Kıdem Tazminatı Şartları

İnsan toplum içinde yaşayan sosyal bir canlıdır ve toplumsal ilişkiler çeşitli hukuk kuralları vasıtası ile düzenlenir. Bu kurallar belirlenirken sosyal yaşam, iş yaşantıları gibi birçok konu dikkate alınır. Kıdem Tazminatı Şartları konusu da kişilerin çalışma yaşamına yönelik uygulamaların kapsamında ele alınır. İş sözleşmeleri çalışan kişiler ve işveren arasında yapılan anlaşmalardır. İş sözleşmesinin sona ermesi durumunda hukuki bir sonuç olarak kıdem tazminatı gündeme gelecektir. İşçi ve işveren arasında son bulan sözleşmelere istinaden işveren tarafından ödenen para kıdem tazminatının konusudur. Bu ücret belirlenirken çalışanın hizmet süresi dikkate alınarak hesaplama yapılmaktadır.

Kıdem Tazminatı Alma Şartları

Kıdem Tazminatı Şartları için kanunlar asgari çalışma süresini belirlemektedir. Asgari çalışma süresi dolduğunda kanunlarla belirlenen şekilde iş sözleşmesinin sonlanması durumunda çalışana ödenecek para kıdem tazminatı olarak adlandırılmaktadır. Bu para ödemesi işçinin vefatı durumunda mirasçılarına da yapılabilmektedir. Bu ödemenin gerçekleşmesi için kanun kapsamında yer alan işçi ve işverenin varlığı söz konusu olmalıdır. İş sözleşmesinin kanunlarla belirlenmiş şekilde sonlanması kıdem tazminatı almaya hak kazanmak için gerekli olan bir durumdur. İşçinin belirli bir hizmet süresini tamamlamış olması gerekmektedir.

Kıdem Tazminatı Şartları 20232

Kıdem Tazminatı Şartları söz konusu olduğunda işçinin kendiliğinden işten ayrılmaması ve işveren tarafından işinin sonlandırılması gerekmektedir. İşçi iş kanununa uymadığı için sözleşmesi fesh edilirse bu durumda da kıdem tazminatı almaya hak kazanamıyor. Bir işyerinde en az bir yıl süre ile çalışmış olmak da bu uygulamadan yararlanma koşulları arasında yer almaktadır. Çalışan emeklilik hakkını elde ettiyse yaş dışındaki sigortalılık süresi ve ilaveten pirim günü doldurulmuşsa kıdem tazminatı almak söz konusu olabiliyor. Emekli olarak kendi isteği ile işten ayrılan kişiler kıdem tazminatı alabilmektedir. Ayrıca askerlik sebebiyle işten ayrılan kişilere de kıdem tazminatı ödenir. Kadın çalışanlarda evlilik söz konusu olduğunda kıdem tazminatı ödemesi yapılmaktadır. Kadın çalışanlar için hamilelik ya da doğum gibi sebeplere bağlı olarak kıdem tazminatı ödemesi yapılmamaktadır.  15 yıllık sigortalılık süresi olan ve 3600 prim gününü dolduran bireyler kıdem tazminatı almaya hak kazanmaktadır.

Kıdem Tazminatı Alma Şartları 2022

Kıdem Tazminatı Şartları yerine getirildiğinde çalışan bu haktan yararlanabilmektedir. Çalışan ve işveren arasında gerçekleşen kıdem tazminatı meselesinde kanunların belirlediği kriterlere uyulması durumunda çalışanlar bir para almaya hak kazanmaktadır. Çalışan çalıştığı süreyi kapsayan kıdem tazminatını alırken çalıştığı her tam yılın 30 günlük kısmı brüt ücret miktarı üzerinden hesaplanmaktadır. Bu miktar çalışma yılı ile çarpıldığında ödenecek kıdem tazminatı miktarı belli olmaktadır. İşyerinin devri söz konusu olduğunda kıdem tazminatı hakkı ortadan kalkmaktadır. Aynı zamanda işçinin kendiliğinden işten ayrılması da bu hakkın kaybedilmesine yol açmaktadır. Kanunların belirlediği şartlar sağlandığında kıdem tazminatı alınabilmektedir. Bir işyerinde en az çalışma süresi de önemlidir. Kıdem tazminatı alma koşullarından biri de işyerinde çalışan kişinin en az bir yıldır orada çalışıyor olmasıdır. Çalışanın kıdem tazminatı almasının şartlarından biri de işveren tarafından işinin sonlandırılmış olması.

Çalışanın işverene karşı kusurlu davranışları sebebiyle işine son verilmesi durumunda kıdem tazminatı hakkı yanmaktadır. Erkekler askerlik sebebiyle işten ayrıldığında kıdem tazminatı alabiliyorken kadınların evlilik gerçekleştirmesi durumunda bu haktan yararlanması mümkün olabilmektedir. Çalışanların işlerinin sonlandırılmasının ardından aldıkları kıdem tazminatları hizmet süreleri dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Kıdem tazminatı işçi ve işveren arasında gerçekleşen bir uygulamadır. Bu uygulamanın kurallarını belirleyen ise hukuk kuralları olmaktadır. Kıdem tazminatına hak kazanma koşullarını yerine getiren çalışanlar bu ödemelerini alabildikleri gibi işçinin vefatı durumunda bu hakkından mirasçıları da yararlanabilmektedir.

İlginizi çekebilir: Propaganda Nedir ?

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı