İdari Para Cezasına İtiraz

İdari para cezasına itiraz, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Uygulamada idari para cezası olarak en çok trafik kural ihlali cezaları, SGK tarafından işveren kesilen cezalar, yoklama kaçağı ya da bakaya kalma kabahatleri nedeniyle askeri kanun gereği verilen cezalar gibi cezalardan oluşmaktadır. İdari para cezaları, mahkeme tarafından verildiği durumlarda ödenmediği takdirde hapis cezasına çevrileceği unutulmamalıdır. Ancak idari para cezaları ödenmediği takdirde sadece icra – haciz gibi işlemler yapılabilmektedir. Çünkü idari para cezası ödenmediği takdirde borçlunun hapse girmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi

İtiraz dilekçesi, itiraz edilen yaptırıma göre değişik şekilde hazırlanmalıdır. Trafik cezası için verilmiş idari para cezasına itiraz edilecekse, Kabahatler Kanunu’nda bulunan “Başvuru yolu” başlıklı 27. maddesinin 1. fıkrasındaki hükümler uygulanmalıdır. Buna göre idari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine dair en geç on beş gün içinde Sulh Ceza Mahkemesi’ne itiraz dilekçesiyle başvuru yapılabilmektedir. Bu süre içinde gerekli makama başvuru yapılmaması halinde, idari yaptırım kararı kesinleşmiş sayılmaktadır. Dolayısıyla bir kabahatin yaptırımı olarak kişi hakkında idari para cezasına hükmedilmiş ya da mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmişse, bu karara başvurulacak kanun yolu tebliğinden itibaren 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz dilekçesi ile başvuru yapılması şarttır. Dilekçenin örneklerine bakarak yaptırım kararıyla ilgili içeriğe uyarlanması yeterli olmaktadır.

İdari Para Cezasına İtiraz Süresi

İtiraz zamanı, genel anlamda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 27. maddesinde yer alan hükümlere göre düzenlenmiştir. Kanuna göre bu cezaya itiraz etmek için belirlenen kabul süresi 15 gündür. İtiraz süresi, idari para cezasının kesildiği kişiye tebliğ edilmesinden sonra başlamaktadır. İdari para cezası, cezanın muhatabı olan kişiye gönderildiği durumlarda bu cezaya itiraz süresinin ve itiraz merciinin açık şekilde gösterilmesi zorunludur. Buna rağmen uygulamada idari para cezalarının kanunda belirtilenin aksine usulsüz bir şekilde ceza kesilen kişilere iletildiği görülmektedir. Bununla birlikte bu cezalarda itiraz edilecek merciin de gösterilmediğine sık sık rastlanmaktadır.

İtiraz etme süresi 15 gün olduğu için, bu cezaların tebliğinde ilgili kişiye itiraz merciinin gösterilmesi ve cezanın usule uygun biçimde tebliğ edilmesi oldukça önemlidir. İtiraz süresinin muhataba bildirilmemesiyle ilgili emsal niteliğinde Danıştay kararları bulunmaktadır. Bu tür durumlarda uygulanacak itiraz süresi 60 gün olarak belirlenmiştir. İdari yaptırım kararına karşı kişinin hangi mahkemeye gideceği ve itiraz edecek başka bir idari makamın bulunması durumunda bunun açık bir şekilde belirtilmesi hukuki açıdan gereklilik doğurmaktadır.

İdari Para Cezasına İtiraz Yetkili Mahkeme

İdari para cezasına itirazda yetkili mahkeme, ilgili kanunda yer alan hükümlere göre Sulh Ceza Hakimliği’dir. İdare para cezasının yanında kişi hakkında ayrıca bir yaptırım kararı verilmişse, itiraz için yetkili mahkemede değişiklik görülebilmektedir. Örneğin idari para cezasının yanında bir de kişiye işyerini kapatma cezası verilmişse, bu durumda itiraz makamı İdare Mahkemesi olmaktadır. Bu tür durumlarda idare mahkemesine işlemin iptali için dava açılması gerekmektedir. İdari para cezası duşunda tek başına verilmiş olan diğer idari yaptırım kararlarına karşı da İdare Mahkemesi’nde dava açılabilmektedir. Ayrıca SGK’nın vermiş olduğu idari para cezalarına karşı itiraz işleminden ziyade idare mahkemesine iptal davası açmak daha doğru bir yol olacaktır.

İlginizi çekebilir: Uzlaşmaya Tabi Suçlar

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı