İhbar Tazminatı Şartları 2024

İş kanunu uyarınca işçi ve işveren için geçerli olan kurallar açıklığa kavuşturulur. İhbar Tazminatı Şartları 2023 ise kanunda yer alır. İşçi işten ayrılacağı zaman işveren de işçiyi işten çıkaracağında ihbar sürelerine uygun olarak bildirim yapmakla yükümlü tutulur. Bu sürelere uymayan tarafların ihbar tazminatı ödediği görülür.

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin yapılmış olması da koşullar arasında yer alır. Taraflar haklı bir nedene dayanarak sözleşmeyi feshettiklerinde ihbar tazminatına gerek olmamaktadır. İş hukuku kapsamında işçi ve işverene ait hakların güvence altına alındığı görülmektedir.

İhbar Tazminatı Süreleri hesaplanırken çalışma süresine göre değişiklik olmaktadır. İşçi haklı bir nedene dayanarak sözleşmeyi feshettiğinde işverene tazminat ödemekle yükümlü olmamaktadır. Haklı bir nedeni olan işçi kanunlarda yer alan bu haklı sebepler gerekçesi ile bildirim süresine uymadan sözleşmeyi feshetme hakkını kullanabilir.

İşçinin kıdemine bağlı olarak belirlenen ihbar süresine uyulmadan iş akdi sonlandırıldığında işveren ihbar tazminatı ödemekle yükümlü olur. Fesih bildiriminin usule aykırı olduğu durumlarda da tazminat talep etmeye yönelik koşullar sağlanmış demektir. İşçi açısından olduğu kadar işveren için de bu durum geçerlidir. İhbar tazminatının en önemli özelliği çift yönlü bir tazminat türü olmasıdır.

İhbar Tazminatı Şartları Askerlik

İhbar tazminatı yapılırken kanunda öngörülen sürelere uyulması gerekir. Fesih bildiriminin açık ve anlaşılır olarak hazırlanması zorunludur. İhbar Tazminatı Şartları Askerlik söz konusu olduğunda ise işçi iş sözleşmesini feshettiğinde ihbar tazminatı talep hakkı bulunmaz. İşveren de bu tür bir durumda tazminat talep edememektedir.

İşçinin deneme sürecinde çalıştığı 2 aylık süreler için ihbar tazminatı uygulaması geçerli olmamaktadır. Tazminat hesaplaması yapılırken ise alınan son brüt ücret üzerinden brüt ihbar tazminatı tutarı hesaplanır. Bulunan miktardan ise gelir vergisi ile damga vergisi düşülür.

Belirsiz süreli iş sözleşmeleri uyarınca işçi ve işveren haklı bir nedene dayandırılmadan ve bildirim sürelerine de uymadan iş akdini sonlandırdığında ihbar tazminatı ile karşı karşıya kalabilir. İhbar Tazminatı Şartları 2022 iş kanunu uyarınca açıklığa kavuşturulmaktadır.

Öncelikle belirsiz süreli bir iş sözleşmesine gerek duyulur. Bunun yanı sıra bildirim sürelerine uyulmamış olması da gerekir. İşçi bildirim süresine uymadan işten ayrıldığında veya iş veren bildirim süresine uygun olmayarak işçinin işini sonlandırdığında haklı bir nedeni de yoksa ihbar tazminatını ödemek zorundadır.

İhbar Tazminatı Hak Etme Şartları 2023

İhbar süresi belirlenmesindeki ana amaç tarafların mağduriyet yaşamamasıdır. İşçi işsiz kaldığı süre içerisinde zarar görmemeli iş veren de işçinin işi bırakmasına bağlı olarak yeni bir çalışan bulana kadar geçecek sürede iş kaybı yaşamamalıdır.

Bu sebeplerle iş akdi sonlandırılacaksa bildirim önemli hale gelir. İki taraflı bir tazminat türü olan ihbar tazminatı tarafların haklarını korur. İhbar Tazminatı Hak Etme Şartları 2022 ise kanunlarla belirlenir. İş sözleşmesinin belirsiz süreli olması gerekirken bildirim süresine uyulmadan fesih yapılması iki taraf açısından da tazminat ödenmesine yol açabilir.

İhbar Tazminatı Şartları 2023 arasında işverenin haklı bir nedene dayanarak işçiyi işten çıkarması durumunda bildirim süresi içinde hareket etmesi zorunludur. İşçi de iş akdini sonlandıracağı zaman tek taraflı hareket ederse ve bildirim süresine uymazsa iş verene tazminat öder.

Tazminatın miktarı ise bildirim sürelerine karşılık gelen ücrettir. İşçinin haklı bir nedenle iş akdini sonlandırması söz konusu olursa bu durumda tazminat ödemek zorunda olmaz. İş verenin de haklı nedenlere dayanarak işçiyi işten çıkarması durumunda ihbar tazminatı ödenmesine gerek kalmamaktadır. Bildirim sürelerinin uygulanması işçi ve işverenin haklarını koruduğu gibi caydırıcı bir özellik taşıması ile de dikkat çekmektedir.

Ihbar tazminatı ne zaman ödenir?

Tazminatın ne zaman ödenmesi gerektiği kimin işi feshettiği ile alakalıdır. Kim önce feshettiyse ona göre ödeme zamanı oluşur

Istifa eden tazminat alabilir mi?

Kendi isteği üzerine işten istifa eden biri tazminat alamamaktadır. Fakat haklı bir sebepten istifa etmişse tazminat hakkı doğar.

10 yıllık çalışan istifa ederse tazminat alır mı?

Bir iş yerinde 15 yıl çalışan ve 3600 prim gününü dolduran her çalışan tazminat alabilir.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı