HMK 127

Cevap dilekçesini verme süresi kanunlarda düzenlenmiş bir durumdur. Davalı cevap dilekçesini oluşturduğunda iki hafta süre tayin edilmekte ve kendisine cevap hakkı tanınmaktadır. Bazı durumlarda davalı zor koşullarda olabilir ve cevap dilekçesi hazırlama konusunda bazı imkansızlıklara sahip olabilir. Bu durumlarda mahkemeye başvurulduğunda davalı için bir defaya mahsus olmak üzere ek süre tanınır. HMK 127 cevap dilekçesinin verilmesine yönelik sürenin düzenlendiği kanun maddesidir. Mahkeme ek süre istenmesi durumunda bir ayı geçmemek koşulu ile ek süre verebilmektedir. Ek süre belirlenirken ikinci bir ilave yapılması söz konusu olmamaktadır. Yargılamada temel haklardan biri kişinin kendini savunma hakkıdır ve bir davaya taraf olan kişiler delillerini mahkemeye sunma konusunda eşit şartlarda olmalıdır. Bundan dolayı da kişiye kendisini savunabilmesi için  dava dilekçesine karşı cevap dilekçesi verme hakkı tanınır.

HMK 127 Ek Cevap Süresi Ne Zaman Başlar ?

HMK 127 cevap dilekçesinin verme süresini ilgilendiren kanun maddesi olurken davacıya tanınan ek cevap süresi de ayrıca ele alınması gereken bir konudur. Mahkemeye başvurulduğu takdirde cevap dilekçesine verilen süre içerisinde yanıt hazırlanamadığı durumlarda ve geçerli nedenler çerçevesinde mahkemeden talep edilmesi durumunda ek süre verilebilmektedir. Ek süre verileceği zaman davalının öne süreceği nedenlerin dayanağı olmalıdır. Mahkeme durum ve koşulları değerlendirdikten sonra uygun bulması durumunda bu süreyi kabul etmektedir. Dava dilekçesi davalıya tebliğ edildikten sonra iki haftalık bir cevap verme süresi söz konusudur. Bu süre içerisinde ek cevap süresi talep edilebilmektedir. Verilen ek süre bir defaya mahsus olmak üzere geçerlidir. Talep edilen ek sürenin başlangıcına yönelik olarak ek sürenin başlangıcının ne olduğuna dair bir yasal düzenleme bulunmadığından bu konuda bir şey söylemek zordur.

Cevap Süresinin Uzatılması

Süre uzatım talebinin verilmesi cevap dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde gerçekleştirilmesi gereken bir işlemdir. Bu süre içerisinde oluşturulan taleplerde geçerli bir neden öne sürülmesi durumunda mahkeme bunu inceler ve uygun bulması durumunda ek süre talebine olumlu yanıt verir. Ek süre talebinde bulunabilmek için cevap dilekçesinin tebliğ edilmesinden itibaren iki haftalık süre içerisinde başvuru yapmak gerekir. HMK 127 cevap dilekçesi verilme süresi bu kanun maddesi ile belirlenir.

Cevap Dilekçesinin Süresinde Verilememesi

Davalıya tebliğ edilen cevap dilekçesi için süresinde bir cevap verilmediği durumlarda davacının savunma hakları etkilenir. Davalının cevap dilekçesi vermemesi durumunda davayı inkâr ettiği düşünülecektir. Davalı bu durumda inkara yönelik bir savunma gerçekleştirebilir. Anayasaya göre herkesin sahip olduğu haklardan biri yargı önünde eşitlik ilkesidir. Suçu ispat edilene kadar herkes kanunlar nezdinde suçsuz kabul edilir ve kişilerin kendini savunma hakkı vardır. Davacının dava açma hakkına istinaden davalıya da kendini savunma hakkı tanınır. Davalı kendisini savunma hakkını HMK 127 ile belirlenen cevap dilekçesi verme hakkı ile kullanır.

İlginizi çekebilir: Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı