İstinafa Cevap Dilekçesi

Arapça bir kelime olan istinaf, hukukta ilk derece mahkemelerinin vermiş olduğu kararı kabul etmeyerek, davayı bir üst mahkemeye taşımaktır. İstinaf, hukuki yönden Bölge Adliye Mahkemesi tarafından denetlenir. İstinafa cevap dilekçesinde dava kararına dair tüm itirazlar belirtilir. Daha sonra karşı tarafa 15 günlük istinafa cevap verme hakkı doğar. Bu süre içinde karşı taraf, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 347. maddesine göre istinafa cevap dilekçesi hazırlayıp mahkemeye sunar. Bu cevap dilekçesi, davanın kararını veren mahkeme tarafından karşı tarafa tebliğ edilir. İstinafa cevap dilekçesinde, davadaki somut şartlar ile istinaf başvurusunun hangi nedenlerle reddedilmesi gerektiğini bildiren ve hangi nedenlerle istinaf başvurusunun geçersiz kılınması gerektiğini içeren bilgiler yer alır. İstinafa cevap dilekçesi, dava kararına yapılmış olan itirazı reddetmek ve dava kararının doğru olduğunu savunan kişi tarafından doldurularak ilgili mahkemeye verilir.

İstinafa cevap dilekçesi çeşitli bölümlerden oluşur. Bunlar, davanın dosya numarası ile istinafa itiraz eden tarafın adı ve soyadı ve vekili, davalının adı, soyadı ve vekili, konu, açıklamalar kısmı ile sonuç ve istem kısmıdır. Dilekçenin konu kısmında istinaf talebinin neden reddedilmesi gerektiği uygun ve hukuksal bir dille yazılır. Açıklamalar kısmında ise istinafın reddine dair sunulan tüm kanıt ve belgeler yer alır. İstinaf dilekçesine cevap dilekçeleri, ceza mahkemelerine sunulan dilekçeler ile hukuk mahkemelerine sunulan dilekçeler olarak ikiye ayrılır. Hukuk mahkemelerine sunulacak dilekçelerde Hukuk Muhakemeleri Kanununun 342. maddesinde belirtilmiş olan bilgiler yer almalıdır. Bu maddeye göre dilekçede, başvurunun gerekçesi ve sebeplerinin detayları ile birlikte belirtilmesi gerekmektedir. Ceza mahkemelerine başvurulacak istinaf cevap dilekçelerinde ise dava ile ilgili somut kanıtlar ile birlikte mahkemeden istenen talepler de dilekçede sonuç kısmında belirtilmelidir. İstinaf cevap dilekçeleri, hukuk dilini ve kanunları iyi bilen bir avukat tarafından doldurulmalıdır.

İstinafa Cevap Dilekçesi Süresi

İstinafa cevap dilekçesinin süresi 15 günle sınırlandırılmıştır. Bu yüzden istinaf dilekçesinin tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içinde cevap dilekçesini hazırlayıp ilgili mahkemeye teslim etmek gerekmektedir. İstinafa cevap dilekçelerinde, neden istinafa itiraz edilmesinin gerekliliği bütün gerekçe ve kanıtlarla birlikte yer almalıdır. Dilekçede belirtilecek olan itirazlar ilgili kanun hükümleri ile desteklenmelidir. Bu dilekçe, herhangi bir sorunun yaşanmaması için uzman bir avukat yardımıyla hazırlanıp ilgili mahkemeye sunulmalıdır. 15 gün içinde istinafa karşılık bir cevap dilekçesi verilmezse, karşı tarafın sunduğu itirazın kabul edildiği anlamına gelir. Ancak istinaf dilekçeleri, dava hükmünün gerçekleşmesini durdurmaz. Dilekçe ile başvurulduğunda başvuran kişinin iddiaları, delilleri ve mahkemeden talepleri ayrıntılı bir biçimde incelenerek mahkeme tarafından bir karara varılır.

İş Mahkemesi İstinafa Cevap Dilekçesi

İş Mahkemeleri Kanununun 8’inci maddesine göre, iş mahkemeleri tarafından verilen kararlara itiraz edilebilir ve istinaf yoluna başvurulabilir. İş Mahkemeleri kararlarına istinaf süresi, dava kararının tebliğ edilmesinden itibaren 8 gündür. İş mahkemesi istinafa cevap dilekçesi süresi ise 15 gündür. İş mahkemelerinde istinaf cevap dilekçesi, tüm istinafa cevap dilekçelerinde olduğu gibi doldurulmalı, açıklamalar kısmında istinafa itirazın neden kabul edilmemesi gerektiğine yer verilmelidir. İstinaf dilekçesi ile yapılmış olan itirazın reddedilmesi gerektiğine dair tüm somut olaylar, belgeler, kanıtlar ve itirazlar açıklamalar kısmında yapılmalı ve bu itirazlar ilgili hukuksal hükümlerce desteklenmelidir. Sonuç ve istem bölümünde ise mahkemeden istenen sonucun ne olduğu belirtilmelidir. Tüm istinafa cevap dilekçeleri gibi iş mahkemesi istinafa cevap dilekçeleri de bir hukuk uzmanının desteğini alarak doldurulmalıdır. Aksi takdirde yapılacak küçük bir hatayla dilekçe reddedilebilmektedir. İş mahkemesi istinafa cevap dilekçelerinin birçok örneğini internette bulabilirsiniz.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı