Haklı Nedenle Fesih İhbar Tazminatı

İhbar tazminatı iş sözleşmesine bağlı olarak ortaya çıkan hakların karşılığında elde edilebilir. İş kanunu bu konudaki düzenlemeleri yapmaktadır. İşçi haklarının yanı sıra işveren haklarının korunması için iş hukukuna uyulması zaruri olur. Bu kanunlar keyfi uygulamaların da önüne geçilmesi konusunda yardımcıdır. Haklı Nedenle Fesih İhbar Tazminatı hem işçi için hem de işveren açısından geçerli olabilmektedir.

İhbar tazminatı yasal bildirim süresi içerisinde hareket edildiğinde ortaya çıkmazken işçi veya işverenin bildirim süresine uymadan işi sonlandırması durumunda bu tazminat ödenir.

İhbar tazminatının ödenmesi için gerekli koşulların hukuken sağlanmış olması zorunludur. Buna göre belirsiz süreli bir iş sözleşmesi yapılmış olması gerekir. İşçinin veya işverenin bildirim süresi içinde hukuk dışı hareket etmesi gerekirken iş hukuku kapsamında uyulması gereken kuralların açıklandığı görülür. Belirli Süreli İş Sözleşmesinde İhbar Tazminatı söz konusu olmamaktadır.

Bu tür sözleşmelerde işin ne zaman sonlandırılacağı açıkça belirtildiği için belirsiz süreli sözleşmelerde ihbar tazminatı uygulaması yapılmaktadır.

Haklı Nedenle Fesih İhbar Tazminatı Ödenir mi ?

İş akdinin feshi haklı bir nedene dayandırıldığında ihbar tazminatı ödenmesine gerek kalmaz. Haklı Nedenle Fesih İhbar Tazminatı Ödenir mi ? İşçi ve işveren açısından ayrı ayrı cevaplanması gereken bir sorudur. Bu tür bir durumla karşılaşıldığında işçi açısından konu ele alınacak olursa işçinin haklı bir nedene dayanarak işi bırakması gerekir.

İşverenin tacizi, işçinin şeref ve haysiyetine yönelik uygunsuz tavırları ya da ailesine yönelik olarak hakaret içeren yaklaşımları işçinin haklı nedenleri arasında kabul edilecektir. İşverenin işçinin ücretini ödememesi ya da eksik ödemesi de haklı fesih sebepleri arasında yer alır. Bunun dışında da sebepler kanunda açıkça belirtilmiştir.

Haklı Nedenle Fesih İhbar Tazminatı alınmasına engel teşkil eder. İşçinin yanı sıra işverenin de tazminat alma hakkı olabilmektedir. İşçi haksız bir nedenle işi bıraktığında ve bildirim süresi dışında hareket ederse işvereni zarara uğratacağı için tazminat ödemekle yükümlü tutulabilir.

Bu durumda işçinin işverene tazminat ödemesi gerekirken hesaplama yapılırken bildirim süresi üzerinden hareket edilecektir.

İşverenin Haklı Nedenle Fesih İhbar Tazminatı

İşveren açısından konu ele alınacak olursa işçinin işverene hakaret içeren tavırlara sahip olması haklı fesih nedenleri arasında yer alır. İşverenin Haklı Nedenle Fesih İhbar Tazminatı ödemesine gerek kalmaz.

İşçinin işverene karşı taciz içeren davranışları ya da iş akdi imzalanırken kendisi ile ilgili olarak işe uygun olmamasına rağmen uygunmuş gibi bilgi vermesi de işvereni haklı duruma sokabilecek durumlardır. Haklı fesih ihbar tazminatını ortadan kaldıran bir durumdur. İki taraftan biri ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan fiiller nedeni ile iş akdini sonlandıracaksa bu durum haklı fesih olarak değerlendirilecektir.

Haklı feshin sebebi devam eden bir eylemse bu durumda hak düşürücü sürenin dikkate alınmadığı görülür. Ücreti ödenmeyen bir işçi söz konusu olduğunda her zaman haklı bir nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı bulunmaktadır. Haklı Nedenle Fesih İhbar Tazminatı 4857 sayılı iş kanunu uyarınca düzenlenir. Bu kanunla işçinin yanı sıra işverenin de haklarının korunması amaçlanmaktadır.

Belirsiz süreli bir iş sözleşmesi uyarınca taraflardan biri istediği için sözleşmeyi sonlandırdığında bunun haklı bir nedene dayandırılması tazminat hakkını ortadan kaldırır. İşçinin kendisine yasal süresi içinde bildirim yapılmaması yeni bir iş bulana kadar mağduriyet yaşamasına yol açar. İşveren açısından da işçinin bildirim süresine uymadan işten ayrılması işim yürütümünü aksatır. Bu sebeplerle feshin haklı bir nedeni olmazsa tazminat gündeme gelir.

Haklı nedenle fesihte 6 altı iş günü ne zaman başlar?

Olayı öğrendiği günden itibren olay günü hesaba katılmaksızın 6 iş günü olan süre işlemeye başlamaktadır.

Haksiz fesih tazminati nedir?

Bir iş verenin işçisine kötü davranan ve haksız bir şekilde işine son vermesi durumunda ödediği tazminat ücretine kötü niyet tazminatı bir diğer adı ile haksız fesih tazminatı denir.

Haklı fesih yapan işçi işsizlik maaşı alabilir mi?

Bir işçi iş sözleşmesini haklı bir şekilde fesih ederse işsiz kalmasının kendi kusuru olmadığı kabul edilir. Yani bir işçinin haklı şekilde istifa etmesi işsizlik maaşı almasına engel teşkil etmemektedir.

“Haklı Nedenle Fesih İhbar Tazminatı” üzerine bir yorum

  1. Merhaba ,İş Kanunu’nun 25/II-G Bendine Göre Işten Çıkarıldım.Sonra Yıllık Izin Ücreti Alacaklarımı Istememe Karşılık Ihbar Tazminatı Isteniyor.İşyerini Terk Edip Gittin Diyorlar Ama Kendileri Devamsızlıktan Çıkardı.Hiçbir Ihtar Çekilmeden Nedeni Sorulmadn Devamszlktn Çıkşm Verlmş Ve Israrla Yıllık Izin Ücreti Alacağıma Karşlk Ihbar Tazminatı Talep Ediyorlar.Böyle Bir Hakları Var Mıdır?

    Yanıtla

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı