İhbar Tazminatı Nedir ?

Tazminat davaları birçok nedenle açılabilen dava türleridir. İhbar tazminatı da işçileri ilgilendiren konular arasında yer alır. İhbar Tazminatı Nedir ? Yanıtı merak edilen sorulardan biridir. Hizmet akdinin sonlandırılması demek işçinin belirli bir süreyi boşta geçireceği anlamına gelir.

Bu süre zarfında işçi yeni bir iş bulacağı için işçinin boşta geçirebileceği zaman aralığı dikkate alınır. İşçinin iş bulana kadar boşta geçireceği süre dikkate alınarak ihbar tazminatı ödemesi yapılır. İşçinin yeni bir iş bulana kadar geçecek sürede yoksun kalınan menfaatleri tazminatın verilme nedenleri arasındadır. Bu menfaatlerin telafi edilebilmesi içinse işveren işçiye ihbar tazminatı öder.

İş akdi hazırlanırken bildirim sürelerine uygun olarak sonlandırılması gerekir. Bazı durumlarda ise iş akdi bildirim sürelerine uyulmadan sonlandırıldığında işçi zarara uğramasa dahi hakları saklı kalır. İşçi bildirim yapılmadan işine son verilse bile ihbar tazminatı ödenir.

İşçinin yeni bir işi hemen bulması da tazminat alma hakkını ortadan kaldırmamaktadır. İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır 2023 ? İşçi ve işveren açısından merak edilenler arasındadır. İhbar tazminatı hesaplaması yapılacağı zaman işçinin kıdemine bağlı olarak değişen bildirim süreleri üzerinden hesaplanır.

Kanunlarda bu tazminatın alt sınırı belirtilir. İhbar tazminatı iş sözleşmesine bağlı olarak ortaya çıkan bir haktır. Bu tazminat hesaplanırken fesih bildirimi süresi ile ilgili gün sayısının kıdem tazminatına esas olan gün sayısıyla çarpılması gerekir.

İhbar Tazminatı Nedir Nasıl Hak Edilir ?

İhbar tazminatı olarak adlandırılan uygulama işçi ve işveren arasında imzalanan iş sözleşmeleri uyarınca ortaya çıkan bir haktır. İş kanunu kapsamında yer alan bu tazminat hakkı ile ilgili olarak işçinin yanı sıra işverenin de bu tür bir tazminat hakkı bulunur. Tarafların yasal koşullar oluşması durumunda ihbar tazminatı alma hakkı bulunur. İhbar Tazminatı Nedir Nasıl Hak Edilir ? Merak edilir.

İhbar tazminatının ödenmesi için işçinin iş akdine son verilmiş olması gerekir. İşçi yeni bir iş bulana dek geçecek sürede uğrayabileceği zararın telafisi için kendisine bir ödeme yapılır.

İhbar tazminatı ile ilgili olarak fesih hakkının kötüye kullanılması ve bildirim sürelerine uyulmaması durumunda açılacak davalarda hem ihbar tazminatına hem de kötü niyet tazminatına hükmedilebilmesi söz konusu olmaktadır. İhbar Tazminatı Nedir ? Araştırıldığında ise bu tazminatın işçi ve işveren açısından iki tarafı ilgilendirdiği görülür.

İhbar Tazminatı Nedir Kimler Alır ?

İş sözleşmelerine bağlı olarak ortaya çıkan tazminat haklarından biri olan ihbar tazminatı iş akdi sonlandırıldığında gündeme gelir. Belirsiz süreli bir iş sözleşmesinde iş akdi süre verilerek sonlandırılır.

Sözleşmenin belirli ya da belirsiz süreli olması durumunda işçi veya iş veren haklı bir nedene dayanarak sözleşmeyi sonlandırma hakkını kullanabilir. İhbar Tazminatı Nedir Kimler Alır ? Sorusunun yanıtı ise bu tazminatı işçi veya işveren alabilmektedir. Koşulların sağlanmış olması tazminat almaya hak kazanmak için hukuki açıdan gereklidir.

İhbar Tazminatı Nedir ? Şeklinde bir soru ile karşılaşıldığında bilinmesi gereken bu tazminat hakkının iş akdi sonlandırıldığında ortaya çıktığıdır. İşçi bildirim sürelerine uymadan işi terk ettiği takdirde ihbar tazminatı ödemekle yükümlü tutulur. Bunun yanında işverenin de kanunda yer alan koşulları yerine getirmesi gerekirken bunun dışında hareket ederse ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

Bu tür bir tazminatı almanın koşulları ise; iş sözleşmesinin belirli süreler için yapılmış olması, konusunun sürekli bir işi ilgilendirmesi ve sözleşme feshi sırasında bildirim koşullarına uyulmamasıdır. İş kanunu uyarınca fesih iradesi belirli bildirim sürelerine bağlanır. Taraflar bu süreye uymadıkları durumda tazminat ödemekle yükümlü olur. İşçi de işveren de kanun dışı hareket ettiğinde tazminat ödeyebilir.

İhbar Tazminatı Nedir ?

İş akdi hazırlanırken bildirim sürelerine uygun olarak sonlandırılması gerekir. Bazı durumlarda ise iş akdi bildirim sürelerine uyulmadan sonlandırıldığında işçi zarara uğramasa dahi hakları saklı kalır. İşçi bildirim yapılmadan işine son verilse bile ihbar tazminatı ödenir.

İhbar tazminatı hakkı ne zaman doğar?

İş verene haber vermeden işten ayrılma veya istifa etme durumunda ihbar tazminatı hakkı doğmaktadır. Bu hakkın doğması için çalışanın bir gün bile çalışmış olması yeterlidir.

İhbar tazminatı neye göre verilir?

Bir çalışana verilecek ihbar tazminatı hesaplanırken en son aldığı maaşın üzerinden brüt ücreti dikkate alınır ve haftalık hesaplama yapılmaktadır.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı