İstinaf Dilekçesi

İstinaf Dilekçesi ilk derece mahkemelerine verilen ve bu mahkemelerin verdiği kararların yanlış olduğunun düşünülmesi durumunda oluşturulan bir dilekçedir. Mahkeme tarafından verilen kararlar yasama, yürütme ve yargı organlarının uymakla yükümlü olduğu kararlardır. Bu durum anayasada açıkça ifade edilmektedir. Mahkeme kararlarının değiştirilemez oluşu yargı makamının kararının hatalı bulunması durumunda inceleme yapmaya yetkili olan merciin yine yargı makamı olması sonucunu doğurmaktadır. Bu durum hukuk diliyle izah edileceği zaman kanun yolundan söz edilmiş olunur. İstinaf da bir kanun yolu olarak tanımlanmaktadır. Yargılama makamlarının hatalı olduğu düşünülmesi durumunda bu kararları incelemek üzere başvurulan merci yine yargı makamı olacaktır. İlk derece mahkemeleri tarafından verilen kararlar istinaf yolu ile incelenebilmektedir.

İstinaf Dilekçesi Örneği

İstinaf Dilekçesi birinci derece mahkemelerinin verdiği kararın yanlış olduğu düşünüldüğünde oluşturulan bir evraktır. Dilekçe, kararı veren birinci derece mahkemelerine verilmektedir. Ardından dosya bölge adliye mahkemelerine sevk edilecektir. İstinaf dilekçesi aracılığı ile ceza davalarında alınan kararlara itiraz etme hakkı tanınmıştır. İstinaf yoluna gitmek mahkeme sürecinin uzayacağı anlamına gelmektedir. İstinaf uygulaması ile ilk verilen son kararın yok sayılarak yeni bir yargılama yapılması söz konusu olacaktır. Yeni bir mahkeme kurulmak sureti ile olaylar ve deliller yeni baştan incelemeye tabi tutulacaktır. Yargılama yapacak olan bu yeni mahkeme bağımsız bir şekilde tekrar durumu değerlendirecektir. Tüm bu süreçler mahkemenin uzaması anlamına gelmektedir.

Ceza İstinaf Dilekçesi

Bu dilekçe kararı veren birinci derece mahkemelerine iletilir. Dosyanın gönderileceği merci ise Bölge Adliye Mahkemesi’dir. Bu sebeple İstinaf Dilekçesi hazırlanırken Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmek üzere başlık yazılmalıdır. Ardından dosya numarası belirtilmelidir. İstinaf talebinde bulunan davalı ve vekilinin adına yer verilmelidir. Davacının adı yazıldıktan sonra dilekçenin konusu yazılmalıdır. Dilekçenin alt kısmında ise gerekçelere ve açıklamalara yer verilmelidir. İstinaf Dilekçesi hüküm açıklandıktan sonra taraflara tanınan 7 günlük süre içerisinde hükmü veren mahkemeye verilir. Bir başka yöntem ise zabıt katibine beyanda bulunulması sureti ile gerçekleştirilir. İstinaf başvurusu süresi içinde verildiği takdirde hükmün kesinleşmesi engellenir.

İstinaf Cevap Dilekçesi

İstinaf Dilekçesi yazılarak hükmü veren mahkemeye iletilmelidir. Hükmü veren mahkeme istinaf dilekçesini reddetmediği takdirde dilekçeye istinaden oluşturulan tutanağın tebliğ edilmesi söz konusu olacaktır. Tutanak karşı tarafa tebliğ edildikten sonra 7 günlük bir süre söz konusudur. Karşı tarafa tanınan bu 7 günlük süre yazılı olarak cevabını vermesi içindir. Yerel mahkeme kararına itiraz anlamına gelen ve istinaf adı verilen bölge mahkemesine yapılan itiraz işlemlerinde oluşturulacak istinaf dilekçesine karşı tarafın cevap vermesi için tanınan süre kararın tebliğinden itibaren 7 gündür. Bu süre istinaf cevap dilekçesine tanınan süreyi ifade etmektedir. İstinaf mahkemelerine bir başvuru yapıldığında dosya takibi için e-Devlet uygulamasından yararlanılabilmektedir. Adalet Bakanlığı resmî web sitesi olan uygulama ile dava dosyaları sorgulanabilmekte ve süreçler hakkında bilgi alınabilmektedir. İstinaf mahkemesine açılan davalar da bu yöntemle takip edilebilir. Sitenin kullanılabilmesi için T.C kimlik numarası ile siteye giriş yapılmalıdır.

İstinaf Harcı

İstinaf Dilekçesi ilk derece mahkemelerine verilir. İlk derece mahkemelerinin verdiği kararların yanlış olduğu düşünüldüğünde ikinci derece mahkemeler devreye girer. Verilen dilekçeye istinaden yapılacak yargılama söz konusudur. İstinaf mahkemeleri çeşitli mahkemeler tarafından verilen kararları incelemektedir. Bu mahkemelerden bazıları şu şekilde sıralanabilir. İcra hukuk mahkemeleri, sulh hukuk mahkemeleri, ticaret mahkemeleri, iş mahkemeleri, aile mahkemeleri, kadastro mahkemeleri. Mahkeme açılacağı zaman bir harç yatırılması gerekmektedir. İstinaf harcı olarak adlandırılan ücret ise yaklaşık olarak 157TL’dir. İstinaf harçları her yıl yeniden belirlenir ve resmî gazete yayımlanır.

İlginizi çekebilir: Denetimli Serbestlik

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı