İşten Çıkarma Maddeleri 2024

İşçi işten çıkarılacağı zaman işverenin geçerli bir nedene sahip olması gerekir. İş sözleşmesi yapılırken işçi iş için gerekli şartları taşımadığı halde taşıyormuş gibi beyanda bulunursa işveren haklı bir nedene dayanarak işçiyi işten çıkarabilmektedir. İşten Çıkarma Maddeleri 2023 arasında işçinin işveren ya da aile üyelerine karşı şeref ve namusuna dokunacak davranışlarda bulunması yer alır. İşçinin iş yerindeki başka bir işçiye cinsel tacizde bulunması da işten çıkarılma nedeni olabilir. İşçinin işveren ya da onun ailesinden birine sataşması da işten çıkarılma nedenidir. Bunun yanında işçi işyerinde çalıştığı başka bir işçiye sataştığında da bu durum geçerlidir.

İşten Çıkarma Tazmina alabilmek için işçinin haksız bir nedenle işten çıkarılması gerekir. İşverenin işçiyi çıkarabilmesi için gerekli olan koşullardan biri de işçinin işyerine alkollü ya da madde kullanarak gelmiş olmasıdır. Bu tür maddeleri iş yerinde kullanması da işten çıkarılma sebebi olabilir.

İşçinin hırsızlık yapması, meslek sırlarını açığa çıkarması veya işverenin güvenini kötüye kullanması da işten çıkarma maddeleri arasında yer alır. İşveren haksız bir nedenle işçiyi işten çıkarırsa tazminat ödemek zorunda kalır. İş kanunu işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda yararlanılan bir hukuk yoludur.

Tazminatsız İşten Çıkarma Maddeleri 2022

İşçinin işveren tarafından işten çıkarılabilmesi çeşitli kurallara tabidir. Tazminatsız İşten Çıkarma Maddeleri 2023 arasında işçinin 7 günden fazla süreyle hapisle cezalandırılması ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemiş olması yer alır. İşçi arka arkaya 2 gün haklı bir nedeni olmadan işe gelmezse işten çıkarılabilir. İşverenden izin almadan bir ay içinde iki defa işe gelmemek ya da herhangi bir tatil gününün ardındaki iş günü işe gelmemek de işten çıkarılma nedenidir.

İşten Çıkarma Maddeleri 2023 arasında işçinin kendisine verilen görevleri yapmaması, işçinin işin güvenliğini bilerek tehlikeye düşürmesi, işyerindeki herhangi bir araca 30 günlük ücreti tutarıyla ödeyemeyecek oranda hasar vermesi de işten çıkarılma nedenidir. İşçi haklı olmayan bir nedenle işten çıkarılırsa ve bildirim süresine uygun hareket edilmezse iş kanunu gereği ihbar tazminatı alabilmektedir. İşçinin işten çıkarılma nedeni haklı bir gerekçeye dayandırıldığında ise ihbar tazminatı ödenmez.

İş Kanunu İşten Çıkarma Maddeleri 2023

İş kanunu uyarınca işçinin işten çıkarılmasına yol açan çeşitli sebepler olabilir. İş Kanunu İşten Çıkarma Maddeleri 2023 arasında işveren tarafından deneme süreli iş akdinin sonlanması yer alır. Bunun yanında deneme süreli iş akdinin işçi tarafından sonlandırılması ya da belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından sonlandırılması da bu maddeler arasındadır.

Belirsiz süreli iş sözleşmesi işveren tarafından haklı bir nedene dayanmadan feshedildiğinde işten çıkarma maddesi kapsamında yer alır. Emeklilik, malulen emeklilik, vefat, iş kazasına bağlı vefat ya da askerlik gibi sebepler de işten çıkarma maddeleri arasındadır.

İşten Çıkarma Maddeleri 2023 arasında kadın çalışanın evlenmesi, toplu işçi çıkarma, işin sonlanması, işyeri kapanması, statü değişikliği gibi nedenler de yer alır. İşçinin sözleşmeyi zorunlu sebeplerle feshetmesi ya da işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareketleri de maddelerden bazılarıdır.

Bazı durumlarda işçi disiplin kurulu kararı ile işten çıkarılabilir. İşveren zorunlu nedenlerle ya da tutukluluk hali sebebi ile de iş akdini sonlandırabilir. KHK kapsamında işten çıkarma, doğum sebebi ile işten ayrılma, KHK kararı ile işyerinin kapatılması da işten çıkarma maddelerindendir. İşçi iş sözleşmesi yapılırken kendisinde olmayan vasıfları varmış gibi gösterdiğinde de işten çıkarma koşulları sağlanır. İşveren de gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek sureti ile işçiyi yanılttığında işçi işten ayrılabilir.

Işsizlik maaşı almak için hangi kodu?

İşsizlik maaşı almak için 4 ve 5 kod ile işten ayrılmanız gerekmektedir.

29 madde nasıl düzeltilir?

Bir işçi işten ayrıldıktan 11 gün geçtiyse kondu kafasına göre değiştiremez SGK’ya dilekçe ve gerekli belgeleri götürmek gerekmektedir.

2022 işsizlik maaşı ne kadar?

2022 yılında en düşükten en yükseğe işsizlik maaşları; 2137 TL, 2541 TL ve 4272 TL ‘dir.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı