Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatı, işçilerin çalışma süreleri boyunca hak ettikleri bir miktar paradan oluşmaktadır. Kıdem tazminatı farklı isimlerle bilinebilmekle beraber temelde işçinin en az 1 (bir) sene süreli olarak çalıştığı iş yerinden bazı nedenlerden dolayı ayrılması ya da iş verenin iş akdini haksız yere sonlandırması ile gerçekleşebilmektedir. Bu konu hakkında kıdem tazminatının nasıl verilebileceği ay da hangi referans tutarlar üzerinden ödeneceği hakkında detaylı ve uzman bakış gerektiren bilgiler vardır. Bu konu hakkında merak edilen kıstaslardan birisi ise kıdem tazminatı tavanı olarak ele alınabilmektedir.

Kıdem tazminatı hakkında İş Kanunu hükümleri ve maddeleri, işçilerin kıdem ve ihbar gibi önemli haklarını korumakta olduğu gibi tazminatların hesaplanması için referans oluşturabilecek olan tutar ve referansların da nereden kaynaklandığı tanımlayabilmektedir.

Kıdem tazminatı kaç gün içinde ödenir ya da kıdem tazminatının hesaplanması gibi konular, söz konusu bu referans bilgiler çerçevesinde ele alınarak işçilerin mağdur olmaması için bu referans bilgiler gereklidir. Kıdem tazminatlarında uygulanacak olan tavan uygulamalar, her sene Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık aralığı için yılda iki defa olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanmaktadır.

Kıdem Tazminatı Tavanı 2023 Hesaplama

Kıdem tazminatı konusunda işçilerin çalışma hakları temelinde tanımlanmaktadır ve İş Kanunu tarafından da yasal olarak güvence altına alınmaktadır. İş Kanunu uyarınca kıdem tazminatı hesaplanması ile ilgili olarak genel hükümler söz konusudur.

Bu konu ile ilgili olarak hesaplamada referans alınabilecek bazı tavan sınırlar vardır. Kıdem tazminatı tavanı 2023 hesaplama konusunda geçmiş senelerin ücret limitleri uygulanabilirken senede iki defa olarak güncellenen bu tutarlar T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilmektedir.

Ocak ve Haziran ile Temmuz ve Aralık ayları olmak üzere açıklanan bu tavan tutarlar geçen senelerde değişiklik göstermiştir. 2019 yılında 6.380 TL; 2020 senesi için 6.730 TL; 2023 senesi için de 8.651 TL olarak açıklanmıştır.

Kıdem tazminatı tavanı olarak 2023 yılında uygulanacak miktar 8.651 TL seviyesinden 12.976 TL’ye yükseltilmiştir. Kıdem tazminatının hesaplanması ile ilgili olarak İş Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu hükmü uyarınca uygulama yapılmaktadır.

Sigortalı olarak bir iş yerinde sözleşme temelinde çalışan kişilerin faydalanabildiği kıdem tazminatı için bazı koşulların olgunlaşması gereklidir. Söz konusu kıdem tazminatının hesaplanmasında işçinin 1 sene süresi ile çalıştığı iş yerindeki en son aldığı brüt maaş önem arz etmektedir.

Bu maaş tutarının 1 seneyi aşan süre zarfı ile çarpılması sonucunda vergi kalemlerinin de hesaplamaya dahil edilmesi ile ortalama olarak kıdem tazminatı ücreti ortaya çıkmaktadır. Kıdem tazminatı tavan uygulaması ile ilgili olarak ise uygulanması gereken tutar temelde çalışanın bir senelik çalışma süresinde alabileceği tavan ücretin 12.976 TL olabileceğini belirtmektedir.

Kıdem Tazminatı Tavanı Ne Kadar?

Kıdem tazminatı ile ilgili olarak bir yıllık çalışma süresi bir barajı temsil etmektedir. Kıdem tazminatının hesaplanması esnasında çalışma süreci ele alındığı gibi işçiye düzenli şekilde sağlanan tüm gider ve para ile ölçülen yol, yemek parası, düzenli olmak koşulu ile ikramiye ödemeleri gibi menfaatlerin brüt tutarları ele alınarak kıdem hesaplamasında ele alınmaktadır.

Her bir tam çalışma yılı baz alınarak ödenen kıdem tazminatı miktarı, fesih tarihinde geçerli olmak üzere kıdem tazminatının tavan ücreti ile sınırlandırılmıştır. Kıdem tazminatı tavanı ne kadar sorusu için 2023 yılında uygulanacak ücret ise 12.976 TL’dir.

Kıdem tazminatı tavanı tutarı 1 senelik çalışma durumu baz alındığında 2023 yılı birinci yarısında 12 bin 976 olarak uygulanacaktır.

Kıdem Tazminatı Tavanı Ne Kadar?

2022 yılı birinci yarısında 12 bin 976 olarak uygulanacaktır.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, işçilerin çalışma süreleri boyunca hak ettikleri bir miktar paradan oluşmaktadır. Kıdem tazminatı farklı isimlerle bilinebilmekle beraber temelde işçinin en az 1 (bir) sene süreli olarak çalıştığı iş yerinden bazı nedenlerden dolayı ayrılması ya da iş verenin iş akdini haksız yere sonlandırması ile gerçekleşebilmektedir.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı