HARİCEN TAHSİL HARCI HESAPLAMA

Tahsil Harcı Hesaplama , Haricen Tahsil Harcı Hesaplama 2023 , icra cezaevi feragat vazgeçme tahsil harcı hesaplama gibi konuları cevaplandırdığımız içeriğimizde, Küçükokka Konya Avukat Bürosu olarak sizlerleyiz. İcra dosyalarının daha özenli bir şekilde, çok daha düşük ücretlerle kapatılabilmesi için iki yol mevcuttur. Bunlardan ilki icra dairesine doğrudan ödeme, ikincisi ise haricen tahsil harcı olarak belirtilmektedir.

Tahsil Harcı Hesaplama 2023

Haricen tahsil harcı hesaplamasına baktığımızda dosya borcu icra müdürlüğü tarafından ödendiğinde, harç oranları hesaplaması yukarıda belirtildiği gibi olsa da, dosya borcu alacaklıya ödendiğinde alacaklının yaptığı tahsilatı icra dosyasına bildirmesi sonucunda müdürlük tarafından tahakkuk edilecek harç yine tahsil harcı olmakta, tarifede bulunan tutarın yarısı oranında olmaktadır. Haricen tahsil harcı ödemelerinde borçlu ve alacaklı tahsil harcının kim tarafından ödeneceğine karar verebilir. Aralarında yapılan tahakkukta alacaklı tarafından ödeneceği belirtildiyse bu harç alacaklı tarafın tahsil harcını da icra dosyasına yatırmak üzere borçludan aldığı anlamına gelir.

Tahsil harcı hesaplama oranları 2023

Asıl alacak miktarı üzerinden dosyada

  • Ödeme veya icra emri tebliğ edilmiş ancak dosyada herhangi bir haciz yok ise %4.55 (Avukata veya icra dairesine ödeme)
  • Dosyada en az 1 adet haciz var ancak satış yok ise %9.10 (Avukata veya icra dairesine ödeme)
  • İcra dosyasından feragat etme (1 ve 2. madde şartlarına göre)
  • Dosyadan hacizli ya da rehinli mal satılarak tahsilat yapılmış ise %11.38

Örnek 1: Tahsil harcı hesaplama

Aşağıdaki hesaplama 1000 TL alacak için, 2023 ilam yılı , İlamsız Dosya Türü , 1 Borçlu Sayısı ve Normal Tebligat olarak hesaplanmıştır

Peşin Harç: 5,00 TL
Başvuru Harcı: 59,30 TL
Vekâlet Harcı: 8,50 TL
Vekâlet Pulu: 13,40 TL
Dosya Gideri: 1,60 TL
Tebligat Gideri: 19,00 TL
Toplam İcra Takibi Masrafı: 106,80 TL

NOT: Alacaklı, icra takibini bizzat kendisi başlatacaksa vekâlet (baro) pulu ve vekâlet harcı gerekmeyeceğinden bu kalemler haricindeki masraflardan sorumlu olacaktır.

Örnek 2 : Tahsil harcı hesaplama

Aşağıdaki hesaplama 1000 TL alacak için, 2023 ilam yılı , İlamsız Dosya Türü , 2 Borçlu Sayısı ve Hızlı Tebligat olarak hesaplanmıştır

Peşin Harç: 5,00 TL
Başvuru Harcı: 59,30 TL
Vekâlet Harcı: 8,50 TL
Vekâlet Pulu: 13,40 TL
Dosya Gideri: 1,60 TL
Tebligat Gideri: 76,00 TL
Toplam İcra Takibi Masrafı: 163,80 TL

NOT: Alacaklı, icra takibini bizzat kendisi başlatacaksa vekâlet (baro) pulu ve vekâlet harcı gerekmeyeceğinden bu kalemler haricindeki masraflardan sorumlu olacaktır.

Haricen Tahsilde Tahsil Harcı Nedir ?

Borçlu kimseye icra müdürlüğü tarafından gönderilen icra emri doğrultusunda alacaklı ile borçlu iletişime geçerek belirledikleri herhangi bir miktar para üzerinden anlaşmasıyla, borcunu icra müdürlüğünün IBAN hesabına değil, doğrudan alacaklıya ya da vekiline parayı göndermesiyle dosyanın haricen tahsil harç yöntemiyle kapatılmasıdır.

Haricen tahsilde tahsil harcı yöntemi ile borçlu ve alacaklı arasında pazarlık etme imkânı vardır. Bu nedenle taraflar için karlı bir yol olduğu söylenebilmektedir. Bu ödeme yolunda icra müdürlüğü tarafından belirlenmiş dosya hesabı raporunda yer alan takipte vekâlet ücreti, kesinleşen miktar, faiz ve dosya masrafları yoktur. Borçlu ve alacaklı kendi aralarında bir miktar belirler ve öyle anlaşır. Bu miktar yukarıda sayılan kalemler doğrultusunda belirlenir. Ancak icra müdürlüğü bu pazarlığa karışmaz. Haricen ödeme yönteminin daha avantajlı olmasının ayrı nedenleri de haricen kapatılan icra dosyalarında alacaklının ödemekle yükümlü olduğu %2’lik cezaevi harcı talep edilmemektedir. Bu işlem sonucunda dosya alacaklının haricen tahsille dosyanın kapatıldığına dair UYAP üzerinden dosyaya bildirimde bulunulması ile haricen tahsil harç ödenmesi koşuluyla dosya kapatılır.

Haricen Tahsil Harcı Oranı

İcra takibi başlatılmasında takip tutarının yüzde 5’i oranında peşin harç alınmaktadır. Bu peşin harç dosya kapatılırken hesaplanacak tahsil harcından düşülmektedir. Cezaevi harcı ise yüzde 2 oranındadır. Bu harçtan alacaklı taraf sorumludur.

Haricen tahsil harç oranları bazı durumlara göre değişiklik göstermektedir. Tahsilatın haricen yapılacağı durumlarda hacizden önce ödenen paralardan %2,27, hacizden sonra ödenen paralardan ise %4,55 olarak bu oranlar belirlenmiştir.

Haricen Tahsil Harcı Hesaplama 2023

İcra takibi başlatılırken daha sonrasında borçlu tarafında ödenmek suretiyle alacaklıdan bir bazı harçlar alınmaktadır. Peşin harç, vekâlet harcı, başvuru harcı bu harçlardandır. Başvuru harcı ve vekâlet harcı her yıl belirlenir. Peşin harç takip tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. Takibe konu alacak tutarın yüzde 5’i daha sonra tahsil harcından mahsup edilmek üzere icra müdürlüğü tarafında takip başlatılırken alacaklıdan alınmaktadır. İcra dosyasının bulunduğu aşamalara göre ek harçlar da istenebilmektedir. Tahsil harcı ve cezaevi harcı bunlara örnek verilebilir. Tahsil harçları, takip tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. İcra müdürlüğü tarafından bir icra dosyasında alınabilecek en fazla tahsil harcı miktarı bellidir. İşleyecek faiz ve takip masrafları tahakkuk ettirilemez. Dosya kapanırken peşin harç tahsil harcından düşülür.

Feragat Harcı Hesaplama 2023

Borçlu aleyhinde icra takibi başlatmış olan alacaklı her zaman bu takipten feragat etme hakkına sahiptir. Dosyadan feragat edilmesi halinde ödenmesi gereken harç feragat harcıdır ve bu harcın yükümlüsü feragati yapan alacaklı olacaktır. Feraagat harcı iki farklı duruma göre hesaplanacaktır. Şayet dosya kapsamında herhangi bir haciz varsa alınacak feragat harcı %4,55 üzerinden hesaplanacakken dosya kapsamında bir haciz bulunmuyor ise %2,27 üzerinde hesaplama yapılacaktır.

İlginizi çekebilir: Süre Tutum Dilekçesi

“HARİCEN TAHSİL HARCI HESAPLAMA” üzerine 3 yorum

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı