Katılma Yoluyla İstinaf

Arapça bir kelime olan istinaf, yeniden başlama anlamına gelmektedir. Hukukta istinaf kelimesinin çeşitli kullanımı bulunmaktadır. Bu kelime hukukta genellikle istinaf mahkemelerinde kullanılır. İstinaf mahkemesi, Yargıtay ve ilk derece mahkemeleri arasında bulunan mahkemedir. Bir kişi, davasının sonucundan memnun kalmazsa ve mahkemenin vermiş olduğu bir kararı kabul etmezse davayı istinaf mahkemesine götürebilir. Katılma yoluyla istinaf ise, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 348. maddesinde belirtilmiştir. Bu maddeye göre, bir davada taraflardan birine istinaf dilekçesi tebliğ edildiyse, başvurma hakkı olmasa veya başvuru süresini geçirmiş olsa bile bir cevap dilekçesi yazarak istinafa cevap verebilir. İstinafa başvuran taraf ise bu cevaba iki hafta içinde cevap vermelidir. Eğer istinaf yoluna başvuran kişi, bu başvurusundan feragat ederse ya da istinaf talebi, ön inceleme aşamasında reddedilirse, katılım yoluyla istinaf talebi de reddedilmektedir. İstinaf, genel anlamıyla hukuksal denetim yapan bir kanun türüdür. Kanunlara göre ilk derece mahkemelerin verdiği kararlara karşı istinafa başvurulabilmektedir. Mal varlığı davalarında istinaf yoluna başvurabilmek için miktarın en az 1,500 TL olması gerekmektedir. İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konularında da istinafa başvurulabilmektedir.

Katılma Yoluyla İstinaf Harç

Kendisine istinaf dilekçesi gönderilen kişinin cevap dilekçesi ile buna cevap vermesi, katılma yoluyla istinaf olarak adlandırılmaktadır. İstinaf başvurusu yapmak için kişinin bütün tebliğ giderlerini ve gerekli harç ile giderleri de yatırması gerekmektedir. İstinaf başvurularında ödenmesi gereken harçlar, Harçlar Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilmiştir. İstinaf başvurusu için, başvuru harcı, karar ve ilam harcı, nisbi harç ve maktu harç olarak harç ödemelerinin yapılması gerekmektedir. Harçlar Kanununun ilgili hükümlerine göre belirlenmiş güncel tutarları öğrenmek için, istinaf başvurusu yapılacak mahkemeye başvurmak gerekmektedir. Harçlar Kanununda belirtilen bu harçların ödenmemesi ya da eksik ödenmesi durumunda iki hafta süreli bir ek ödeme süresi verilmekte, iki haftalık ek sürede bu harç ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde istinaf başvurusu iptal edilmektedir.

Katılma Yoluyla İstinaf Dilekçesi

Hukuk Muhakemeleri Kanununun 343. maddesine göre, katılma yoluyla istinaf dilekçesi, bir davanın karar verildiği ilk derece mahkemesine verilmektedir. Başvuran kişi, katılma yoluyla istinafın dilekçesini, farklı bir mahkemeye vererek, örneğin yaşadığı yerdeki mahkemeye başvurarak istinaf için başvuru yapabilmektedir. Eğer kişi farklı bir mahkemeye istinaf dilekçesi ile başvuru yaparsa, kişinin istinaf dilekçesi, ilgili mahkemeye, yani davanın görüldüğü ilk derece mahkemesine gönderilir. İstinafa başvuran kişiye, başvuru yaptığı mahkemeden bir alındı belgesi verilir. İstinaf dilekçesinin nasıl olması gerektiği, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 342. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bu maddeye göre; katılım yoluyla istinaf dilekçesinde olması gerekenler şunlardır:

  • Başvuru yapanın ve karşı tarafın isim ve soyadları, adresleri ve kimlik numaraları
  • Eğer varsa, kanuni temsilcilerin adları, soyadları, adresleri
  • Dava kararının hangi mahkemede verildiği ve tarihi
  • Dava kararının başvuran kişiye tebliğ edildiği tarih
  • Dava kararının özeti
  • İstinaf başvurusunun nedeni ve gerekçesi
  • Talebin sonucu
  • Başvuru yapan kişinin ya da kanuni temsilcinin imzası

Katılma Yoluyla İstinaf Süresi

Katılma yoluyla istinaf süresi Hukuk Muhakemeleri Kanununun 345. maddesine göre iki haftadır. Bu iki haftalık süre, karşı tarafa kararın tebliğ edilmesiyle başlamaktadır. Sürenin geçmesi halinde ek sürelerden yararlanmak mümkündür. Ancak bu yalnızca bazı istisnalar dahilinde yapılmaktadır. İstinaf dilekçeleri bazı gerekçeler gösterilerek reddedilebilmektedir. Bunlar başvuru süresinin geçmesi ve davada kesin karara varılmış olmasıdır. İstinaf dilekçeleri reddedilirse başvuran kişiye yatırdığı giderlerden karşılanarak tebliğ edilir. İstinaf dilekçeleri reddedilirse, bu red kararı için bir hafta içinde yeniden istinafa başvurulabilmektedir.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı