Kaçak Yapı Cezası

Ülke sınırları içerisinde inşaat yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin bazı mercilere başvuruları yapması gerekmektedir. İlgili başvurular sonrasında da yapı ruhsatlarının alınması zorunludur. Özellikle doğru yapılaşmanın ve çevre düzeninin sağlanabilmesi açısından bu süreç oldukça önemlidir. Ancak zaman zaman çeşitli sebeplere oluşturulan yapılar ruhsatsız şekilde meydana getirilmektedir. Diğer bir deyişle bu yapılar kaçak statüsünde yer alacak ve cezai yaptırım uygulanabilecektir. Devlet izni olmadan bu yapılar için Kaçak Yapı Cezası süreci işletilmektedir.

Kaçak yapılar, mutlaka yeni baştan yapılan yani var olmayan bir yapı için söz konusu olmayacaktır. Aynı zamanda var olan bir yapıya izinsiz kat çıkma, eklenti inşası gibi durumlarda da oluşabilecektir. Benzer şekilde yapı izninin bulunmadığı bölgelere yapılan yapılar da kaçak yapı statüsünde yer alacaktır. Bu durumlarda devletin yapıyı fark etmesi ya da şikayet üzerine ceza uygulaması yapılmaktadır.

İlginizi çekebilir: Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği

Kaçak Yapı Yıkım Kararı Zamanaşımı

Ruhsat alınmadan ya da alınan ruhsat ve eklerine aykırı inşa edilen yapılar sorun teşkil etmektedir. bu noktada aykırılığın belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilecek tespitler idare tarafından bir tutanağa bağlanmaktadır. Bu tutanağa yapı tespit tutanağı ismi verilmektedir. 3194 sayılı Kanun kapsamında düzenlene tutanak ilgili yapıya asılmaktadır. Bu yapıdaki tüm faaliyetler durdurularak aykırılığın giderilmesi için otuz günlük bir süre verilmektedir. İlgili yapının sahipleri tarafından bu süre içerisinde ruhsat alınabilir ya da ruhsata uygun düzenlemeler yapılabilecektir. Fakat süre sonunda ruhsat alınmadığı taktirde yapının yıkımına karar verilmektedir. İlgili tutanağa dayanan işlem kesin kabul edilmektedir. Kaçak Yapı Cezası olarak yıkım kararı alınan durumlarda ilgili tutanağın iptali için altmış gün içerisinde idare mahkemesinde dava açılabilmektedir.

Kaçak Yapı Şikayet

Mevzuata ve idari düzenlemelere aykırı olarak oluşturulan yapılar şikayete konu olabilmektedir. Şikayet üzerine ilgili yapıda Kaçak Yapı Cezası uygulamaları gündeme gelmektedir.İdare tarafından kaçak yapıda gerçekleştirilen inceleme ve tespitler sonrasında yıkıma karar verilebilmektedir. Yıkım kararı uygulandığı hallerde yıkıma ilişkin masraflar da yapı sahibinden tahsil olunmaktadır. Üstelik günümüzde şikayet kanalları da oldukça yaygınlaştığından idarenin kaçak yapılardan haberdar olması da kolaylaşmıştır. İdarenin izin vermediği alanlara yapılacak yapıların kaçak yapı kapsamında yer alacağı unutulmamalıdır. Öte yandan kaçak şekilde oluşturulacak yapıların gerekli yasal prosedürlere uygun bulunmadığından her zaman şikayete konu olabileceği unutulmamalıdır.

Kaçak Yapı Nereye Şikayet Edilir ?

Kaçak yapılar çoğu zaman çevre kirliliği oluştururlar. Bu nedenle çevre sakinlerinin tepkisini görebilmektedir. Üstelik zaman zaman kaçak yapılar diğer kişilerin menfaatleriyle de örtüşmeyebilmektedir. İşte böyle durumlarda kaçak olarak inşa edilen yapıların şikayet edilmesi yolu tercih edilebilmektedir. Şikayet, bir dilekçe aracılığıyla ilgili belediyenin imar ve şehircilik müdürlüğüne yapılabilmektedir. Diğer taraftan dilekçe ile uğraşmak istemeyen vatandaşlar için Alo 181 numaralı irtibat hattı da kurulmuş bulunmaktadır. İlgili telefon numarası aranarak kaçak yapılar ile ilgili şikayetler yetkili birimlere iletilebilecektir. Benzer şekilde günümüzde birçok işlemin yapılabildiği e-devlet kanalı üzerinden de başvurular gerçekleştirilebilmektedir. Şikayet sonrası yapılan değerlendirmeler ışığında Kaçak Yapı Cezası uygulamaları gerçekleştirilebilmektedir.

Kaçak Yapılar Nasıl İmara Uygun Hale Getirilebilir ?

Ruhsat alınmadan mevzuata aykırı olarak inşa edilen yapıların gelecekleri her zaman belirsiz olmaktadır. Bu nedenle kurallara uygun ve gerekli izinleri alınarak ruhsatlandırılmış yapılar inşa etmek son derece önemlidir.  Ülkemizde kaçak yapı sorunu geçmişten günümüze değin süregelen bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. İlgili çerçevede meydana getirilen kaçak yapılara ilişkin bazı dönemlerde imar affı yasaları çıkarılmaktadır. İmar affı yasası olarak bilinen kanunlar ile benzeri kaçak yapıların ruhsatlandırılması işlemleri yapılabilmektedir. Öncesinde Kaçak Yapı Cezası uygulanan yapılar da dahil olmak üzere ruhsat alınabilmektedir. Yalnız hemen belirtmek gerekir ki imar affı yasalarının sürekli çıkarılma garantileri yoktur. Diğer bir ifadeyle bu ihtimal değerlendirilerek kaçak yapıya girişilmemesi gerekmektedir.

“Kaçak Yapı Cezası” üzerine bir yorum

  1. İyi akşamlar, ilginç bir konu için sizi rahatsız ediyorum. Öneriniz ailem adına çok önemli. Şimdiden teşekkür ederim.

    Biz şu an ev sahibinden dolayı sıkıntılıyız ailece ve yeni arayıştayız.

    Bundan 25 yıl önce yapılmış sitede bazı bloklarda 6.kat kaçak sayılarak tapu verilmemiş ama yıkım da yapılmamış. Harap görünümde. Müteahhit yok, arsa sahibi yok, tapu yok, imar affından faydalanan yok, mevcut yönetici diyor ki gel boya badana yap tamamla otur, Elektrik suyu da ortak alandan veririz. Gerekirse karar defterine de yazı yazarız. Bunu uygularsam başıma en fazla ne gelir?

    Yanıtla

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı