İşten Çıkarma Kodları 2024

İşten Çıkarma Kodları 2023; İşten çıkarma durumları özel sektör için SGK işten çıkarma kodları ile gerçekleşmektedir. Aynı zamanda bu işlem kodları, çalışan işçinin iş akdinin sonlanması ile ilgili resmi bir evrak niteliği taşımaktadır. SGK nezdinde geçerli olan işten çıkarma kodları her sene güncellenmektedir. Bu kodlar, işçinin işten çıkartılma nedenini açıklamaktadır. İşe iade davası nedir konusu da dahil olmak üzere birçok aşamada önemli olan işten çıkarma kodları çalışan kişinin sicilinde de büyük bir önem taşımaktadır.

Kişinin iş çıkışında verilebilecek yanlış bir kod, SGK dökümünde farklı sonuçların meydana gelmesine neden olabileceği gibi bazı istisna durumlarda ciddi mağduriyetlerin doğmasına da meydan vermektedir. İşveren, çalışan işçinin çıkışını verirken işlediği kod ile işçinin bir sonraki işe başlama durumunda yeni işveren işçiyi değerlendirmektedir. İşten çıkarma kodları 2023 geçtiğimiz yılki kodlara nazaran güncellenerek bazı kodlarda da ayrım yapılmıştır.

Pandemi Sürecinde İşten Çıkarma Kodları

Pandemi sürecinde istihdamın ve çalışanların mağduriyet yaşamaması için belirli önlemler alınmıştır. Bu önlemlerden en önemlisi işten çıkarma yasağı olarak bilinmektedir. Özellikle işten çıkarma yasağı döneminde bazı iş verenlerin çalışan işçileri Kod 29 uygulaması ile işten çıkarmaları mağduriyet yaratmış ve bu çalışanların da yeni bir iş bulma ve işe başlama süreçleri etkilenmiştir. Pandemi sürecinde işten çıkarma kodları temelde istihdamın olumsuz etkilenmemesi ve çalışan kişilerin mağduriyet yaşamaması için işten çıkarma yasağı, istisna kodların kullanılmasına neden olmuştur.

Ancak bu konuda yaşanan mağduriyetler nedeni ile SGK işten çıkarma kodu olan Kod 29 hakkında bir düzenleme yaparak bu konun kapsamını genişletmiş, bu durumda da yaşanan mağduriyetlerin azaltılması hedeflenmiştir.

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uyulmaması durumu oldukça muğlak ve yorumlanabilir bir anlama sahip olduğundan işten çıkarma kodlarında SGK düzenlemeye giderek bu ifadelerde düzenleme yapılmıştır. İşten çıkarma kodları 2023 kapsamında toplamda 41’den 50 farklı koda çıkmıştır ve işten çıkarma yasağı da sonlandırıldığı için bu kodlar işveren tarafından iş çıkış uygulamalarında ele alınıp çalışanın SGK kaydına işlenebilmektedir.

İşten Çıkarma Yasağı Kodları

2020 yılında ülkemizde ciddi derecede etkisi olan ve iş yaşamını olumsuz şekilde etkileyen pandemi süreci bazı önlemlerin alınmasına zemin hazırlamıştır. İş yaşamına ve istihdama ilişkin bu önlemlerden birisi işten çıkarma yasaklarıdır. Bu yasaklar temel olarak belirli nedenler hariç tutulacak şekilde işçinin işten çıkarılmasını önleyen kısa süreli bir uygulama kapsamında ele alınmıştır.

İşten çıkarma yasağı sürecinde iş akdi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uyumsuzluk durumları haricindeki nedenlerden kaynaklı olarak iş veren tarafından sonlanamamaktaydı. İşten çıkarma yasağı kodları bu süreçte Kod 1, Kod 4, Kod 15, Kod 22, Kod 26, Kod 27, Kod 28, Kod 31, Kod 32 ve Kod 34 olarak uygulanmıştır.

İşten çıkarma kodları 2023 pandemi sürecinde bazı istisna durumların mağduriyet yaratması nedeni ile yeniden gözden geçirilmiş ve 41 tane olan kod sayısı bazı maddelerin genişletilmesi ile 50’ye çıkarılmıştır. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uygunsuzluk durumları bu kapsamda detaylandırılmıştır.

SGK İşten Çıkarma Kodları 2023

İş dünyasında iş veren ve çalışan arasında yaşanan durumlar, işten çıkarma durumlarına uygulanan kodlar ile ilgili bazı güncellemelerin yapılmasına neden olmuştur.

Bu kapsamda SGK işten çıkarma kodları 2023 yeni eklenen kodlar ile beraber 50 koda yükselmiş ve bazı maddeler de detaylandırılmıştır. Özellikle ahlak ve iyi niyet kurallarına ilişkin kodun genişletilmesi, çalışan kişilerin iş veren ile ilgili yaşadığı durumlar nedeni ile mağduriyetlerinin azalması hedeflenmiştir.

İşten çıkarma kodları 2023 her zamanki uygulamalarda işçinin iş akdinin neden sonlandığına dair bir durumu anlatmaktadır. İş akdi, iş veren tarafından fesih edilebileceği gibi çalışan tarafından da feshedilebilmektedir. Her iki durumda da çalışanın SGK kaydına bu kod işlenmektedir.

Kod 3 nedir?

Bu kodun anlamı kısaca özetlemek gerekirse kendi isteği ile işten ayrılmak demektedir.

Kod 49 işten çıkarma nedir?

Bu kodun anlamı ise işverenin işçiye yapması gereken görevi hatırlatmış olmasına rağmen, işçinin yapmamakta ısrarcı olmasına üzerine işten çıkarıldığını belirtmektedir.

Işten çıkış kodu 4 işsizlik maaşı alır mı?

Evet işkurdan işsizlik ödeneği almaktadır.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı