İstinaf Ne Demek

Anayasa’da belirlendiği şekli ile idare ve yasama, yürütme organlarının uymakla yükümlü olduğu durum mahkeme kararlarıdır. Mahkeme kararlarının değiştirilemez olması sebebiyle yargılama makamlarının verdiği kararların hatalı görülmesine yönelik incelemeyi yapma yetkisi yine yargılama makamlarına verilmiştir. Kanun yolu olarak adlandırılan ve yargılama makamlarının hatalarının incelenmesi amacıyla başvurulan merci başka bir yargılama makamıdır. İstinaf olarak tanımlanan uygulama da bir kanun yoludur. İlk derece mahkemelerinin verdiği kararların hukuksal açıdan ya da maddi açıdan denetimi istinaf adı verilen kanun yoluyla temin edilmektedir. İstinaf Ne Demek ? Suali için bir kanun yolu demek doğru olacaktır.

İstinaf Mahkemesi

İstinaf mahkemesine baş vurulması davaların uzaması anlamına gelmektedir. Bu uygulamada ilk derece mahkemesi yargılamayı yapmış ve son kararı vermiştir. Fakat bu son kararın yok sayılması ile yeni bir muhakemenin başlaması söz konusudur. Bu durumda ilk derece mahkemesinin yargılamasından tamamen bağımsız bir şekilde karar verilmektedir. Yeni kurulacak mahkemede deliller ve olaylar baştan değerlendirilmektedir. Ortaya çıkacak yeni deliller ve gelişmeler bu mahkeme tarafından bağımsız olarak tekrar ele alınacaktır. İlk derece mahkemesinden bağımsız bir şekilde ikinci derece mahkemesinde yargı tekrar gerçekleştirilecektir. İstinaf Ne Demek ?  Bu mahkemelerin olayı yeniden inceleme özelliklerinden dolayı olay mahkemesi olarak da adlandırılırlar.

İstinaf Dosya Sorgulama

Gelişen teknolojilere bağlı olarak uygulanan yöntemlerde de farklılaşmalar söz konusudur. Adli makamları ilgilendiren her tür dosyanın sorgulanması da bu noktada kolay hale gelmiştir. Yazılım programları sayesinde geliştirilen uygulamalardan kurumlar da yaralanmaktadır. E-Devlet uygulamasında ve Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulan resmî web sitesinde vatandaşların işlemler yapmasına olanak tanıyan uygulamalar kullanılmaktadır. Bu uygulamalardan biri de dava dosyası sorgulama seçenekleridir. İstinaf mahkemelerine açılan davaların da bu yöntemle öğrenilmesi mümkündür. Bu sorgulama işlemini yapabilmek için kurumların resmî web sitelerine giriş yapmak gerekmektedir. T.C kimlik numaraları ile bu sitelere giriş yaparak üyelik oluşturulmalıdır. https://www.adalet.gov.tr adresinden bu konuda bilgi alınabilir. İstinaf Ne Demek ? Araştırıldığında olay mahkemelerinde görülen yeniden yargılama işlemleri anlaşılacaktır.

İstinaf Dilekçesi Örneği

Karar veren birinci derece mahkemelerine verilecek olan istinaf dilekçesinin ardından dava dosyasının gönderileceği adres bölge adliye mahkemeleri olacaktır. Ceza davası yargılamalarında alınacak karara istinaf dilekçesi aracılığı ile itiraz edilebilmektedir. Bu tür durumlarda ise bir avukattan danışmanlık alınması hak kaybının önüne geçilmesinde etkili olacaktır. İstinaf Ne Demek ? Merak edenler, dilekçesi nasıl hazırlanmalıdır? Bunu da  öğrenmek isteyeceklerdir. Ceza davası avukatları bu tür durumlarda tecrübe sahibidirler. İstinaf dilekçesinde yer alacak bilgiler şu şekilde olmalıdır:

  • Dilekçenin istinaf mahkemesine verildiğine dair bölge adliye mahkemesi ya da istinaf mahkemesi olarak belirlenmiş bir başlığı olmalıdır.
  • Dosya numarası yazılmalıdır
  • İstinaf başvurusu yapan sanığın adı yazılmalıdır
  • Varsa avukatın adı belirtilmelidir
  • Dilekçenin konusu alt başlıkta yer alır
  • Bir sonraki başlık ise açıklama kısmı olmalıdır. Bu bölümde hukuki terimlerle geniş bir açıklama yapılması gerekmektedir.

İstinaf Harcı Hesaplama

İstinaf Ne Demek ? İstinaf, ilk derece mahkemelerinin verdiği kararların incelendiği ikinci derece mahkemeler olarak adlandırılmaktadır. Mahkeme başvuruları sırasında çeşitli harçların yatırılması bir gerekliliktir. İstinaf birden fazla mahkeme tarafından verilen kararların tekrar incelenmesi talep edildiğinde açılan davadır. İstinaf mahkemelerinin kararlarını incelediği mahkemeler ise şu şekilde sıralanacaktır: Kadastro mahkemeleri, icra hukuk mahkemeleri, ticaret ve sulh hukuk mahkemeleri, tüketici ve iş mahkemeleri, aile mahkemeleri, fikri ve sınai haklar mahkemeleri, asliye hukuk mahkemeleri. İstinaf harcı olarak adlandırılan ve ödenmesi gereken tutar 2023 yılı için 157 TL olarak belirlenmiş durumdadır. Bu ücretler her yıl yenilenebilmektedir. Her sene belirlenen harç miktarları resmî gazetede yayımlanmaktadır. Mahkemelere başvuru süreçlerinde dava açılması sırasında yatırılması gereken birden fazla harç bulunmaktadır. Bu ödemelerin miktarı ise dava açılacak mahkemenin türüne göre farklılık gösterebilmektedir.

İlginizi çekebilir: Mahsup Ne Demek?

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı