İşten Çıkarma İhbar Süresi 2024

Çalışma hayatı yasal ve prosedürel olarak bazı hükümlere tabidir. Bu hükümler iş verenin ve işçinin çalışma hayatını düzenlerken bazı konularda da belirli süreli tanımlamalar yapılmıştır. Temelde İş Kanunu işçinin lehine yorumlanmaktadır. Ancak ihbar uygulaması, hem işçiyi hem de iş vereni belirli açılardan güvence altına alan önemli bir hak ve yükümlülüktür. İhbar süresi, sözleşmesi feshedilen işçinin işten çıkarılması gerçekleşmeden önce iş veren tarafından işçiye bildirilmesi ile oluşmaktadır. İhbar süresi, işçinin bu süre zarfında kendisine yeni bir iş aramasını sağlamakta bu durumda da olası mağduriyetlerin yaşanmasını bir ölçüye kadar önleyebilmektedir. Benzer şekilde işten çıkarma ihbar süresi 2023 işten ayrılmak isteyen işçinin işi bırakmadan öne iş verene durumu bildirmesi ve iş verenin de bu sürede, boşluk meydana gelecek olan pozisyona uygun adayları tespit etmesi ve uygun adayları seçmesini sağlayacaktır.

Dolayısı ile işten ayrılan personelin yaratacağı iş ve verimlilik kaybı bir ölçüye kadar önlenebilecektir. İhbar süresi bu hali ile hem işçi için hem de iş veren için oldukça önemli ve uyulması tavsiye edilen bir hak ve yükümlülükten meydana gelmektedir.

Bu nedenle ihbar maddesi gereğince iş sözleşmesi fesih edilmeden önce taraflar durumu birbirine bildirmekle yükümlüdür. Aynı zamanda işçiyi işten çıkarma prosedürü olarak da zorunlu bir bildirimdir.

İhbar süreleri de çalışma süresi bazında değişiklik göstermektedir. Buna göre altı aydan az çalışan işçinin ihbar süresi iki hafta; altı ay ile bir buçuk sene çalışan kişinin ihbar süresi dört hafta; bir buçuk yıldan üç yıla kadar süren çalışma süreci olan işçi için altı hafta; üç yıldan fazla çalışan işçi için ise sekiz haftalık sürelerden oluşmaktadır.

İhbar Süresi Dolmadan İşten Çıkarma 2023

İşten ayrılma ya da işten çıkarılma durumlarında dikkate alınması gereken ihbar süreleri, hem işçi hem de iş veren açısından önemli bir yükümlülüktür. İhbar koşulu nedeni ile iş veren işçiyi derhal fesih ile işten çıkarabilir ancak bu durumda ihbar tazminatını ödemek zorundadır.

Aynı şekilde işçi de işten ayrılacağını bildirdiğinde hemen işten ayrılma hakkına sahip değildir. Ancak alacağı son maaşı üzerinden ihbar ücretinin düşmesi ile istifa ettiğinde anlık olarak işten ayrılabilmektedir. İhbar süresi dolmadan işten çıkarma 2023  bu şekilde işçinin ihbar süresince yeni bir iş bulmasına ve hayatı ile ilgili kararları vermesine imkan tanırken iş veren için de en uygun çalışanın bulunup işe alınması için gerekli olan süreyi tanımaktadır.

İşten çıkarma ihbar süresi 2023 için iş verenin uyması gereken belirli ihbar süreleri vardır. İhbar süreleri işçinin çalıştığı süre bazında değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda altı aydan az süreli çalışan işçilerin ihbar süresi iki hafta; altı ay ile bir buçuk sene zarfında çalışan kişilerin ihbar süreleri dört hafta; bir buçuk yıldan üç yıla kadar süreli çalışma kapsamı olan işçi için altı hafta; üç yıldan fazla çalışan işçiler için ise sekiz haftalık sürelerden oluşmaktadır.

İhbar Süresi İçinde İşten Çıkarma 2023

İşçilerin işten çıkarılma durumları sözleşme ve İş Kanunu hükümlerince uygulanmaktadır. Buna göre işçiler için ihbar süreleri, işçinin ilgili iş yerindeki çalışma süresine bağlı olarak değişmektedir. Bu süre içerisinde iş veren işçiye işten çıkarılacağını ve ihbar süresinin başlatıldığını bildirir. İhbar süresi içinde işten çıkarma 2023 iş akdinin feshi için bu sürenin dolmasını beklemektir.

İşten çıkarma ihbar süresi 2023 zaman aralığı değişiklik göstermekle beraber işçi ve iş veren hakkı açısından önemli bir niteliktir. Karşılıklı olarak mağduriyet yaşanmaması için de hak kayıplarını önlemektedir.

İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Keyfi olarak istifa eden kişi kıdem tazminatı alamaz fakat hukuka uygun bir şekilde haklı sebeplerle istifa ediyorsa alabilir.

İhbar tazminatı hangi ücret üzerinden hesaplanır?

En son aldığı maaşın brütü üzerinden hesaplama yapılır.

İhbar süresi boyunca maaş alınır mı?

İşveren ayrılmak isteyen işçisine kendisine önceden bildirdikten sonra günde 2 saat başka iş arama izni vermelidir. Eğer bu izni vermezse normal çalışma ücretine ek bir şekilde yüzde yüz zamlı maaş vermek zorundadır.

“İşten Çıkarma İhbar Süresi 2024” üzerine bir yorum

  1. Merhabalar işten çıkalı 23 gün oldu işveren işten çıkarttı 7 ay çalışmışlıgım var ihbar tazminatım ne kadar olur ve müracaat ne zaman. Dilekçe verebilirim. Bana verecegını söyledi ama sallıyor bugün yarın

    Yanıtla

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı