İhtiyati Haciz

Hukuk aracılığı ile kişi hakları güvence altına alınırken geçici koruma yöntemlerinden biri olan İhtiyati Haciz de para ve parayla ölçülebilen teminat alacakları söz konusu olduğu durumlarda kullanılır. Alacaklının korunması bu uygulama sırasında öncelikle dikkate alınan bir konudur. İcra ve İflas kanunu ile ilgili bir uygulama olan bu yöntem borçlunun haksız bir davranışa yol açmaması ve alacaklı haklarının korunabilmesi amacına hizmet eder. İhtiyati hacizle ilgili bir işlem talebinde bulunulacağı zaman bazı koşulların yerine getirilmesi gerekli olur. Bu koşullardan biri de kişiler arasında uyuşmazlığa yol açan durumun bir para borcu sebebi ile ortaya çıkmasıdır. Aynı zamanda da bu borcun ödenme zamanının gelmiş olması yani vade süresinin dolmuş olması gerekir. Aksi durumdaki belgeler ihtiyati haciz işleminin uygulanması için koşulları sağlamaz. İhtiyati haciz kararının alınabilmesi için sunulacak delillerin yeterli olması gerekirken ispat yükümlüsü olarak alacaklı kabul edilir. Hâkimin varacağı kanaat doğrultusunda koşullar da sağlanmışsa ihtiyati haciz kararının verilebilmesi mümkün olur. Hâkimin verdiği karar teminatlı ya da teminatsız olarak gerçekleşebilir.

İhtiyati Haciz Nedir ?

İhtiyati Haciz olarak adlandırılan uygulamada paranın yanı sıra parayla ölçülebilen teminat alacaklarının takibi için bazı işlemler uygulanır. Bu işlemlerin uygulanması sırasında da koşulların sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhtiyati tedbir ile ihtiyati haciz arasında bazı farkların olduğu görülürken tedbir uygulamasında teminat üzerinden hareket edilir. İhtiyati hacizde ise sebepler kanunla sınırlı durumdadır. Tedbir kararı uygulanırken böyle bir durum söz konusu olmaz. İhtiyati haciz kararı için davadan önce ya da dava açıldıktan sonra başvuru yapılabilir. Davanın açılmasının ardından yapılan başvurular alacak davasına bakan mahkemeye yapılır. Ayrıca dava öncesinde talep edilecekse itirazın iptali davası sürecinde bu işlem yapılabilmektedir.

İhtiyati Haciz İik

Alacaklının alacağını zamanında alabilmesi için uygulanan İhtiyati Haciz para alacaklarına yönelik olarak gerçekleşir. Mahkeme kararına istinaden uygulanan bu yöntem sayesinde borçlunun mallarına geçici olarak el konulur. Taraflar arasında ortaya çıkan bu durum borçlunun alacaklıya borcunu ödemediği durumlarda uygulanır. Hak sahibi bu tür bir süreçte dava açma yoluna giderken aynı zamanda takip de yapabilir. Alacaklı alacağının vaktinde ödenmesini istediğinde öncelikle borçlunun mallarına haciz koydurma yolunu tercih edebilir. Bu süreç dava açılması ile devam eder. Bu sayede alacaklı için teminat olan borçlunun mal varlığında azaltmaya gitmesi engellenmiş olur. İhtiyati haciz kararı başvurusu reddedilen alacaklı tekrar başvuru yapma hakkına sahiptir.

İhtiyati Haciz Kararı

İhtiyati Haciz uygulamasına başvurulduğu takdirde alacaklı alacağını alabilme konusunda hak kaybı yaşanmasını engellemek ister. Borçlular bazı durumlarda malvarlıklarını alacaklı zararına karşı elden çıkarırlar. Bunu yaparken de dürüst olmayan yöntemleri kullanırlar. Bu konuda alacaklının mağduriyetinin önüne geçilebilmesi kanun koyucu tarafından sağlanırken alacaklı borçlunun elden çıkardığı malları üzerinden iptal davası açabilir. Bir diğer koruma yöntemi ise borçluya uygulanacak ihtiyati haciz tedbiri olurken bu sayede alacaklı hakları korunmak istenir. Haciz talebinde bulunacak olan kişinin alacaklı statüsünde olması başvuru sürecinde aranacak koşullardan biridir. Bunun yanı sıra alacağın rehinle temin edilmemiş olması gerekirken borcun vadesi de gelmiş olmalıdır. Vadesi gelmemiş borçlar üzerinde ihtiyati haciz kararı uygulanamaz. İhtiyati haciz kararları alacaklı talebi sonucunda verilen kararlar arasında yer alırken görevli ve yetkili mahkemeye dilekçe ile başvurmak sureti ile bu karar çıkarttırılır. İhtiyati tedbir kararlarının bazılarında ise davanın acilliğine bağlı olarak başvuru olmadan da tedbir konulabilir. Tedbir kararı ile haciz kararı arasındaki farklardan biri de budur.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı