İddianameye İtiraz

İddianame, bir konu hakkında soruşturma yapıldığında mevcut delillerden suç ilendiğinin kanaatine varıldığında, şüpheli kişi hakkında ceza davası açmak üzere Cumhuriyet Savcılığı’nın düzenlediği belgedir. İddianame, Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki koşulları taşımıyorsa kamu davasının açıldığı mahkeme, iddianamenin iadesine karar vermektedir. Savcılığın düzenlediği iddianame kanuni tüm şartları içeriyorsa, mahkeme tarafından iddianamenin kabulü kararı verilmektedir. İddianamenin kabul edildiği tarihten itibaren soruşturma biter, kovuşturma aşaması başlamaktadır. Hukuk sistemimizde kural olarak iddianameye itiraz hususu düzenlenmemiştir. Ancak mahkeme, savcılık tarafından hazırlanıp kendisine sunulan iddianameyi belli kurallar dahilinde iade edebilir. Bu husus iddianamenin iadesi olarak isimlendirilir. Ancak tarafların ya da Cumhuriyet Savcısı ‘nın kural olarak iddianameye itiraz şeklinde bir hukuki itiraz yolu bulunmamaktadır.

İddianameye itiraz yolu bulunmamasına karşın iddianamenin devamında yapılan yargılamanın sonucunda verilen karara karşı cumhuriyet savcısı, sanık, şüpheli, katılan ile katılma talebinde bulunduğu halde katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmemiş ya da katılan sıfatını alabilecek şekilde suç fiilinden zarar görenler kişiler kararın özelliklerine göre değişen itirazlarda bulunabilirler. Cumhuriyet savcısı, mahkeme ya da hâkim kararına itiraz kanun yoluna hem sanık lehine, hem de aleyhine olarak başvurabilmektedirler.  Ayrıca, avukat, şüpheli ya da sanığın kanuni temsilcisi ya da eşi, yakalama işlemiyle gözaltı kararı kararına karşı, yakalanan kişi, eşi ya da kanuni temsilcisi, birinci ya ad ikinci dereceden kan hısmı da başvurabilmektedir.  Tarafların iddianameye itiraz yolu hukuk sistemimizde kural olarak bulunmamaktadır.

İddianameye İtiraz Dilekçesi Örneği

İddianameye itiraz yolu bulunmadığından sadece kabulüne sunulan hakim ya da heyet iddianameyi kanun çerçevesinde Cumhuriyet Savcılığı ‘na geri iade edebilir.

İddianameye İtiraz Süresi

Savcılık tarafından düzenlenen iddianamenin kanuna aykırı şekilde düzenlenmesi halinde, iddianamenin sunulduğu hakim ya da heyet tarafından tüm dosya kapsamı göz önüne alınarak “iddianamenin iadesi kararı” verilebilir. İş bu karar hakim ya da heyet tarafından Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianame kendisine sunulduğu tarihten başlamak üzere 15 gün içerisinde “iddianamenin iadesi kararı” verilebilir. süre içinde iddianamenin iadesi kararı verilebilir. Bu süre geçtikten sonra mahkeme iddianamenin iadesi kararı veremez. Düzenlediği iddianame kendisine iade edilen Cumhuriyet Savcısı, “iddianamenin iadesi kararı”nda gösterilen eksiklikleri tamamladıktan sonra yeniden mahkemesine iddianamesini sunabilir.

İddianameye İtiraz Nereye Yapılır Nasıl Yapılır ?

İddianameye itiraz , iddianamenin iadesi olarak hukuk sistemimizde karşımıza çıkar. Sulh ceza hakimliği tarafından iddianamenin iadesi yoluna gidilmesi mümkün değildir..

İlginizi çekebilir: Hakaret Suçu

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı