Hırsızlık Suçu

Hırsızlık Suçu her toplumun yasakladığı bir davranıştır. Hem hukuksal hem de ahlaksal açıdan bu suça karşı yaptırımlar uygulanmaktadır. Malvarlığına karşı işlenen bir suçtur ve kişiye karşı işlenmesi de ayrı bir özelliğidir. Hırsızlık suçunun işlenmesinde etkili olan birçok neden olmaktadır. Bunlar arasında kişinin menfaat elde etmesi, kıskançlık, başkasına yarar sağlama gibi birden fazla neden olabilmektedir. Malvarlığı değerlerinin korunmasına yönelik tedbirler kanun koyucu tarafından yasalarla belirlenmiştir. Bu suçun kişilere karşı işlenen suçlar kategorisinde ele alınmasındaki neden malın kişi ile anlam kazanan bir değere sahip olmasıdır.

Hırsızlık Suçu Savunma Dilekçesi

Malvarlığına karşı işlenen suçlar arasında Hırsızlıkta yer almaktadır. Bu suç kişilere karşı işlenen suçlar kapsamında ele alınır. Malvarlığına karşı işlenen suçlar geniş anlamı ile ele alındığında kişiye karşı bir saldırı niteliği taşır. Ceza hukukunda malvarlığı kavramı geniş bir perspektiften değerlendirilmektedir. Ceza hukuku açısından maddi ve manevi değeri olan her şey malvarlığı kapsamında ele alınır. Bu suç işlendiğinde takibi şikâyete bağlı olmayan suçlar arasında kabul edilecektir. Bu sebeple savcılık makamı resen harekete geçebilir. Hırsızlık şikâyete bağlı olmadığı için bu konuda bir şikâyet süresinden de bahsetmek mümkün değildir. Hırsızlık suçu istinaf dilekçesi dava aşamasında hazırlanması gereken belgeler arasında yer alır. Bu dilekçe failin dosyasında yer almalıdır.

Hırsızlık Suçu TCK

Hırsızlık Suçu malvarlığına karşı işlenen suçlar arasındadır. Bu suç maddi değeri olan taşınan mallar üzerinde işlenmektedir. Basit hırsızlık ve nitelikli hırsızlık suçu olmak koşulu ile iki türde işlenmesi söz konusudur. Suç basit ya da nitelikli olarak işlendiğinde verilen cezaların da miktarı değişmektedir. Nitelikli olarak işlenen bir suça tayin edilen ceza daha fazla olmaktadır. Nitelikli hırsızlık suçlarına Asliye Ceza Mahkemesi bakmaktadır.

Hırsızlık Suçu Para Cezasına Çevrilmesi

Hırsızlık suçunda etkin pişmanlık olarak adlandırılan uygulamadan yararlanmak için sanığın bazı koşulları sağlaması gerekmektedir. Bu koşulların belirlenen kriterlerle örtüşmesi durumunda etkin pişmanlık hükümleri uygulanabilmektedir. Sanığa bir yıl ve altında bir ceza hükmolunduysa bu durumda ceza adli para cezasına dönüştürülebilmektedir.

Hırsızlık Suçu

Hırsızlık Suçunun gerçekleşeceği zaman bazı şartların varlığı gerekir. Bunlardan biri hırsızlık yapılan malın taşınır olması diğeri ise malın zilyedine ait rızanın bulunmamasıdır. Bunların yanı sıra mal başkasına ait olmalı ve failin maldan faydalanma amacı gütmesi gerekmektedir. Mal alınmalıdır. Bu şartlar oluştuğu takdirde hırsızlık suçu işlenmiş olacaktır. Hırsızlık suçuna yönelik cezalar belirlendiğinde bazı nedenler ağırlaştırıcı etkiye sahip olmaktadır. Bunlar arasında bilişim sistemlerini kullanılması, üstte taşınan eşyanın çekip alınması, hırsızlığın gece işlenmesi, kişinin kendini savunamayacak durumda olmasından yararlanılması sureti ile hırsızlık işlenmesi yer alır. Bu suç kasten işlenen suçlar arasındadır. Fail kendisine ya da başkasına yarar sağlama amacı gütmeli ve taşınabilir bir mal üzerinde eylemini gerçekleştirmelidir.

Hırsızlık Suçu Maddi ve Manevi Unsurları

Hırsızlık Suçu için tanımlanabilecek maddi unsurlar söz konusudur. Maddi unsurlar arasında zilyedin rızasının bulunmaması, malı bulunduğu yerden alma bulunmaktadır. Suça ait manevi unsurlar arasında ise başkasına veya kendine yarar sağlama düşüncesi yer alır. Maddi unsurlar arasında olan zilyedin rızasının bulunmaması aynı zamanda tipiklik unsuru ile de örtüşmektedir. Malın alınmasının ardından sonradan gösterilen rızanın hukuki yönden bir değeri olmamaktadır. Malın yerinden alınması unsuru ise maddi unsurlardan biridir ve malın bulunduğu noktadan kaldırıldığı anlamını içermektedir. Alma eyleminin gizli ve açık gerçekleşmesi mümkündür. Hırsızlık suçunun tam olarak gerçekleşmesini sağlayacak olan, malın alınması ve zilyedin mal üzerindeki tasarrufunun kaldırılmasıdır. Hırsızlık suçunu işleyen fail kendisine ya da başkasına menfaat sağlama amacı gütmektedir.

İlginizi çekebilir: Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek ?

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı