Kapıcı Kıdem Tazminatı Hesaplama

Apartman görevlileri olarak kapıcı işçilerin kıdem tazminatı, hesaplama ve sorumluluk bakımından bazı farklılıklara sahiptir. Apartman görevlilerinin kıdem tazminat hakları, diğer işçilerden biraz daha farklı bir kapsama sahip olduğu için bu görevlilerin kıdem hesaplaması da farklılık göstermektedir. Kapıcı kıdem tazminatı hesaplama hem hesap konusunda hem de İş Kanunu uyarınca bu maddelerin ve koşulların detaylı bir şekilde incelenmesini gerektirmektedir.

Kıdem tazminatı hangi durumlarda alınır bilindiği üzere belirli koşullarda ve işten ayrılma hakkında özel istisna durumlarında alınabilen önemli bir işçi hakkıdır. Apartman görevlileri, çalışma şartı ve koşulları gereğince işçi olarak ele alınmaktadır.

Bu nedenle de kıdem tazminatı konusunda bir işçinin sahip olduğu haklar, apartman görevlileri için de geçerlidir. İş sözleşmesi kapsamında yazılı ya da sözlü olarak işe başlangıç işlemlerinin yapılabileceği gibi İş Kanunu uyarınca da işçi olarak kabul edilen apartman görevlileri, kıdem tazminatı konusunda ise 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinde yer almaktadır. Bununla beraber Konut Kapıcıları Yönetmeliği de ilgili konu hakkında hükümlere sahiptir.  

Kapıcı Kıdem Tazminatı Hesaplama Tablosu

Kıdem tazminatı hakkı, işçilerin en az bir (1) yıl süre bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışmaları sonucu işten çıkarılma ya da zorunlu nedenlerle işten ayrılma durumlarında çalışma süreleri boyunca kazandıkları kıdemin nakdi olarak iş veren tarafından ödenmesi ile gerçekleşmektedir. Çalışma biçimi ve sözleşme durumu olarak diğer işçi standartlarından farklılık gösteren Apartman Görevlileri ise İş Kanunu uyarınca bazı özel maddelere tabi olmaktadır. Kapıcı kıdem tazminatı hesaplama tablosu apartman görevlilerinin hem çalışma biçimi, hem de iş kapsamı ile işin son bulma biçimi ile doğrudan ilgilidir.

Kıdem tazminatı hesabı yapılırken de bu kıstaslar ele alınarak hesaplama yapılabilmektedir. Kapıcılar, diğer işçiler gibi yazılı sözleşme kapsamında çalışabileceği gibi sözlü olarak işe başlayabilir. Buna göre minimum süre olan bir sene dolduktan sonra işten atılma ya da zorunlu ayrılma durumunda kıdem tazminat talepleri gündeme gelebilmektedir.

Kapıcı kıdem tazminatı hesaplama özel bazı istisna durumlarda kapıcılar tarafından talep edilebilmektedir. Apartmanın yöneticisi, kıdem tazminatı konusunda görüşme hususunda temsilci olsa da kıdem tazminatı konusunda kat maliklerinin bu ücreti ödemesi gerekliliği durumu vardır.

Kısacası apartman görevlileri konusundaki kıdem tazminatı temsilcisi, yönetici ile yürütülebilecekken asıl sorumluluk paylaşımı ilgili apartmanın kat maliklerine aittir. Apartman görevlisinin hizmetlerinden faydalanmayan kat malikleri de apartman görevlisinin kıdem tazminatı ve benzeri hakları ile ilgili gerekli işlemlerde diğer kat malikleri ile ortak sorumluluğa sahiptir.

Kapıcı Kıdem Tazminatı Hesaplama Formülü

Kapıcılar için çalışma süresi bazında kıdem tazminatı hesaplama konusu bazı detaylara sahiptir. Çalışa kapsamı, sözleşme türü, apartman görevlisinin oturduğu dairenin ücretsiz olması gibi detaylı konular, kıdem tazminatı hesaplanırken dikkate alınacak unsurlardır. 

Kapıcı kıdem tazminatı hesaplama formülü ilgili kapıcının, apartman ya da sitedeki deneme süresi itibari ile başlatılan bir süreci kapsamaktadır. Bu durumda kapıcı için deneme süreci ile başlayan bir şekilde başlar ve ilgili apartman dışındaki diğer apartmanlardaki hizmet görevi bu apartmandaki çalışma sürecine dahil edilmez.

Kapıcı kıdem tazminatı hesaplama temelde kıdem tazminatının son maaşın ya da ücretin, geçmiş yıllara çarpılması ile elde edilmektedir. Aynı zamanda apartman görevlisinin oturduğu evin bedava olması ya da sabit giderlerin apartman yönetimi tarafından ödeniyor olması, kıdem tazminatı hesaplanmasında önemlidir.

Bu konuda apartman görevlisinin oturduğu evin aylık bedeli, faturalar gibi giderler de hesaplanarak, görevlinin son maaşının geçmiş hizmet süresine çarpımından çıkarılması halinde elde edilen tutar, kıdem tazminatı olarak değerlendirilmektedir.

Kapıcı kıdem tazminatını kim öder Yargıtay kararı?

Kapıcıların kıdem tazminatını, kat sahipleri ödemektedir. Eğer ev sahibi ödemezse kiracı öder fakat ödediği miktar kiradan düşülür.

Apartman görevlisi kıdem tazminatını kim öder?

Kapıcıların kıdem tazminatını, kat sahipleri ödemektedir. Eğer ev sahibi ödemezse kiracı öder fakat ödediği miktar kiradan düşülür.

Sitelerde kıdem tazminatını kim öder

Kapıcıların kıdem tazminatını, kat sahipleri ödemektedir. Eğer ev sahibi ödemezse kiracı öder fakat ödediği miktar kiradan düşülür.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı