Haksız Tahrik

Haksız Tahrik olarak tanımlanan davranış mağdurun haksız bir fiilinin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Mağdur haksız bir davranış neticesinde suçun failini öfkelendirmekte ve fail bu şiddetli üzüntünün tesiri altındayken suç işlemektedir. Haksız tahrikte dikkate alınan konu mağdurun failin kendini kontrol etmesini azaltacak ölçüde faili etkilemesidir. Mağdurun yol açtığı bu durum haksız tahriğin konusu olmaktadır. Haksız tahrik hafifletici bir mazeret sebebi olarak değerlendirilmektedir. Aynı şekilde tahrikin neden olduğu durumlar arasında kusuru azaltıcı yönünün bulunması gelmektedir. Haksız tahriğin failin iradesini zayıflattığı yönünde görüşler söz konusudur. Bu durum kişinin şiddetli bir üzüntü altındayken suç işlemesini engelleyememesine yol açar. Bu durumda da kişinin ceza sorumluluğu azalmaktadır. Kanunlar tahrik söz konusu olduğunda suçun şartları yerine getirilmişse ceza indirimine müsaade etmektedir. Tahrik etkisi altında gerçekleştirilen suçlarda belli oranlarda indirim söz konusudur.

Haksız Tahrik TCK

Haksız Tahrik söz konusu olduğunda kişinin bu durumdan etkilenme derecesi dikkate alınmaktadır. Bu etkilenme miktarı cezada uygulanacak indirimin de belirleyicisi olmaktadır. Tahrik sadece fiili işleyen kişi üzerinde şahsına yönelik davranışlarla ortaya çıkmayabilir. Failin yakınlarına karşı uygulanacak bir davranış da tahrik fiilinin ortaya çıkmasında etkili olabilir. Bu durumda failde oluşacak öfke ve üzüntü duygularının tesiri altında tahrik hükümlerinin uygulanmasına yol açacak eylemler gerçekleşebilecektir. Fail öfke altında ya da şiddetli bir elemin tesirinde kalarak hareket ettiğinde haksız tahriği oluşturur. Haksız fiilin failde olumsuz bir ruh hali oluşturması gerekmektedir. Failin ruh halinde meydana gelecek değişme ruhsal bir tepki göstermesine ve mağdura karşı suç işlemesine neden olacaktır.

Haksız Tahrik İndirimi

Haksız Tahrik mağdurun haksız fiilinin neticesinde fail üzerinde oluşan yoğun ruhsal durum değişikliğine bağlı olarak işlenen suça yönelik bir eylemdir. Haksız hareketin ilk olarak hangi tarafa ait olduğu oldukça önemli bir konudur. Failden kaynaklanan haksız harekette ceza indirimi söz konusu olmamaktadır. Mağdurdan kaynaklanan ilk haksız hareket ise tahrik indiriminden yararlanılmasına olanak tanıyacaktır. Failin ceza indiriminden yararlanabilmesi için mağdurun ilk eylemi yapması bir zorunluluktur. Aksi halde fail ceza indiriminden yararlanamamaktadır. Bu tabir altında suç işleyen kişilerin cezası belli oranlarda indirilmektedir. Bu indirimler arasında ağırlaştırılmış müebbet hapsin cezasının 18-24 yıl aralığına indirilmesi örnek olarak verilebilir.

Haksız Tahrik Nedir ?

Haksız Tahrik bir ceza indirimine yol açan nedendir. Fail suç olarak tanımlanan bir eylemi gerçekleştirdiğinde, mağdurun haksız davranışına maruz kalarak failde oluşacak şiddetli üzüntüye bağlı olarak suç işlemesi tahriktir. Tahrik indiriminin uygulanabilmesi için gerekli koşulların oluşması zorunluluktur. Bu koşullar arasında tahrik olarak tanımlanan eylemin mağdur tarafından gerçekleştirilmiş olması gelmektedir. Failin kusur yeteneğinde bir azalmaya yol açan mağdurun eylemi tahrik durumunun ortaya çıkmasına da vesile olacaktır. Bu durumda fail ceza indiriminden yararlanmaya hak kazanır. Failin gerçekleştirdiği eylemde ruhsal açıdan mağdurun haksız davranışı karşısında değişiklik geçirmesi şartı aranmaktadır. Aksi takdirde fail mağdura karşı zanla hareket etmesi durumunda bu indirimden yararlanamayacaktır. Fail mağdurun kendisine karşı haksız bir fiil işleyeceği zannı ile hareket ettiğinde bu durum tahrik kapsamında değerlendirilmez. Ayrıca mağdurun faile yönelik eyleminin gerekçesi de önemlidir. Mağdur haklı bir nedene dayalı olarak faile karşı bir eylem gerçekleştirdiyse bu durumda da tahrik indiriminin uygulanması söz konusu olmamaktadır. Suçun işlendiği kişi mutlaka haksız fiili gerçekleştiren fail olmalıdır. Faile karşı mağdurun gerçekleştirdiği haksız eylem failde yoğun bir duygu değişikliğine yol açmalıdır.

İlginizi çekebilir: 3713 Sayılı Kanun

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı