Kapanan İcra Dosyası Tekrar Açılır Mı ?

Kapanan İcra Dosyası Tekrar Açılır Mı ? Türkiye Cumhuriyeti İcra Müdürlükleri nezdinde şahıs, kamu veya özel kurum fark etmeksizin alacaklının, borçlunun borcunu ödememesi veya ifa etmemesi halinde açtığı takipler icra dosyasıdır. Yapılan bu icra takibi sonucu borçlunun üzerine kayıtlı araç, taşınmaz, icra alacağı ve maaşına haciz konulur. Araç veya taşınmazların icra dairlerine başvuru sonucu satışı yapılabilmektedir.

İcra Dosyası

İcra dosyası, ilamlı icra takibi ve ilamsız icra takibi olarak iki şekilde açılabilmektedir.

İlamlı icra takibinde icraya konu olan işlemler; mahkeme kararları, icra ve temyiz taahhütnameleri, hakem kararları, noter senetleri, mahkeme nezdinde yapılmış olan kabul, sulh ve feragatlerdir. İlamsız takipler ise adı üzerinde mahkeme kararına dayanmaksızın yapılan ve konusu para olan ( kambiyo senetleri, fatura alacakları gibi ) takiplerdir.

Açılan takip sonucu borçluya borcu olduğuna, ödemesi veya ifa etmesi gerektiğine ve eğer belirtilen süre içerisinde borcunu yerine getirmezse borcun cebri icra yoluyla zorla yerine getirileceğine ilişkin icra emri, ilamsız takipler de ise ödeme emri gönderilmektedir. İlamsız açılan icra takiplerinde borçlular tarafından takibin olduğu icra dairesine dosya numarasıyla yapılan itiraz sonucu takip durur. İlamlı icralarda ise borçlunun itirazı mümkün olmayıp borçlu İcra Hukuk Mahkemeleri’nde icra takibinin iptali davası açabilir.

Daha detaylı bilgi almak isterseniz; https://kucukokka.av.tr/konya-ceza-avukati/

Kapanan İcra Dosyası Tekrar Açılır Mı?

İcra dosyaları takipsizlik nedeniyle, borcun ödenmesi, ifa edilmesi, haricen tahsili veya alacaklının alacağından vazgeçmesi ile kapanmaktadır. İcra takibinin dosya kapak hesabındaki miktar ve harçlar yatırıldıktan sonra dosya icra müdürlüğünce kapanacaktır. Bu şekilde kapanan dosyaların tekrar açılması mümkün değildir. Aynı şekilde alacaklı tarafından dosya borcunun haricen tahsil edildiğine ilişkin beyanı veya alacağından vazgeçtiğine dair dosyanın kapatılmasına ilişkin beyanı ve talebi üzerine kapanan dosyalar da tekrar açılamaz. Tekrar açılabilen dosyalar sadece takipsizlik sebebiyle düşen icra takipleridir.

İcra ve İflas Kanunu’nun 78. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrasına göre; haciz talebi yasal süre içerisinde yapılmazsa veya yine bu süre içerisinde geri alındıktan sonra yenilenmez ise dosya işlemden kaldırılacaktır. Aynı maddenin ikinci maddesine göre ise ilamlı veya ilamsız fark etmeksizin açılan icra takiplerinde eğer 1 yıl boyunca alacaklı taraf tarafından taraf takip işlemlerinden herhangi biri(haciz koyma, takibin devamına ilişkin diğer işlemler vb) yapılmazsa icra takibi dosyadaki hareketsizlik nedeniyle icra müdürlüğü tarafından kapatılarak işlemden kaldırılır.

İcra Takibi

İcra ve İflas Kanunu’nda icra takibinin yapılmamış sayılmasına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Buna göre icra dosyası takipsizlik nedeniyle işlemden kaldırılmış olsa da dosyalar yok olmaz, alacaklı tarafça yeniden canlandırılmak üzere arşive kaldırılır. İcra takiplerinde özel durum ve şartlar hariç olmak üzere genel zamanaşımı 10 yıl olup bu süre her dosyanın kendi özelliğine göre ayrıca hesaplanır.

İcra müdürlükleri hemen hemen her ilde yoğun olduğundan ve çok fazla dosya olduğundan takipsiz kalan dosyaları arşive göndermektedir. İşlemden kaldırılarak kapanan dosyalar icra müdürlüğünün verdiği kararla arşive kaldırılmaktadır. Kapanan icra dosyaları uygun koşullar gerçekleşmiş ise hem ilamsız takiplerde hem de ilamlı takiplerde tekrar açılabilmektedir.

Dosyanın yenilenmesi için icra takibinin bulunduğu icra müdürlüğüne hitaben yazılacak olan dilekçede hem dosyanın arşivden çıkartılması hem de yenilenmesi talepleri yer almalıdır. İlamlı olarak açılan icra takiplerinde dosyanın yenilenmesi için tekrardan peşin harç ve başvurma harcı alınmamaktadır. İlamsız icra takiplerinde ise dosyanın yenilenmesi için tekrardan peşin harç ve başvurma harcı alınmaktadır. Normalde icra takibi masrafları borçlu yana aittir.

Ancak yasal süresinde haciz istemeyen, işlem yapmayan ve dosyanın düşmesine sebebiyet veren alacaklı yan olduğu için bu masraflar da alacaklıya ait olup borçluya ait değildir.

Kapanan icra dosyası tekrar açılır mı? İcra Dairesinin Müdürlüğü’ne yapılan yenileme talebi başvurusu sonucu takibin açık kaldığı süre boyunca eğer herhangi bir haciz istenmemiş ise dosya borçlusuna yenileme emri tebliğ edilecektir. Bu tebliğ borçluya itiraz hakkı vermeyecektir ve daha önceden kesinleşen takip kaldığı yerden devam edecektir. Takipsizlik sonucu düşen icra dosyasında düşmeden önce haciz talep edilmiş ise borçluya yenileme emrinin tebliği gerekmemekte olup takip kaldığı yerden devam edecektir.

“Kapanan İcra Dosyası Tekrar Açılır Mı ?” üzerine 27 yorum

 1. Merhaba

  Garanti bankasına haciz borcum bulunmaktaydı yaklaşık 2 yıl önce takipsizlik nedeniyle dosyam kapandı tekrardan açılabilirmi ?

  Yanıtla
 2. Benim takipsizlik nedeni ile kapalı dosyam var ve süresi 10 yılı geçti tekrar acilirmi açılırsa itiraz hakkın varmı ikincisi ben bu dosyanın yenileme olmadan adliyeye gidip kzaman aşımına uğradığı için kapanmasini taleb edebilirmiyim teşekkür ederim

  Yanıtla
 3. Benim icradosyamkarsi tarafın alacağımız dan feragat ediyruz diyerek dilekçe vermesiyle ve benim kapatma harcını yatirmamla feragat sebebi ile kapandi.simdi isterlerse yeniden acabilirlermi ?

  Yanıtla
 4. Avrasya tünelinden geçiş nedeniyle hakkımda İca takibi başlatıldı ve ödemesini son kuruşuna kadar yaptım. Daha sonra icra dairesinden bankalarda ki haczin kaldırılmasını istedim ve kaldırıldı. Aradan 2 ay sonra aynı dosyadan yeniden haciz geldi. Böyle bi şey nasıl mümkün olur ? Kapanan bir dosyadan dolayı yeniden haciz başlatılabilir mi ? Avukatla görüştüm anında düşürüldü haciz. Ancak kafama takılan şey dosya yıl ve numarası aynı olan bir haciz nasıl gelebiliyor ? Ödemesi yapıldığı görünmüyor mu ki bana aynı dosyadan haciz gelebiliyor?

  Yanıtla
 5. Merhaba herkese, ilamsız ödeme emri 14.12.2020 tarihinde dosya açılmış, dosyada 1 alacaklı ve 2 şahıs ve bir şirket 3 kişi borçlu olarak görünüyor. Ben kendi adıma 7 gün içinde itiraz edip borcum olmadığını belirttim. Alacaklı taraftan 20.09.2021 tarihinde kararın kesinleşmesi talebi iletilmiş ancak mahkeme benim adıma olanı reddedip diğer borçluların kabulüne karar vermiş bu durumda bundan sonra ki süreçte benimle ilgili neler olabilir yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkürler.

  Yanıtla
 6. Maaştan kesilerek tahsil edilmiş , sonra da kapanmış icra dosyalarima nasıl ulasabilirim. Daha önce kapanmış tahsil edilmiş bir borca tekrar açıldığını düşünüyorum.

  Yanıtla
 7. Merhaba. Icra dairesine gidip dosya kapak hesabımı istedim ve borcumu ödedim. Dosyam infaz edildi ve kapandı. 2 hafta sonra tekrar yanlış hesaplanmış diye başvurmuşlar ve şu anda aynı dosya numarasinda farklı bir hesaplama yapılmış ve tekrar açık gözüküyor. Itiraz sürem de geçmiş ne yapmalıyım lütfen yardımcı olur musunuz.

  Yanıtla
 8. merhaba tarafıma bir icra davası açıldı yanlışlık oldugundan iptal ediliceği söylendi e devlet sistemine ne zaman düşer

  Yanıtla
 9. merhaba benim TT mobil şirketine borcum vardı borcu ödedim uyaptan kontrol ettiğimde haricen tahsili yazıyordu daha sonra gerekçeli kararda bütün haciz işlemlerinin kaldırılmasına diye yazıyor du 3 gün sonrası dosya yenileme diye bir yazı geldi yenilenmezse haciz işlemlerinin devamına diye yazı geldi bunun için neyapmam gerekiyor yardımcı olabilirmisiniz acaba

  Yanıtla
 10. 2015 te maaş haczi vs ,yapıldı dosya daha sonra takipsizlik verildi ve kapandı borç 0 gözüküyor uyapta ,az o ce avukat olduğunu iddia eden biri arıyor X firmaya burcunuzda dolayı haciz hapis vs gibi söylemlerle tehtid etti bende dümdüz gittim 8 sene olmuş dosya kapalı neyin yenilemesi ,bunlar kilo ile dosyaları alıp kimden ne kopartirsak mantığı ile hareket ediyorlar ,borçtan hapis cezası mı kaldı haciz mi kaldi .

  Yanıtla
 11. İcra ve borç tahsilden sonra, istinaf mahkem İcra kanun uygulama bir eksiklik bulursa ve HKM 353/1-b-2 maddesine göre ilk derece mehkme kara buzlursa, ne olur? Tam tahsil geri döner ve ya başka bir yol var? Çünkü bu halda alcaklidan bir eksiklik değil

  Yanıtla
 12. Garanti bankasında iki icralık dosyam var ilk dosya maaşımdan kesinti yaparak bitti ikinci dosya için ne zaman kesinti yapmaya başlarlar

  Yanıtla
 13. Bankaya borcum vardı varlık şirketine devredildi varlık sirketi bankanın 20 binden 6110 tlye düşürdüğünü 3 gün içinde kapatırsan borcun kapanacagini söyledi ve bende borcu kendi ibanima atarak kapattım
  Varlık sirketi borcunuz kapandı tamam dedi yaklaşık 2 yıl geçtikten sonra bana tekrar İcra göndermiş ne yapmaliyim

  Yanıtla
 14. 2015te ödediğim borcu yoktur yazısı elimde olan borcu icradan geri cekmemisler suan takipsizlik kararı gözüküyor bu arada dosya 2012 dosyası şimdi borcu yoktur yazısını aldığım alacak şirketi benden avukatlık ucreti istiyor icrayi geri çekmek için peki ben ne yapmalıyım 😒

  Yanıtla
 15. merhaba bankaya 2015 senesinde borcum vardı takipsizlik kararı verildi uyapta kapalı başka bi bankam bu sebeble maaş promosyon umu 1 yıldır bloke koydu bankanın dediği borcu yoktur kağıdı getirin ben bu borcu yoktur yazısını alabilirmiym nerden alabilirim icra dairesindenmi yoksa avukat danmi lütfen yardımcı olurmusunuz

  Yanıtla

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı