İşçiyi İşten Çıkarma Prosedürü

Çalışan kimseler için işe başlamak kadar işten ayrılmak ya da işten çıkarılmak da oldukça olağan bir durumdur. İş yerinin küçülmesi, kapatılması ya da sektör değiştirmesi gibi nedenler işçi çıkarma nedenleri arasında yer alabilirken bazı durumlarda iş verenin haklı ve ispatlanabilir gerekçeleri ile de işçilerin işten çıkarılma durumları olabilmektedir. İşçilerin ise işe başladıkları zaman imzaladıkları iş sözleşmeleri, iş güvence ve hakları ile ilgili yasal bir dayanak göstermekte, hakların temini olarak kabul edilmektedir. Dolayısı ile söz konusu bu hak ve yasal güvence durumu, iş verenin işçinin sahip olduğu hakları gözeterek ve göz önünde bulundurarak işten çıkarmasını sağlamaktadır. Bu durumda ise işçiyi işten çıkarma prosedürü ele alınmakta ve gerekli, usulüne uygun bir işten çıkarma süreci uygulanabilmektedir.

Temelde işletmenin bütün hak ve yetkisi iş veren üzerinde toplandığından işçilerin de uygunsuz hareketleri olması halinde iş veren işçiyi tazminatsız işten çıkarma durumu ile değerlendirebilmektedir. Bu durumda eğer her şey yolunda gidiyorsa, işçinin ihlal ettiği bir koşul yok ise işten çıkarma durumunun prosedürü uygulanmaktadır.

Benzer şekilde iş veren haklı gerekçelerle işçiyi işten çıkartacak ise de yine söz konusu bu işten çıkarma prosedürlerinin uygun şekilde ele alınması gereklidir. Aksi halde prosedürlere uygunluk durumu sağlanmaz ise işçinin hak ihlali olarak bu durumu yasal mercilere taşıma hakkı doğacaktır.  

Genel düzeyde belirtmek gerekir ki işten çıkarma durumu işçinin işten çıkarılma nedenine, iş sözleşmesinin süreli ya da süresiz olup olmamasına, işin geçici ya da kalıcılık durumuna bağlı olarak birden fazla etken nedeni ile değişiklik göstermektedir.

Bu koşullara bağlı olarak da iş verenin işten çıkarma prosedüründe eksiksiz ve doğru işlem yapması gereklidir. Eksik ve hatalı işlem yapılma halinde ise işten çıkarılan işçi, arabulucu ya da mahkeme aracılığı ile hak ihlali yapıldığına dair başvuruları neticesinde iş veren çeşitli cezalara konu olabilmektedir. Söz konusu bu durumdan kaçınmak adına, her işlem prosedürüne uygun ve İş Kanunu uyarınca yapılması tavsiye edilmektedir.

Taşeron İşçiyi İşten Çıkarma Prosedürü

İşçi olarak çalışan herkes iş verenin sunduğu hükümler uyarınca, belirli hak ve yasal yükümlülüklere sahiptir. İşten çıkarma durumları iş verenin taşeron olsun ya da olmasın eğer haklı ve geçerli gerekçeler var ise işçinin hak iddia edemeyeceği bir durumdur. Ancak işçinin işten çıkarılması durumunda izlenmesi gereken prosedürler vardır. 

Taşeron işçiyi işten çıkarma prosedürü ele alındığında işçilerin sahip olduğu hakların, iş veren ya da ilgili “idare” tarafından sözleşmede belirlenen şartların esnetilme ya da hükümlerin değiştirilme durumu söz konusu olamaz. Buna göre işçinin izin gün sayısı düşürülemeyeceği gibi işçi lehine işlem yapılması kabul edilen bir durumdur.

İşçiyi işten çıkarma prosedürü temel olarak ele alındığında, işçinin çıkarılma prosedürlerinde bazı hükümlere bağlı olarak prosedür uygulaması değişebilmektedir. Buna göre sözleşmenin haklı nedenler itibari ile derhal feshi, işletmenin kararı ile geçerli nedenle sözleşme feshi, toplu işten çıkarma prosedürü gibi farklı şekillerde prosedürler vardır.

İş sözleşmesinin derhal feshedilmesinde ihbar süresi beklenmeden, işçi tarafından meydana getirilen durumların tutanak altına alınma durumu vardır.

Tutanak için işçiden savunmanın alınmasına da gerek duyulmamaktadır. İşletme kararı ile feshi ise, geçerli bir nedenden dolayı fesih olmalı, nedenin SGK’ya bildirilmesi gerekli, ihbar süresi kullanılmalıdır, yıllık izinleri kullanılmalıdır, SGK’ya uygun çıkış kodu verilmelidir, kıdem tazminatı ilkelerine ve uygulamalarına uygunluk durumunda kıdem tazminat hesaplaması yapılarak işçiye zaman kaybetmeden verilmelidir.

Işçiyi işten çıkarma prosedürü nasıl olmalı?

İşçiyi işten çıkarma gerekçesi karşı tarafı tatmin eden somutlukta, objektiflikte ve eşit bir şekilde olmalıdır. Sebepler çıkarılacak işçiye bildirilmeli ve tazminat hakkı ödenmelidir.

İşten neden çıkartılır?

Sağlık sebepleri, genel ahlak kurallarına aykırılık ve kötü niyetlilik son olarak da zorlayıcı sebepler ile işten çıkarma durumları vardır.

İşveren işten çıkarırsa tazminat öder mi?

Evet tazminat ödemekle yükümlüdür.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı