Kademe İlerlemesinin Durdurulması

Devlet Memurları Kanunu (DMK)’nun cezai hükümlere ilişkin maddeleri arasında bu cezaya ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası657 sayılı DMK’ nın 125/1 maddesinin (d) bendinden düzenlenmektedir. Kademe ilerlemesinin durdurulmasına ilişkin ceza fiilin ağırlık derecesine belirlenmektedir. Kanunda yer alan ifadelere göre kademe ilerlemesi, 1 ila 3 yıl arasında durdurulabilmektedir. Bahsettiğimiz üzere bu sürenin tespiti noktasında fiilin ağırlığı dikkate alınmaktadır. Kademe ilerlemesi durdurulmasına ilişkin cezaya sebep olan fiilin tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanmaktadır. Ancak bu fiilin, cezaların özlük dosyalarından silinmesine ilişkin süreler içerisinde tekerrür etmiş olması gerekmektedir.  Diğer yandan aynı derece cezayı gerektiren ayrı fiiller nedeniyle verilecek cezaların üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilmektedir. Son olarak öğrenim durumu kaynaklı olarak yükselecekleri son kademede bulunanlara kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmez. Bu ceza yerine brüt aylıklarının ¼ ila ½’ si kesilecektir. Tekerrüründe ise göreve son verme söz konusu olabilecektir.

İlginizi çekebilir: TCK 257

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasını Kim Verir ?

Memurlar hakkında disiplin soruşturması tamamlandıktan sonra kanunda gösterilen ve fiile uygun cezalardan biri verilebilmektedir. Bazı hallerde disiplin soruşturmasına karar verme yetkisi ile ceza verme yetkisi farklı mercilerde olabilmektedir. Peki Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezasını kim verir ? Söz konusu ceza memurun bağlı bulunduğu kurum disiplin kurulu kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amir tarafından verilmektedir. Bununla birlikte il disiplin kurulu kararına dayanan durumda ceza Valiler tarafından verilecektir.  Nitekim uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilmektedir. Kademe ilerlemesinin durdurulmasına ve memuriyetten çıkarma cezasına ilişkin süreç farklı işlemektedir.  Sürece disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurulları devreye girmektedir. Öte yandan özel kanunlarda disiplin cezası vermekle yetkili amir ve kurullara ilişkin hükümler saklıdır.

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

DMK’ da yer alan cezaların tamamı aynı merci tarafından verilmemektedir. Nitekim Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası disiplin kurulu kararı üzerine atamaya yetkili amirlerce verilmektedir.  Bazı hallerde bu merci Valilik olmaktadır. Soruşturma tamamlandıktan sonra dosya kararın bildirilmesi amacıyla yetkili disiplin kuruluna tevdi edilmektedir. Bu tevdi 15 gün içerisinde gerçekleştirilmektedir. Disiplin kurulları ise aldıkları tarihten itibaren dosyalar üzerindeki kararlarını 30 gün içerisinde bildirmek durumundadırlar.

Kademe ilerlemesine ilişkin verilen cezalarda yüksek disiplin kurullarına itiraz edilebilmektedir. İtirazda bulunmak üzere ilgilinin tebliğ tarihinden itibaren yedi günlük süresi söz konusudur. İlgili süre içerisinde itirazda bulunulmaması halinde verilen disiplin cezaları kesinleşmektedir. Bu nedenle itiraza ilişkin dilekçeler konusunda yetkili kişilerden yardım talep edilmesi yerinde olmaktadır. Öte yandan itiraza ilişkin karar dilekçenin kurula intikalinden itibaren 30 gün içerisinde verilmesi gerekmektedir. itiraz kabul edilirse disiplin amirleri karara göre verilen cezayı hafifletebilmektedir. Aynı zamanda cezayı tamamen kaldırma yetkisi de bulunmaktadır. Nihayetinde cezalara karşı tebliğ tarihinden geçerli olmak üzere altmış (60) gün içerisinde idari yargı mercilerine başvurulabilecektir.

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası

DMK’ nın ilgili bölümlerinde disiplin soruşturması sonrasında verilecek cezaların nedenlerine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezasını gerektirecek hal ve fillere de kanunda yer verilmektedir. Aşağıda bu fiil ve durumlardan bazıları belirtilmiştir.

  • Memurların göreve sarhoş gelmesi ya da görev yerinde alkol alması
  • Özürsüz ve kesintisiz olarak 3 ila 9 gün arasında göreve gelinmemesi
  • Görev ile ilgili olarak memurun çıkar sağlaması
  • Ticarette bulunmak veya memurlara yasaklanan diğer kazanç getiren faaliyetlerde bulunulması
  • Belirlenen süre ve durumlarda mal bildiriminde bulunulmaması
  • Verilecek emir ve görevlerin kasten yapılmaması
  • Gerçeğe aykırı olarak belge düzenlenmesi

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı