Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi karma sözleşme olarak adlandırılan sözleşme türleri arasındadır. Bu sözleşmelerin resmi olarak yapılmaları kat maliklerinin kanuni haklarının güvenceye alınması açısından önem arz etmektedir. Satış vaadi sözleşmesi noterler tarafından yapılan resmi işlemlerdir. Bu sözleşme türleri kanunda düzenlenmiş sözleşmeler arasında bulunmamaktadır. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde arsa sahibi arsasının belirli orandaki payını müteahhide devretmeyi taahhüt etmekte müteahhit de arsa üzerinde bina inşa etmek sureti ile belirlenen bağımsız bölümleri arsanın sahibine teslim etme sorumluluğunu üstlendiğini kabul etmektedir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi tarafların karşılıklı olarak sorumluluk üstlendiği sözleşmelerdir. İnşaatın yapım aşamalarında ve dairelerin paylaşım süreçlerinde çeşitli sorunların yaşandığı bu sözleşmelere konu olan taraflar; müteahhit, arsa sahipleri ve üçüncü kişilerdir. Bu sözleşmeler borçlar kanununda yer almadıkları için bir tanımları da yoktur. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde arsa sahibi belirli bir orandaki arsa payını müteahhide devretmekte müteahhit de sözleşmede geçen şekline uygun olarak yapacağı binayı arsa sahibine teslim etmeyi taahhüt etmektedir. Bu sözleşmenin uygulanabilirliğini tarafların karşılıklı anlaşmaları sağlayacaktır. Sözleşmenin tam olarak yerine getirilmesi müteahhidin yükümlülüğünü tamamlaması ile mümkündür. Binanın tamamen bitirilmesi ve mimari proje ile uyumlu olması bu nedenle bir zorunluluktur. Sözleşme örnekleri arasında arsanın tamamının veya bir bölümünün teminat ipoteği karşılığında müteahhide devredilmesi yer alır. Bir diğer sözleşme türü arsa payı karşılığı yapılan inşaatlar için geçerlidir. Bunlardan farklı olarak son sözleşme örneği ise kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle satış vaadi sözleşmesinin birlikte yer almasıdır.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Zamanaşımı

Bu sözleşme imzalandıktan sonra tarafların karşılıklı sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir. Müteahhit sözleşmede belirtilen hususları yerine getirmekle yükümlü kılınmıştır. Bu sebeple söz konusu inşaat müteahhit tarafından belirlenen sürede ve istenilen şartlara uygun olarak tamamlanmalıdır. Müteahhit teknik şartnameye uygun bir şekilde inşaatı tamamlamalı ve arsa sahibine söz verdiği zaman diliminde teslimatı gerçekleştirmelidir. Müteahhit sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde arsa sahibi bunların tamamlanmasını ve gecikmeden kaynaklanan tazminat bedelini talep etme hakkına sahiptir. Cezai şart adı verilen ve müteahhidin sorumluluklarını yerine getirmediğinde ortaya çıkan durum arsa sahibi açısından hemen doğan bir hak olarak ele alınır. Arsa sahibine tanınan dava açma hakkı belirli bir zaman aşımı süresine tabidir. Bu durumda 5 yıllık bir zaman söz konusudur. Bu süre içerisinde arsa sahibi müteahhitten talep ettiklerini dava yoluyla isteyebilecektir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Arsa Sahibinin Sorumluluğu

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi karma sözleşmeler grubunda yer alırken arsa sahibi ve müteahhidin karşılıklı yükümlülükleri vardır. Müteahhit bu sözleşmeye istinaden inşaatı kabul edilen teknik şartlara uygun olarak teslim edeceğini taahhüt etmektedir. Arsa sahibi bağımsız bölümü teslim aldıktan sonra kontrol etme sorumluluğu kendisine verilmiştir. Buna istinaden en kısa sürede eksikleri müteahhide bildirmekle yükümlü olan kişi arsa sahibidir. Eserin ayıpları varsa bu durumda arsa sahibi bu konuyu en kısa süre içerisinde karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirme işlemleri noter aracılığı ile yapılmalıdır. Noter yoluyla yapılan bildirim işlemleri resmiyet kazanmış olacaktır. Müteahhidin teslim ettiği bağımsız bölüm kullanılamayacak kadar ayıplı bir durumda ise o zaman arsa sahibi sözleşmeden vaz geçme hakkına sahip olmaktadır. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri taşınmazlara ait bir devir sözleşmesi niteliğinde olduğu için noterlerde yapılan sözleşme türleri arasında yer almaktadır. Bu sebeple noter tarafından yapılmayan sözleşmeler kural olarak geçersiz olur. Sözleşme yapıldıktan sonra ilerleyen süreçlerde değişiklik yapılması durumu söz konusuysa resmi şekle tabi olmaktadır.

İlginizi çekebilir: Müşteki

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı