İhbar ve Kıdem Tazminatı Hesaplama

Özel sektörde ya da sözleşmeli olarak çalışan kişilerin, çalışma sözleşmeleri ve anlaşmaları gereğince bazı hakları vardır. Söz konusu bu haklar, çalışan işçinin aynı iş yerinde çalıştığı süre ve kazandığı aylık maaş ücretine bağlı olarak bazı hakların ve tazminat gibi ödemelerin yapılmasını sağlamaktadır. İşçilerin iş yerinden ayrılırken kullanabilecekleri bir hak olan ihbar ve kıdem tazminatı hesaplama işlemi biraz detaylı bazı özel detayların bilinmesini gerektirmektedir. Her iki hak da bir tazminat hükmüdür ve çalışanların iş yeri ile yaptıkları sözleşme mukabilinde uygulanmaktadır.

Sözleşmeli olarak çalışan işçilerin, çalışmaya başlamadan önce iş veren ile imzaladıkları sözleşmeler, ihbar ve kıdem tazminatını güvence altına almaktadır. Kıdem ve ihbar tazminatları farklı şekillerde hesaplanmaktadır. Belirli süreli iş sözleşmesi kıdem tazminatı hesaplaması ile ihbar süresi tazminat hesap temelde işçinin hakları arasında yer alsa da her iki tazminat türü de farklı haklar sonucunda elde edilebilmektedir.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama 2023

Kıdem ve ihbar tazminatları, anlamları gereği farklı hakları güvence altına almaktadır. Bu açıdan kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama 2023 son gelişmeler esnasında getirilen hükümler ve uygulamalar ile farklı şekillerde hesaplanabilmektedir.  

Her iki tazminatın hesaplanması için iş yeri ve işçi hakkında bazı bilgilerin bilinmesi gereklidir. Bu bilgiler arasında çalışanın kazandığı brüt maaş, içinde bulunulan vergi uygulama dilimi, işe başlangıç ve işten ayrılma tarihi ile aylık olarak kesilen vergi matrahları ile ücretler yer almaktadır. Vergi matrahları, her sene değişebilmekle beraber tazminat hesaplamasında gerekli olan bilgiler arasındadır.

Her iki tazminat da işçi ve iş veren açısından farklı sosyal hak ve güvenceler anlamına gelmektedir. Kıdem tazminatı, ilgili iş yerinde çalışma süresi bir (1) seneyi doldurduktan sonra kişinin işten çıkarılması, askerlik, emeklilik, evlilik gibi özel nedenlerden dolayı işi bırakma durumlarında kişinin kazandığı en son brüt maaş kadar ödeme yapılması hakkı olarak bilinmektedir.

İhbar tazminatı ise iş verenin işçiyi, işten çıkartmadan önce çalışanı mağdur etmemesi adına belirli bir süre öncesinden haberdar etme durumudur. Karşılıklı olarak iş akdinin sonlanmasından önce tanınan bu süre zarfı, taraflarca bildirilmez ise ödenecek olan tazminat ihbar süresi olarak bilinmektedir. Bu halde ihbar ve kıdem tazminatı hesaplama kişinin çalıştığı süre, brüt maaşı, vergi dilimi, vergi matrahı ve kesinti ücretlerinin bilinerek yapılması gereken bir işlemdir.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kıdem ve ihbar tazminatı, hem çalışan işçilerin hem de iş verenlerin önem verdiği ve yasal yaptırımların kuvvetli şekilde uygulandığı alanlar arasındadır. İş kanunu ile de desteklenen kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır sorusu, uzmanlar tarafından yapılabilmektedir şeklinde gelişmektedir.

Kıdem tazminatı, çalışanın bir senelik çalışması üresinin sonunda işten çıkarılma ya da zorunluluk nedeni ile işten ayrılması durumunda ödenirken ihbar tazminatı hem iş verenin hem de işçinin işten ayrılma ya da çıkarılma durumlarında önceden birbirlerini haberdar etmeleri ile gerçekleşmektedir. Bu süre zarfına uyulmaması halinde de ihbar tazminat talepleri gerçekleşebilir, tarafların hak zararları karşılanabilir.

İhbar ve kıdem tazminatı hesaplama çalışanın işe başlama ve işten ayrılma tarihi ile, brüt kazancı, vergi dilimi, vergi matrah ve kesilen ücretlerin bilinmesi ile başlanır. Örnek vermek gerekirse kıdem tazminatı için ek mesai ücretleri, yol ve yemek gibi masraflar da hesaplanarak, brüt ücretin işçinin çalışma yılı çarpım sonucuna eklenir, bu sonuç üzerinden damga vergisi çıkarılır, kalan miktar ise işçiye ödeme olarak yapılır.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır 2023?

Her iki tazminatın hesaplanması için iş yeri ve işçi hakkında bazı bilgilerin bilinmesi gereklidir. Bu bilgiler arasında çalışanın kazandığı brüt maaş, içinde bulunulan vergi uygulama dilimi, işe başlangıç ve işten ayrılma tarihi ile aylık olarak kesilen vergi matrahları ile ücretler yer almaktadır. Vergi matrahları, her sene değişebilmekle beraber tazminat hesaplamasında gerekli olan bilgiler arasındadır.

İhbar Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Çalışanın işe başlama ve işten ayrılma tarihi ile, brüt kazancı, vergi dilimi, vergi matrah ve kesilen ücretlerin bilinmesi ile başlanır. Örnek vermek gerekirse kıdem tazminatı için ek mesai ücretleri, yol ve yemek gibi masraflar da hesaplanarak, brüt ücretin işçinin çalışma yılı çarpım sonucuna eklenir, bu sonuç üzerinden damga vergisi çıkarılır, kalan miktar ise işçiye ödeme olarak yapılır.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı