İşe İade Davası Nedir ?

Çalışan kişilerin, haksız nedenlerle iş akdinin sonlanması ya da geçersiz kılınması gibi durumlarda işçilerin hak ve alacaklarına ilişkin davalar söz konusu olabilmektedir. Bu davalardan biri olan işe iade davası nedir işçilere yönelik iş güvencesi hükümleri uyarınca iş akdinin yersiz ve haksız olduğunun tespit edilmesi durumunda işe iade yapılması davasıdır.

Bu tür bir dava sonucunda eğer iş veren, iş akdini gerekçeli şekilde sonlandırdı ise bu davanın reddine karar verilir ve sonuca bağlanmaz. Ancak işe iade davası, işçinin haksız yere işten çıkarıldığı sonucuna ulaşır ise bu durumda iş veren ilgili işçiye işsiz kaldığı sürede geçen sürelik ücretini ve iş güvence tazminatını ödemekle yükümlü olmaktadır.

İşten çıkarma kodları 2023 işten çıkış için iş verenin işçinin SGK kaydına işlediği işten çıkarma nedenlerini ifade etmektedir. İşçinin işten çıkarılma durumunda eğer bir haksızlık ya da uygunsuzluk tespit edilir ise işe iade davası kabul edilir ve sonuç hükümleri, iş vereni bağlayıcı şekilde işler.

İşe İade Davasında Kaç Maaş Alınır?

İşe iade davalarında işçinin iş akdinin haksız, uygunsuz ya da geçerli nedenlere dayanmayacak şekilde son bulması durumunda açılabilmektedir. Dava sonucunda belirlenen süre zarfında işçi işe başlama başvurusunu talep eder. İşçinin bu durumda işe başlayıp başlaması fark etmeksizin, işçinin çalışmadığı süredeki kaybı iş veren tarafından ödenmektedir.

Bu durumda ise işe iade davasında kaç maaş alınır sorusu merak edilmektedir. İşçi, boşta geçen süre zarfı için en fazla 4 aylık ücretini talep edebilir. Talep ettiği maaşa ek olarak da işçi haklarını talep edebilmektedir.

İşe iade davası nedir bu halde işçinin haksız yere işten çıkarılma, iş akdinin fesih edildiği durumlarda işçinin sahip olduğu bir haktır. Bu dava sonucunda işçi haklı bulunursa işe iadesi gerçekleştirilir ve boşta kalınan süredeki maaş kaybı 4 aylık olmak üzere işçiye temin edilir.

Hangi Durumda İşe İade Davası Açılamaz?

İşe iade davalarındaki esas alınacak olan temel durum, iş akdinin haksız yere iş veren tarafından fesih edilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani iş sözleşmesinde işçi haksız yere işten çıkarılmış olmaktadır. Buna benzer durumlarda işçi, işe iade davası açabilmekte ve haklarının kendisine iade edilmesini talep edebilmektedir.

Söz konusu bu durum iş verenin işçiyi haksız yere işten çıkarma durumlarında geçerlidir. Ancak bu durumun haricinde hangi durumda işe iade davası açılamaz konusu önem arz etmektedir.

İşe iade davası nedir işçinin haksız yere işten çıkartılması iken işe iade davalarının açılamayacağı durumlar vardır. Söz konusu bu durumlar, işçinin işten istifa etmesi, sözleşmenin haklı şekilde feshedilmesi, iş veren ile anlaşma yoluna gitme gibi durumlarda işe iade davaları açılamamaktadır.

Sözleşmeli Personel İşe İade Davası Açabilir Mi?

İşe iade davalarında en çok merak edilen konulardan birisi de sözleşmeli personel işe iade davası açabilir mi konusudur. İşe iadede temel alınan konu iş veren ve işçi arasındaki sözleşme olduğundan, sözleşmeli çalışanların da söz konusu dava hakkındaki koşulları sağlaması takdirde işe iade davası açılabilmektedir.

İşe iade davası nedir bu halde işçinin haksız şekilde işten çıkarılması, iş sözleşmesinin gerekçeli olmadan feshedilmesi durumunda açılmaktadır.

Yabancı Çalışan İşe İade Davası Açabilir Mi?

Ülkemizdeki yabancı uyruklu kişilerin sayısı ele alındığında işe iade davaları hakkında yabancı çalışan işe iade davası açabilir mi konusu merak edilmektedir. Yabancı uyruklu kişilerin bu davayı açabilmesi için çalışma izni gibi yasal izinleri almış olması gereklidir. Dolayısı ile iş güvencesi kapsamında olunması gereklidir.

İşe iade davası nedir yabancı kişiler için haksız yere işinin sonlanması durumunda iş güvence kapsamında ise işinin sonlandığı kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 aylık süre zarfı içinde işe iade davası açabilmektedir.

Işe iade davası kazanıldığında ne olur?

Dava sonuçlandıktan sonra sonuçlanmayı takip eden 10 iş günü içerisinde kişi iş verene başvuruda bulunmak zorundadır.

Işe iade davası hangi durumlarda açılamaz?

Bir işte 6 ay çalışmış olması ve iş sözleşmesinin süresiz olarak yapılmış olması gerekmektedir.

Tazminat davasından kazanilan para ne kadar zamanda alınır?

Tazminat davaları genel olarak uzun sürmektedir. Bu davalar ortalama 1.5 2 yıl gibi bir sürede sonuçlanmaktadır.

Yorum yapın

Avcılar Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Almak İçin Lütfen İletişime Geçiniz.

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E5 Yanyol Cd. Ataköy Towers A Blok No:109 AVCILAR / BAKIRKÖY / İSTANBUL

Call Now Button
ankara en iyi ingilizce kursu Avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Ceyhun guvel Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Avukat Merve kolman Prodor Mustafa Kök Kayakocvib