İsim Soy İsim Değiştirme Davası

Kişinin iradesi ve isteği doğrultusunda sahip olabileceği haklardan bir de isim ve soy isim değiştirebilme hakkıdır. Bu hakka sahip olmak isteyen bireylerde aranacak bazı koşulların olması ise mahkemenin isteyeceği gerekçelerdir. Kişinin tanınmasında onunla özdeşleşen bir kavram olan adı ve soyadı bireye ait en önemli kimlik bilgisidir. Bu sebeple ismini ve soy ismini değiştirmek isteyecek kişilerden mahkemelerin de talep edeceği hukuki gerekçeler olacaktır. Bu davaların açılabilmesinde kişilerin haklı sebeplere sahip olması bir ön koşuldur. Bunun yanı sıra kanunlar kişinin haklı sebep olarak değerlendirilebilecek taleplerini de geniş bir çerçevede ele alır. Bu sebepler arasında kişinin isim ve soy isminin mesleki açıdan zarar verici bir niteliğe sahip olması, toplumsal ahlak kurallarına uymayan manalara sahip olması gibi nedenler yer alabilir. İsim Soy İsim Değiştirme Davası hakkında bilinmesi gereken detaylar olacaktır.

İsim Soy İsim Değiştirme Davası

Bu davalarda kişiyi haklı kılan sebepler de birden fazladır. Kişinin isim ve soy isminin komik olması ya da kişiyi gülünç duruma düşürmesi sebeplerden biri olarak değerlendirilebilir. Kişi böyle bir durumda mahkemeye başvurarak değişiklik talebinde bulunabilecektir. Kişiye ait isim ve soy isim toplum içinde kötü bilinen ya da tanınan birine aitse bu durumda da bir dava açılması söz konusu olabilmektedir. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapılacak bir başvuru neticesinde kişi bu talebini yetkili mahkemeye bir dava dosyası aracılığı ile iletebilmektedir. Bu tür davalarda muhatap alınacak kurum kişinin kayıtlı olduğu Nüfus Müdürlüğü olacaktır. Zira kişiye ait bilgiler bu kurumun evrakları arasında yer aldığından gerekli düzenlemelerin yapılması da kişinin davayı kazanması halinde kurum aracılığı ile gerçekleşecektir.

Nüfus Müdürlüğü’nde yer alan kayıtlar dava esnasında dikkate alınacak olan evraklardır. Dava bu evraklar üzerinden ilerler. Bu tür bir davada tanık beyanı da mahkeme tarafından istenebileceğinden önemle üzerinde durulması gereken konulardan biridir. Tanık beyanının gerekliliğinin oluşması ise ismin gülünç olmaması durumunda önem kazanacaktır. İsim ya da soy isim açık bir biçimde gülünç bir ifade içermiyor olabilir. Bu durumda mahkeme tanık dinlemeyi talep edecektir. Kişinin yaşamını zorlaştırıcı bir etkisinin olup olmadığını anlamak tanık beyanı sayesinde daha kolay olacaktır. İsim Soy İsim Değiştirme Davası için takip edilecek yollar bu sürecin doğru tamamlanması açısından önemlidir. Bu tür bir dava açmak isteyen bireyler avukat vasıtasıyla danışmanlık hizmeti alabilirler. Bir avukat tarafından temsil edilmek kişinin dava süreçlerini daha sağlıklı atlatmasına yol açacaktır. Bu davalar için hazırlanması gereken dilekçe örneği ise diğer davalarla benzerlik taşımaktadır. Dava dosyasına tanık beyanına yer verilecekse bu durum işlenmelidir. Ayrıca dava açılacağı zaman kişinin dava edeceği kurum Nüfus Müdürlüğü olacaktır.

Asliye Hukuk Mahkemesi

Bu davaların sonuçları olumlu olduğu takdirde kişiler yeni bir isim ve soy isime kavuşma hakkına sahip olmaktadır. Kişi isim ve soy isminde meydana gelen değişiklikten aile bireyleri de etkilenmektedir. Evlilik söz konusu olduğunda eşin ve çocukların da soy isimleri otomatik olarak yenilenmektedir. İsim ve soy isim davalarından yararlanan bireylerden bazıları da sanatçılardır. Bu davalara konu olan ve mesleki açıdan isim değiştirmeyi gerekli gören ünlü bireyler isim ve soy isimlerini değiştirmektedirler. Buna gerekçe olarak ise gerçek isimleriyle toplum tarafından tanınırlıklarının daha aza olacağını düşünmeleri gösterilmektedir. İnsanları bu davaları açmaya iten çeşitli sebepler vardır. Bu sebepler kişilere göre farklılık göstermektedir. Bu sebepleri belirleyen koşullar kişilerin yaşamlarında karşılaşacakları sorunlar ya da gereksinimler doğrultusunda şekilleneceğinden mahkemeler yoluyla bu sorunlara çözüm üretilebilmektedir. İsim Soy İsim Değiştirme Davası bu tür gerekçeler doğrultusunda açılabilen davalardır ve Asliye Hukuk Mahkemeleri bu davalarda başvuru yapılması gereken kurum olacaktır.

İlginizi çekebilir: MEB Güvenlik Soruşturması Ne Kadar Sürer ?

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı