki alanda çözümlenerek sonuca bağlanabilmektedir.

Yorum yapın

Hukuki Danışmanlık Almak İçin Lütfen İletişime Geçin.

Call Now Button